Quantcast
Επίδομα 1.000 ευρώ για 30.000 ανέργους - enikonomia.gr
share

Επίδομα 1.000 ευρώ για 30.000 ανέργους

δημοσιεύτηκε:

Στην επέκταση του προγράμματος κατάρτισης για ανέργους με επίδομα ύψους 1.000 ευρώ αναμένεται να προχωρήσει της προσεχείς εβδομάδες ο διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Σπύρος Πρωτοψάλτης, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιπλέον 30.000 ανέργους να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές γνώσεις και τις δεξιότητές τους με σχετική πιστοποίηση, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης.

Της Αργυρώς Κ. ΜΑυρουλη

Όσοι ωφελούμενοι ολοκληρώσουν την κατάρτιση και επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων θα λάβουν έως 1.000 ευρώ εκπαιδευτικό επίδομα, δηλαδή 5
ευρώ ανά ώρα κατάρτισης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Σπ. Πρωτοψάλτη, το πρόγραμμα κατάρτισης «νέας γενιάς» ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο και αποτελεί τη μεγαλύτερη δράση που έχει υλοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας απόκτησης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας (upskilling/ reskilling), κυρίως σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Αρχικά αφορούσε 80.000 ανέργους, αλλά μετά τη μεγάλη ανταπόκριση επεκτάθηκε για 40.000 επιπλέον ωφελούμενους.

Στόχος είναι τόσο η αποτελεσματική διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και η βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους όσο και η διατήρηση μελλοντικών θέσεων εργασίας. Μέσω των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης των ΑΕΙ και των αδειοδοτημένων Κέντρων Διά Βίου Μάθησης που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, υλοποιούνται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (blended learning),δηλαδή με συνδυασμό διά ζώσης και εξ αποστάσεως, σύγχρονη και ασύγχρονη, κατάρτιση, προγράμματα διάρκειας έως 200 ωρών, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πρόκειται για ένα από τα τέσσερα προγράμματα για κατάρτιση και εύρεση απασχόλησης που θα «τρέξει» η ΔΥΠΑ έως το τέλος του έτους για 52.000 ανέργους, συνολικού προϋπολογισμού 184,37 εκατ. ευρώ. Πέρα από το πρόγραμμα κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων για επιπλέον 30.000 ανέργους σε κλάδους υψηλής ζήτησης, θα υλοποιηθεί νέο πρόγραμμα κατάρτισης και επιδότησης της απασχόλησης 15.000 νέων 25-45 ετών, καθώς και πρόγραμμα κατάρτισης 5.000 ατόμων για προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας ηλικίας 18-50 ετών. Ακόμη, θα επιχορηγηθούν επιπλέον 2.000 άνεργοι ηλικίας 30-55 ετών με το ποσό των 14.800 ευρώ για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων Ανέργων για κατάρτιση μέσω των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των ΑΕΙέχουν άνεργοι που πληρούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Εχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να απαιτεί επιπλέον
προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ωφελουμένων.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας έως 200 ωρών.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί με διά ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ημερήσια διάρκεια της διά ζώσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι ώρες. Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας έως 200 ωρών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα τριών μηνών. Οι ωφελούμενοι που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης. Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις χορηγείται από τον φορέα πιστοποίησης που έχει επιλέξει πιστοποιητικό γνώ- σεων και δεξιοτήτων, ενώ σε περίπτωση απτυχίας χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που επέλεξε και απέκτησε την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων δικαιούται να λάβει εκπαιδευτι-κό επίδομα που ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης. Αρα, για πρόγραμμα 200 ωρών φτάνει στα 1.000 ευρώ. Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει το σύνολο του επιδόματος.

Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος γίνεται σε δύο φάσεις:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως αποτελέσματος), ο ωφελούμενος λαμβάνει το 70% του ποσού που δικαιούται για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος. Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις, δικαιούται το 100% του δικαιούμενου ποσού.

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.