Quantcast
ΔΥΠΑ: Οι "κερδισμένοι" του ειδικού επιδόματος - enikonomia.gr
share

ΔΥΠΑ: Οι “κερδισμένοι” του ειδικού επιδόματος

δημοσιεύτηκε:

Ειδικό επίδομα ύψους 200 ευρώ για 12 μήνες αλλά υπό προϋποθέσεις χορηγεί η ΔΥΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες μακροχρόνια ανέργων.

Δικαιούχοι του επιδόματος λοιπόν είναι άνεργοι ηλικίας ηλικίας  20 ετών έως 66 ετών των οποίων έχει λήξει η 12μηνη τακτική επιδότηση. Επίσης επισημαίνεται πως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το επίδομα τα εξής:

Διάρκεια και ποσό επιδότησης

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ. Αυτό  χορηγείται προσωπικά στον ίδιο τον δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες.

Τι ισχύει για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα από κάθε πηγή – με εξαίρεση τις αποζημιώσεις απόλυσης – του προ-προηγούμενου από την άσκηση του δικαιώματος φορολογικού έτους του ανέργου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Ωστόσο το εισόδημα αυτό προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. Υπενθυμίζεται ότι ανήλικο τέκνο θεωρείται αυτό που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Για ενήλικες άγαμους δικαιούχους ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το ατομικό.

Δεν προσμετράται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

  • το επίδομα ανεργίας,
  • το επίδομα ασθενείας,
  • το επίδομα μητρότητας,
  • και το επίδομα μακροχρονίως ανέργου (για τυχόν χορήγηση του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος) .

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής  της αίτησης 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, εντός προθεσμίας 2 μηνών από τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, μέσω των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.

Τι δικαιολογητικά χρειάζεστε  

Αίτηση του δικαιούχου θα πρέπει να γίνει προς την ΔΥΠΑ του τόπου διαμονής του ή της τελευταίας επιδότησης αυτού και θα χρειαστεί τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προπροηγούμενου της άσκησης φορολογικού έτους, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ή απλή φωτοτυπία του ως άνω εκκαθαριστικού σημειώματος, που συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1589/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων ή εκτύπωση του προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος που χορηγείται μέσω του συστήματος TAXISNET, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσής του.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου  που είναι συνημμένη στη σχετική αίτηση, όπου βεβαιώνονται τα παρακάτω:

  •  ότι έλαβε γνώση των χρονικών διαστημάτων της υποχρεωτικής του εμφάνισης στην ΔΥΠΑ.
  • ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία για τους λόγους απώλειας της ιδιότητας του ανέργου εντός 8 εργάσιμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης.
  • ότι έλαβε γνώση ότι μετά την άρση του λόγου αναστολής και για να συνεχιστεί η επιδότησή του, οφείλει να παρουσιαστεί στην αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ  το αργότερο μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής.
  • ότι υποχρεούται να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλήση της αρμόδιας Υπηρεσίας για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του εντός της προθεσμίας που θα του ορίζει.
  • ότι υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του, να το δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία.
  • ότι όσα δικαιολογητικά καταθέτει σε φωτοαντίγραφα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα.

3. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κ.λ.π.)

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα.

5. Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.

 

 

 

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.