Quantcast
Χαμός με το νέο Εξοικονομώ: Επιδότηση και για επιπλέον αιτήσεις - Εξετάζεται ακόμη και παράταση - enikonomia.gr
share

Χαμός με το νέο Εξοικονομώ: Επιδότηση και για επιπλέον αιτήσεις – Εξετάζεται ακόμη και παράταση

δημοσιεύτηκε:

Στο «τραπέζι» παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στο
νέο Εξοικονομώ, παρά το ότι δεν έχει λήξει ακόμα αυτή που «τρέχει».
Κυβερνητικά
στελέχη εκτιμούν ότι σχεδόν 90.000 νοικοκυριά θα επιδιώξουν να αναβαθμίσουν
ενεργειακά τα σπίτια τους μέσα από το νέο Πρόγραμμα και παρά το γεγονός ότι θα
ξεπεράσουν κατά πολύ τον αριθμό που είχε προϋπολογιστεί, υπάρχει η σκέψη να
αναζητηθούν κονδύλια ώστε να καλυφθούν όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι!


Γράφει ο Βαγγέλης
Δουράκης


Δεδομένου λοιπόν
του «ζωηρού» ενδιαφέροντος, αλλά και της επιθυμίας του Κράτους να στηρίξει όλα
τα νοικοκυριά που έχουν δικαίωμα επιδότησης έχει ανοίξει από τώρα η «κουβέντα»
για μια μικρή παράταση –περίπου 2 εβδομάδων- στην προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων, η οποία λήγει στις 3 Φεβρουαρίου.


“Βροχή” οι αιτήσεις για το νέο Εξοικονομώ – Αναζητούνται νέα κονδύλια


Από τις 13 Δεκεμβρίου που άρχισε να «τρέχει» το
Πρόγραμμα έως και σήμερα έχουν υποβληθεί 20.000 αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
Άλλες 50.000 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην
πλατφόρμα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παραμένουν ανοιχτές καθώς
βρίσκονται σε διάφορα στάδια προετοιμασίας και επεξεργασίας και δεν έχουν
υποβληθεί οριστικά.
Σε αυτές αναμένεται να προστεθούν επιπλέον 20.000 αιτήσεις
έως τις 3 Φεβρουαρίου οπότε έχει οριστεί ότι θα κλείσει η πλατφόρμα του
«Εξοικονομώ».


Ο
στόχος που έχει τεθεί από την κυβέρνηση για το νέο «Εξοικονομώ», συνολικού
προϋπολογισμού 632 εκατ. ευρώ, είναι η ενεργειακή αναβάθμιση 55.000 νοικοκυριών.
Και καθώς ο αριθμός των πολιτών που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα
εκτιμάται ότι μπορεί να προσεγγίσει ακόμη και τους 90.000, το οικονομικό
επιτελείο αναζητά κονδύλια προκειμένου να ενταχθούν στο νέο «Εξοικονομώ» όλες
οι κατοικίες που θα πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος.


Ως
ένα από τα βασικά κριτήρια πρόκρισης των αιτήσεων για χρηματοδότηση έχει
οριστεί η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας, βάσει του προτεινόμενου
κόστους παρεμβάσεων (σε ποσοστό 50%) καθώς και το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα
(σε ποσοστό 15%).


Για
τα ευάλωτα νοικοκυριά με ατομικά εισοδήματα έως 5.000 ευρώ και με οικογενειακά
εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, η επιδότηση ανέρχεται στο 75% ενώ παρέχεται και η
δυνατότητα άτοκου δανεισμού με εγγύηση του Δημοσίου για το ποσοστό της ίδιας
συμμετοχής. Γενικότερα, η μέση εκτιμώμενη επιδότηση θα ανέλθει σε ποσοστό 62%
της συνολικής δαπάνης.


Οι δικαιούχοι και τα όρια επιδοτήσεων


Το νέο Εξοικονομώ
επιτρέπει σε όλους ανεξαρτήτως εισοδήματος να διεκδικήσουν την επιδότηση: Αρκεί
βεβαίως να πιάνουν την απαραίτητη μοριοδότηση από άλλες παραμέτρους, όπως για
παράδειγμα η ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας, κατά τρεις βαθμίδες.


Τα όρια
επιδοτήσεων για τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης διαμορφώνονται ως εξής:


 • Για
  ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, ποσοστό
  75%.
 • Από
  5.000-10.000 ευρώ ατομικό και 10.000-20.000 οικογενειακό, ποσοστό 70%.
 • Από
  10.000-20.000 ευρώ ατομικό και 20.000-30.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό
  55%.
 • Από
  20.000-30.000 ευρώ ατομικό και 30.000-40.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό
  45%.
 • Από 30.000
  και πάνω ατομικό και 40.000 και άνω οικογενειακό, ποσοστό 40%.


Με άλλα λόγια, όσοι ξεπερνούν τα ανώτατα
όρια των 30.000 ευρώ ατομικό και 40.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα και εφόσον
δεν τίθεται πάνω από αυτά τα ποσά κάποιο όριο, μπορούν να επιδοτηθούν
ανεξάρτητα από τα χρήματα που δηλώνουν στην Εφορία, σε ποσοστό 40% για τις
εργασίες που θα κάνουν.


Οδηγίες για τους
δικαιούχους


Ποιες παρεμβάσεις όμως
επιδοτούνται;


 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης
 • Συστήματα ψύξης – θέρμανσης
 • Αναβάθμιση φωτισμού
 • Έξυπνα συστήματα διαχείρισης


Η δαπάνη για το κόστος των δύο
ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου, η αμοιβή για την έκδοση
Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, καθώς και τυχόν λοιπές δαπάνες μελετών, καλύπτονται σε
ποσοστό 100% από το Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και
επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου και της απαιτουμένης εξοικονόμησης
ενέργειας του προγράμματος. Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Εντός των πρώτων έξι (6) μηνών του
άνω διαστήματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το εικοσιπέντε τοις
εκατό (25%) των επιλέξιμων εργασιών βάσει επιλέξιμου προϋπολογισμού.


Σε διαφορετική περίπτωση, η
αίτηση θα οδηγείται σε διαδικασία απένταξης.


Πέραν του ανωτέρω διαστήματος
των 12 μηνών ολοκλήρωσης του έργου, δίνεται δυνατότητα παράτασης για διάστημα
ως και τρεις (3) μήνες, κατόπιν εξέτασης αιτιολογημένου αιτήματος. Αιτήματα
λόγω περιπτώσεων ανωτέρας βίας εξετάζονται χωριστά κατόπιν αιτιολογημένου
αιτήματος.


Ως ημερομηνία έναρξης
επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 01/02/2020 βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241
για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.


Δεν είναι επιλέξιμα έργα τα
οποία, βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως
προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης. Στο άνω πλαίσιο, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
(Π.Ε.Α.), θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την 01/02/2020 και μετά.share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.