Quantcast
Αλαλούμ στο taxis με τα ανήλικα τέκνα που διαθέτουν ακίνητη περιουσία - enikonomia.gr
share

Αλαλούμ στο taxis με τα ανήλικα τέκνα που διαθέτουν ακίνητη περιουσία

δημοσιεύτηκε:

Νέα σύγχυση με τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους ανήλικα τέκνα προκαλεί το υπουργείο Οικονομικών σε εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους.

Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 που γίνεται αυτό το διάστημα «η δήλωση στοιχείων ακινήτων του ανήλικου τέκνου υποβάλλεται στο όνομα του ανήλικου τέκνου από τους υπόχρεους γονείς με τους προσωπικούς κωδικούς του τέκνου». Αυτό σημαίνει ότι τα ανήλικα τέκνα που έχουν στο όνομά τους εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα θα πρέπει να αποκτήσουν κλειδάριθμο και δικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet για να δηλώσουν ή να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους.

Όμως ανεπίσημα, κύκλοι της ΓΓΔΕ δηλώνουν ότι μέχρι και τις 19 Δεκεμβρίου που θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις διορθώσεις στο Ε9, οι αλλαγές στα ακίνητα των ανήλικων τέκνων μπορούν να γίνουν στο όνομά τους με τους κωδικούς των γονέων τους. Οι ίδιοι πάντως σημειώνουν ότι οι γονείς των ανήλικων τέκνων τα οποία δεν διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet θα πρέπει να φροντίσουν το συντομότερο δυνατόν να αποκτήσουν τα παιδιά τους κωδικούς, καθώς το σύστημα δεν θα αναγνωρίζει τους κωδικούς του υπόχρεου γονέα και δεν θα επιτρέπει την πρόσβαση στο Ε9 των παιδιών τους. Μόνο με τους κωδικούς των ανηλίκων θα είναι δυνατή η πρόσβαση στην εφαρμογή του περιουσιολογίου, όπου αποτυπώνονται τα στοιχεία των ακινήτων των παιδιών, τα οποία προέρχονται κυρίως από κληρονομιά ή γονική παροχή.

Ταλαιπωρία όμως περιμένει τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (φοιτητές, στρατιώτες, άνεργοι) που διαθέτουν ακίνητη περιουσία, καθώς για να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους θα πρέπει να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης. Θα πρέπει δηλαδή να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο Taxisnet και μετά να επισκεφθούν την εφορία τους, το τμήμα του Μητρώου, για να παραλάβουν τον κλειδάριθμο με τον οποίο θα ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός τους στο Taxisnet. Από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός, θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Taxis.

Αντίθετα για τις συζύγους που δεν είναι πιστοποιημένες στο Taxisnet και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης Ε9 με τους κωδικούς τους συζύγου της. Από τη στιγμή όμως που θα αποκτήσει δικούς της κωδικούς πρόσβασης θα μπορεί πλέον αποκλειστικά και μόνο με αυτούς να εισέλθει στην εφαρμογή. Επίσης εάν καταχωρισθεί στο μητρώο διακοπή έγγαμης σχέσης ή διάσταση (έστω και από τον ένα σύζυγο) τότε διακόπτεται και η δυνατότητα χρησιμοποίησης των κωδικών πρόσβασης του πρώην ή εν διαστάσει συζύγου.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περισσότερες από 950.000 αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2010-2014. Μόνο για το έτος 2014 έχουν υποβληθεί περίπου 450.000 τροποποιητικές δηλώσεις, με τους φορολογούμενους να διορθώνουν ή να συμπληρώνουν τα στοιχεία των ακινήτων τους για να μειώσουν τα ποσά του ΕΝΦΙΑ.

H Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε νέο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τη σωστή διόρθωση του Ε9.

  1. Πόσες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 μπορούν να υποβληθούν για το ίδιο έτος;Εφόσον είναι διαθέσιμη η εφαρμογή, μπορείτε να υποβάλετε όσες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 κρίνετε αναγκαίες για τη διαμόρφωση ορθής περιουσιακής εικόνας.
  2. Στην πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ εμφανίζεται μήνυμα ότι λόγω ανεπάρκειας στοιχείων στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων, ο υπολογισμός του φόρου έγινε βάσει απόφασης της ΓΓΔΕ. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω; Θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε9, για να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, όταν ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην καρτέλα «αρχική σελίδα». Επιλέγετε «Δημιουργία τροποποιητικής δήλωσης Ε9 βάσει της ΠΟΛ 1186/2014» και στη συνέχεια «Ελλείψεις στοιχείων ακινήτων για τον υπολογισμό ΕΝΦΙΑ» από τις διαθέσιμες ενέργειες. Εμφανίζεται σχετική οθόνη με τους ΑΤΑΚ των πινάκων 1 και 2 που εκκαθαρίστηκαν με παραδοχές. Επιλέγοντας τον ΑΤΑΚ, γίνεται μετάβαση στη φόρμα καταχώρισης του ακινήτου, εμφανίζονται τα περιγραφικά στοιχεία αυτού και μπορεί να γίνει διόρθωση ή συμπλήρωση στοιχείων, όπου χρειάζεται. Μετά προχωρήστε σε ολοκλήρωση της μεταβολής. Εφόσον υπάρχουν ελλείψεις και σε άλλους ΑΤΑΚ, επιλέξτε εκ νέου «Ελλείψεις στοιχείων ακινήτων για τον υπολογισμό ΕΝΦΙΑ», και ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία. Όταν γίνουν όλες οι διορθώσεις, εμφανίζεται το μήνυμα ότι διορθώθηκαν όλοι οι ΑΤΑΚ.
  3. Όταν υποβάλλω τροποποιητική δήλωση ΕΝΦΙΑ σε ποιες περιπτώσεις γίνεται άμεσα η εκκαθάριση; Εάν από την τροποποιητική δήλωση, δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή ή το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό ή αφορά την υποβολή της 1ης τροποποιητικής δήλωσης και υπάρχει μείωση φόρου έως και 300 ευρώ, η εκκαθάριση πραγματοποιείται άμεσα και μπορείτε να εκτυπώσετε τη νέα πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ.
  4. Όταν υποβάλλω τροποποιητική δήλωση ΕΝΦΙΑ σε ποιες περιπτώσεις δεν γίνεται άμεσα η εκκαθάριση και πρέπει να προηγηθεί έλεγχος από την αρμόδια ΔΟΥ; Εάν από την εκκαθάριση της 1ης τροποποιητικής προκύπτει μείωση φόρου άνω των 300 ευρώ κατά τη στιγμή της οριστικής υποβολής δήλωσης Ε9, εμφανίζεται μήνυμα ότι η δήλωση υποβλήθηκε επιτυχώς. Για την οριστικοποίησή της όμως θα πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ. Επίσης εάν από την εκκαθάριση της 2ης τροποποιητικής και κάθε επόμενης, προκύπτει μείωση φόρου, τότε πάλι θα πρέπει να προηγηθεί έλεγχος από την αρμόδια ΔΟΥ με προσκόμιση σε αυτήν των δικαιολογητικών που αιτιολογούν τις μεταβολές που πραγματοποιήσατε. Όταν προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν από την αρμόδια ΔΟΥ , η δήλωση οριστικοποιείται από αυτήν και εκδίδεται πράξη προσδιορισμού φόρου.

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.