Quantcast
Ακόμη μία ευκαιρία για το Νέο Εξοικονομώ - Η νέα προθεσμία και οι προϋποθέσεις για την έγκριση επιδότησης - enikonomia.gr
share

Ακόμη μία ευκαιρία για το Νέο Εξοικονομώ – Η νέα προθεσμία και οι προϋποθέσεις για την έγκριση επιδότησης

δημοσιεύτηκε:

Aκόμη μία ευκαιρία θα έχουν χιλιάδες νοικοκυριά μέσω του νέου Εξοικονομώ να διεκδικήσουν κρατικές ενισχύσεις
για «μαστορέματα» στο σπίτι. Άλλη μία παράταση δόθηκε στην προθεσμία για την
υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Νέο Εξοικονομώ», με τους
ενδιαφερόμενους να έχουν το περιθώριο πλέον να κάνουν την κίνησή τους έως και
τις 15 Μαρτίου.
Ο αριθμός εκείνων που έχουν ήδη κάνει αίτηση έχει σπάσει κάθε
ρεκόρ και θα χρηματοδοτηθούν όλοι όσοι συγκεντρώσουν την απαραίτητη
μοριοδότηση.


Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης


Ως
ένα από τα βασικά κριτήρια πρόκρισης των αιτήσεων για χρηματοδότηση έχει
οριστεί η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας, βάσει του προτεινόμενου
κόστους παρεμβάσεων (σε ποσοστό 50%) καθώς και το ατομικό ή οικογενειακό
εισόδημα (σε ποσοστό 15%).


Για
τα ευάλωτα νοικοκυριά με ατομικά εισοδήματα έως 5.000 ευρώ και με οικογενειακά
εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, η επιδότηση ανέρχεται στο 75% ενώ παρέχεται και η
δυνατότητα άτοκου δανεισμού με εγγύηση του Δημοσίου για το ποσοστό της ίδιας
συμμετοχής. Γενικότερα, η μέση εκτιμώμενη επιδότηση θα ανέλθει σε ποσοστό 62%
της συνολικής δαπάνης.


Ποια είναι τα ποσοστά επιδότησης ανάλογα με το
εισόδημα


Το νέο Εξοικονομώ
επιτρέπει σε όλους ανεξαρτήτως εισοδήματος να διεκδικήσουν την επιδότηση: Αρκεί
βεβαίως να πιάνουν την απαραίτητη μοριοδότηση από άλλες παραμέτρους, όπως για
παράδειγμα η ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας, κατά τρεις βαθμίδες.


Τα όρια
επιδοτήσεων για τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης διαμορφώνονται ως εξής:


 • Για ατομικό εισόδημα έως 5.000
  ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, ποσοστό 75%.
 • Από 5.000-10.000 ευρώ ατομικό
  και 10.000-20.000 οικογενειακό, ποσοστό 70%.
 • Από 10.000-20.000 ευρώ ατομικό
  και 20.000-30.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 55%.
 • Από 20.000-30.000 ευρώ ατομικό
  και 30.000-40.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 45%.
 • Από 30.000 και πάνω ατομικό και
  40.000 και άνω οικογενειακό,
  ποσοστό 40%.Με άλλα λόγια, όσοι ξεπερνούν τα ανώτατα όρια των 30.000 ευρώ
ατομικό και 40.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα και εφόσον δεν τίθεται πάνω από
αυτά τα ποσά κάποιο όριο, μπορούν να επιδοτηθούν ανεξάρτητα από τα χρήματα που
δηλώνουν στην Εφορία, σε ποσοστό 40% για τις εργασίες που θα κάνουν.


Οδηγίες για τους
δικαιούχους


Ποιες παρεμβάσεις όμως επιδοτούνται;


 • Αντικατάσταση
  κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση
  θερμομόνωσης
 • Συστήματα
  ψύξης – θέρμανσης
 • Αναβάθμιση
  φωτισμού
 • Έξυπνα
  συστήματα διαχείρισης


Η δαπάνη για το κόστος των δύο
ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου, η αμοιβή για την έκδοση
Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, καθώς και τυχόν λοιπές δαπάνες μελετών, καλύπτονται σε
ποσοστό 100% από το Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και
επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου και της απαιτούμενης εξοικονόμησης
ενέργειας του προγράμματος. Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Εντός των πρώτων έξι (6) μηνών του
άνω διαστήματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το εικοσιπέντε τοις
εκατό (25%) των επιλέξιμων εργασιών βάσει επιλέξιμου προϋπολογισμού.


Σε διαφορετική περίπτωση, η
αίτηση θα οδηγείται σε διαδικασία απένταξης.


Πέραν του ανωτέρω διαστήματος
των 12 μηνών ολοκλήρωσης του έργου, δίνεται δυνατότητα παράτασης για διάστημα
ως και τρεις (3) μήνες, κατόπιν εξέτασης αιτιολογημένου αιτήματος. Αιτήματα
λόγω περιπτώσεων ανωτέρας βίας εξετάζονται χωριστά κατόπιν αιτιολογημένου
αιτήματος.


Ως ημερομηνία έναρξης
επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 01/02/2020 βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241
για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.


Δεν είναι επιλέξιμα έργα τα
οποία, βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως
προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης. Στο άνω πλαίσιο, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
(Π.Ε.Α.), θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την 01/02/2020 και μετά.


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.