Quantcast
Δώρο Πάσχα 2024: Ποιοι θα το λάβουν «μειωμένο» και τι ισχύει για την μη καταβολή του - enikonomia.gr
share

Δώρο Πάσχα 2024: Ποιοι θα το λάβουν «μειωμένο» και τι ισχύει για την μη καταβολή του

δημοσιεύτηκε:

Μειωμένο Δώρο Πάσχα αναμένεται να λάβουν φέτος ορισμένοι εργαζόμενοι  του ιδιωτικού τομέα.

Αυτό αφορά μεταξύ άλλων  τους μισθωτούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό δηλαδή θα πάρουν 415 ευρώ μεικτά, ενώ το Δώρο Πάσχα  διαμορφώνεται σε μισό μισθό για τους μισθωτούς εργαζόμενους που αμείβονται με κλαδικές συμβάσεις. Και  αυτό συμβαίνει επειδή για την καταβολή Δώρου Πάσχα λαμβάνονται υπόψη ως βάση υπολογισμού οι αμοιβές της 15ης Απριλίου  του εκάστου έτους. Υπενθυμίζεται δε πως από την 1η Απριλίου ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί στα 830 ευρώ μεικτά από 780 ευρώ μεικτά που ήταν μέχρι στιγμής.

Το παράδειγμα

Οι  απολυθέντες/ οι εργαζόμενοι που παραιτήθηκαν πριν τις 15 Απριλίου από τη δουλειά τους θα πάρουν Δώρο Πάσχα με βάση τις αποδοχές της ημέρας λύσης της σχέσης. Συνεπώς όσοι αποχώρησαν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024 από την εργασία τους θα πάρουν Δώρο Πάσχα που θα είναι ίσο με τον παλαιό κατώτατο μισθό. Εφόσον πάντα αμειβόταν με τον βασικό μισθό και δεν  έπαιρναν υψηλότερες αποδοχές (με βάση ατομική συμφωνία ή κλαδική σύμβαση ή από συνήθεια του εργοδότη). Δηλαδή οι απολυθέντες-αποχωρήσαντες μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα πάρουν ως Δώρο Πάσχα μεικτά 390 ευρώ, ενώ όσοι εξακολουθούν να εργάζονται θα πάρουν  επιπλέον 25 ευρώ ( δηλαδή  πάρουν συνολικά 415 ευρώ).

Δώρο Πάσχα 2024: Οι διευκρινίσεις  της Ανεξάρτητης  Αρχής  Επιθεώρηση Εργασίας για την καταβολή του

Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας έδωσε διευκρινίσεις για τον τρόπο που θα καταβληθεί το Δώρο Πάσχα  2024 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Όπως ανέφερε η Αρχή το Δώρο Πάσχα θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 1η Μαΐου του 2024 από τους εργοδότες στους μισθωτούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα  Υπενθυμίζεται δε πως το Δώρο δικαιούνται να το λάβουν από τους εργοδότες τους όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο και εργάζονται είτε με πλήρη, είτε με μερική απασχόληση και έχουν σύμβαση εργασίας είτε ορισμένου, είτε αορίστου χρόνου.

Επίσης επισημαίνεται πως το Δώρο είναι ίσο με μισό μηνιαίο μισθό, για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έτσι ώστε να υπολογιστεί το τελικό ποσό.

Προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος Πάσχα 2024 είναι η ύπαρξη απασχολήσεως (εργασιακής σχέσης) του μισθωτού του ιδιωτικού τομέα μέσα στο χρονικό διάστημα από 01-01-2024 μέχρι 30-04-2024. Ως βάση του υπολογισμού του Δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές την 15η ημέρα πριν το Πάσχα. Διευκρινίζεται ότι από 1 Απριλίου 2024 για τους αμειβόμενους με την Υ.Α. 25058/29.03.2024 (ΦΕΚ 1974/2024) ισχύει νέος κατώτατος νομοθετημένος μισθός και νέο κατώτατο νόμιμο ημερομίσθιο (υπολογιζόμενης της προϋπηρεσίας τους, σύμφωνα με την αριθ. 88073/2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).

Για τους μισθωτούς

Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε πριν από την ως άνω ημέρα, είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αλλά εντός του διαστήματος υπολογισμού του Δώρου ήτοι από 01-01-2024 έως 30-04-2024, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σχέσης. Αυτό σημαίνει ότι ένας απολυμένος εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα που αμείβεται με μισθό (ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο) μπορεί να υπολογίσει το Δώρο Πάσχα 2024 που θα του καταβληθεί ως ακολούθως:

• 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για εργαζόμενο με μισθό.

• Ένα ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Και οι μισθωτοί που εργάστηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 8 ημερών και απολύθηκαν στη συνέχεια, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου Πάσχα.

Το Δώρο εορτών Πάσχα 2024 δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. Αν οι εργοδότες δεν τηρήσουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου πρέπει να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, τότε θα υποστούν και τις συνέπειες του νόμου, καθώς η μη καταβολή του Δώρου συνιστά ποινικό αδίκημα.

 

Δώρο Πάσχα 2024: Τι μπορείτε να κάνετε εάν δεν σας καταβληθεί 

Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι και τα σωματεία μπορούν να κάνουν σχετικές καταγγελίες, επώνυμα ή ανώνυμα, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών 1555 ή online μέσω του https://www.hli.gov.gr/asfaleia-kai-ygeia/ergazomenoi-asfaleia-kai-ygeia/katangelia/katangelia-3/.

Εφόσον οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία προσφύγουν στην αρμόδια με βάση τον τόπο εργασίας Επιθεώρηση Εργασίας θα συνταχθεί σχετική μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού, στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας, οργανισμού κτλ). Παράλληλα, διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ακόμη, οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται, ει δυνατόν με ακρίβεια, τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, ώστε να είναι ευχερής η κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η Επιθεώρηση Εργασίας θα πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου ελέγχους σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα και θα επιβάλει τα νόμιμα, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Πάσχα 2024 μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, όπως ορίζεται στις προαναφερόμενες διατάξεις, οι Επιθεωρητές Εργασίας θα επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και εργατικές διαφορές (άρθ. 23β του Ν.4144/2013) και θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Δώρο Πάσχα : Οι σύνδεσμοι για περαιτέρω ενημέρωση 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω για το Δώρο Πάσχα:

 

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.