Quantcast
Ακινησία οχημάτων: Ποιοι θα πληρώσουν πρόστιμα έως 30.000 ευρώ - enikonomia.gr
share

Ακινησία οχημάτων: Ποιοι θα πληρώσουν πρόστιμα έως 30.000 ευρώ

δημοσιεύτηκε:

“Τσουχτερά” πρόστιμα έως 30.000 ευρώ θα καλούνται να πληρώνουν όσοι θα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα τους που έχουν δηλωθεί σε καθεστώς ακινησίας. Την ίδια ώρα  στους παραπάνω θα αφαιρείται και το δίπλωμα οδήγησης για 3 χρόνια.

Σημειώνεται δε πως η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί  ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που αντλούν στοιχεία από τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων προκειμένου να εντοπίσει τους παραβάτες. Πάντως οι  ελεγκτικές αρχές θα εξοπλιστούν με ειδικές κινητές συσκευές προκειμένου να ελέγχουν και να ταυτοποιούν τα οχήματα  που θα κυκλοφορούν παράνομα.

Όπως αναφέρει άρθρο του νομοσχεδίου  του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή «Αυτοκίνητο όχημα, για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας, απαγορεύεται να κυκλοφορήσει για οποιαδήποτε αιτία.

Α. Για όχημα, για το οποίο έχει δηλωθεί ακινησία, εάν εντοπισθεί στο πλαίσιο ελέγχων, είτε διερχόμενο, είτε σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών που προβλέπονται στην παρ. 1 της υποπαρ. Ε.7. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), και διοικητικό πρόστιμο ίσο με 10.000 ευρώ.

Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος και, σε περίπτωση συνιδιοκτητών, στον συνιδιοκτήτη που αρχικά υπέβαλε το αίτημα θέσης του οχήματος σε ακινησία. Το διοικητικό πρόστιμο αποτελεί στο σύνολό του δημόσιο έσοδο, καταχωρείται στον Α.Λ.Ε. 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές», βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. – ν. 4978/2022, Α’ 190) από την Α.Α.Δ.Ε..

Σε περίπτωση υποτροπής, το διοικητικό πρόστιμο τριπλασιάζεται και, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, αφαιρείται για 3 έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

Η υποτροπή συνίσταται στην εκ νέου διάπραξη της παράβασης από τον ίδιο ιδιοκτήτη ή κάτοχο, εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, για το ίδιο όχημα.

Το πρόστιμο επιβάλλεται από την Α.Α.Δ.Ε. και κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. – ν. 5104/2024, Α’ 58). Κατά της πράξης επιβολής του προστίμου της παρούσας επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ. -ν. 2717/1999, Α’97).

Για την αφαίρεση του διπλώματος ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Β. Ως αρμόδια για τη διενέργεια ελέγχου όργανα ορίζονται οι φορολογικές και τελωνειακές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.. Ο έλεγχος δύναται να διενεργείται κατόπιν έκδοσης εντολής ελέγχου ή κατόπιν ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από την Α.Α.Δ.Ε., με άντληση στοιχείων από τους παραχωρησιούχους αυτοκινητοδρόμων. Τα όργανα ελέγχου δύνανται να εντοπίζουν οχήματα που, ενώ έχουν δηλωθεί σε ακινησία, ανευρίσκονται να κυκλοφορούν ή να έχουν κυκλοφορήσει, μέσω ειδικής εφαρμογής κινητών συσκευών για τη σάρωση πινακίδων ».

Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο  εδώ

Τι άλλο αναφέρει το νομοσχέδιο

Επίσης από το εν λόγω νομοσχέδιο προκύπτουν για την ακινησία του οχήματος τα εξής:

-Τα πρόστιμα: Διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ θα επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ή στον κάτοχό του εάν καταληφθεί σε κυκλοφορία όχημα που βρίσκεται σε οριστική αδράνεια ή έχει διαγραφεί. Και αυτό γίνεται επειδή τα τέλη κυκλοφορίας αναλογούν στο όχημα για το έτος εντοπισμού.

-Η επανακυκλοφορίας του οχήματος: Με την έκδοση παραβόλου ύψους 150 ευρώ μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις η επαναφορά σε κυκλοφορία οχήματος που έχει περιέλθει σε οριστική αδράνεια. Διευκρινίζεται όμως πως για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να γίνει τεκμηριωμένη αίτηση  για το θέμα αυτό προς τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας ή τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που παρέχουν τη σχετική έγκριση ή απορρίπτουν την αίτηση.  Η επαναφορά συνεπάγεται όλες τις φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις σε σχέση με το όχημα για το έτος επαναφοράς και εφεξής.

-Η οριστική αδράνεια του οχήματος:

Σε αυτήν την κατάσταση  περιέρχονται αυτοδικαίως οχήματα παλαιότητας άνω 40 ετών για τα οποία είτε ο ιδιοκτήτης δεν προβαίνει σε ενέργειες επικαιροποίησης εντός τριμήνου από την σχετική ειδοποίηση είτε ανήκουν σε θανόντες που για το διάστημα των τελευταίων 15 ετών δεν είναι σωρευτικώς τακτοποιημένα, ως προς την καταβολή των αναλογούντων τελών κυκλοφορίας ή χρήσης ή, όταν προβλέπεται, ως προς την ετήσια αναθεώρηση της άδειας κυκλοφορίας τους, την υποχρέωση ασφάλισης και τη διενέργεια ελέγχου Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.).

Η αυτοδίκαιη περιέλευση σε κατάσταση οριστικής αδράνειας πραγματοποιείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των ιδιοκτητών, συνιδιοκτητών ή κατόχων, εάν το όχημα δεν εμφανίζεται στις φορολογικές δηλώσεις τους τα προηγούμενα 5 φορολογικά έτη.

Οχήματα τα οποία εντοπίζονται σε κατάσταση προσωρινής αδράνειας σε περισσότερες από 3 διαδοχικές ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, περιέρχονται κατά την τέταρτη διασταύρωση αυτοδικαίως σε κατάσταση οριστικής αδράνειας.

Για τα οχήματα που τίθενται σε κατάσταση οριστικής αδράνειας ή διαγράφονται δεν επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στη χρονική περίοδο κατά την οποία περιήλθαν σε κατάσταση οριστικής αδράνειας, καθώς και τέλη κυκλοφορίας επόμενων ετών, παρέλκει η υποχρέωση διενέργειας ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. και ασφάλισης και δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τους.

 

 

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.