http://www.enikonomia.gr/my-money/246768,nea-rythmisi-gia-tis-epitages-pos-tha-exoflithoun-meta-ton-pago-o.html http://media.enikonomia.gr/data/photos/resized/125_246768_ae04471a61-84ea4a0ffbb5c56d.jpg Γιατί «μπλοκάρουν» την επαναλειτουργία της αγοράς... 4/7/2021 11:29:22 AM

Νέα ρύθμιση για τις επιταγές: Πώς θα εξοφληθούν μετά τον «πάγο» - Οι προτάσεις που εξετάζονται

Νέα ρύθμιση για τις επιταγές: Πώς θα εξοφληθούν μετά τον «πάγο» - Οι προτάσεις που εξετάζονται

Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται η εξόφληση μεταχρονολογημένων επιταγών που έχουν «παγώσει» για διάστημα ως και 150 ημερών. Ακόμη και εάν η αγορά ανοίξει θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολο να εξοφληθούν τα αξιόγραφα σε αναστολή, γι' αυτό και το οικονομικό επιτελείο έχει στα «σκαριά» ειδικό πρόγραμμα για την αποπληρωμή τους.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης
Τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν πως στο αρμόδιο υπουργείο μελετούν πρόταση που επικεντρώνεται στους εκδότες των επιταγών: Η σκέψη έχει να κάνει με τη διαμόρφωση ενός προγράμματος χρηματοδότησης των εκδοτών επιταγών, ώστε να καλυφθούν άμεσα όλες οι επιταγές που έχουν «παγώσει» με νομοθετική ρύθμιση.

Ποιες προτάσεις εξετάζονται για τις επιταγές
Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης, οι επιταγές που «πάγωσαν» συνιστούν «αγκάθι» για την επαναλειτουργία της αγοράς και πρέπει το ζήτημα να αντιμετωπιστεί άμεσα. Έτσι, εξετάζεται η χρηματοδότηση των εκδοτών των επιταγών ώστε να μπορέσουν να αποπληρώσουν πιο εύκολα τις επιταγές σε συγκεκριμένες δόσεις και βάθος χρόνου.
Εναλλακτικά εάν δεν προχωρήσει η συγκεκριμένη παρέμβαση σχεδιάζεται να ακολουθηθεί η λύση μίας γενναίας παράτασης στην πληρωμή επιταγών που έχουν παγώσει. Πάντως, εκπρόσωποι των φορέων του εμπορικού κόσμου έχουν ζητήσει από το οικονομικό επιτελείο ένα χαμηλότοκο «ειδικό» δανεισμό των εκδοτών των επιταγών, με στόχο τα χρήματα να παραμείνουν «κλειδωμένα» σε λογαριασμό όψεως και να καλύψουν τις επιταγές.

«Πάγος»… πολλών ταχυτήτων
Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι σήμερα υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες μεταχρονολογημένων αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή) για τα οποία έχει ανασταλεί η εξόφληση. Συγκεκριμένα, αναστολή 30 ημερών έχουν οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής για τα αξιόγραφα με ημερομηνίες από την 1η Απριλίου έως και τις 30 Απριλίου. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία αξιογράφων (δηλαδή για εκείνα που λήγουν εντός Απριλίου) προβλέπεται «πάγος» στην εξόφληση υποχρεώσεων προς την Εφορία και συγκεκριμένα:

  • Μέχρι και την 31η.7.2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), οι οποίες οφειλές λήγουν ή έληξαν από 1η.3.2021 έως 31η.3.2021
  • Μέχρι την ίδια ημερομηνία και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η.3.2021 και την 30η.4.2021

Για να ενεργοποιηθεί όμως ο «πάγος» σε αξιόγραφα και φορο- υποχρεώσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να θεωρείται πληγείσα και να εμφανίζει μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 40% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του έτους 2019. Για τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι της αναστολής, αρκεί να δραστηριοποιούνται με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνεται στην προαναφερόμενη απόφαση, μη συνυπολογιζομένου του κύκλου εργασιών τους.

Τι θα γίνει με όσους έχουν πάρει ήδη αναστολή
Άλλες δύο κατηγορίες όμως αξιογράφων -πέρα από αυτά που λήγουν μέσα στον Απρίλιο- παίρνουν επίσης παράταση 30 ημερών. Πρόκειται, για:

  • Όσα αξιόγραφα είχαν ημερομηνία εμφάνισης από 18-11-2020 έως 31-12-2020 και καλύπτονταν από το μέτρο της αναστολής των προθεσμιών λήξης ή πληρωμής τους κατά 75 ημέρες και για τα οποία είχε προβλεφθεί επιπλέον παράταση της αναστολής κατά 45 ημέρες,
  • Όσα αξιόγραφα είχαν ημερομηνία εμφάνισης, λήξης ή πληρωμής από τη δημοσίευση της διάταξης έως τις 28-2-2021

Απαραίτητη η δήλωση επιταγών στην Τράπεζα
Επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στις Τράπεζες, προκειμένου να «ενεργοποιηθεί» η αναστολή εξόφλησης. Αυτό πρέπει να γίνει εντός διαστήματος έξι εργάσιμων ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της σχετικής απόφασης, ενώ η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων, πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Τι ισχύει για όσους μείνουν εκτός ΚΑΔ
Τι ισχύει όμως για εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν θα είναι στον κατάλογο με τους ΚΑΔ που θα καθορίσει ο υπουργός Οικονομικών; Στις εν λόγω περιπτώσεις, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων είναι μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, απολαμβάνουν το ευεργέτημα της μη καταχώρισης των οφειλόμενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, εάν αποδεδειγμένα εξοφλήσουν εντός εξήντα (60) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από 1.4.2021 έως την 30η.4.2021.


Σχόλια Αναγνωστών

σχολίασε και εσύ