share

Εφορία: Στήνει ψηφιακές “παγίδες” στη φοροδιαφυγή – Στο «μικροσκόπιο» και τα χρέη της πανδημίας

δημοσιεύτηκε:

Ψηφιακές «παγίδες» στο «μαύρο χρήμα» στήνει η Εφορία: Μέσα στο 2021 -όπως προκύπτει από
το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων- απλώνονται
ηλεκτρονικά «δίχτυα» για να «ψαρέψουν» μικρά και μεγάλα «λαβράκια» φοροδιαφυγής.
Μάλιστα, η ελεγκτική αρχή θα συνδεθεί ψηφιακά και με… ΔΕΚΟ αντλώντας κάθε
είδους πληροφορία για κάθε έναν πολίτη.


Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης
Αξιολόγηση
των χρεών που έχουν συσσωρεύσει τα νοικοκυριά προκειμένου να διαπιστωθεί εάν
πράγματι αδυνατούν να τα εξοφλήσουν, έλεγχοι «χειρουργικής» ακρίβειας μέσω κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου σε
επιχειρήσεις, αλλεπάλληλες και εκτεταμένες
ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, ψηφιακή διασύνδεση των ελεγκτικών αρχών και με
υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δηλαδή με ΔΕΚΟ προκειμένου να
διαμορφωθεί ενιαίο προφίλ για κάθε έναν φορολογούμενο… Αυτές είναι μερικές
μόνον από τις δράσεις που ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να θα
«τρέξει» μέσα στο 2021, όπως αποκαλύπτει το Επιχειρησιακό της Σχέδιο.


Ποια εισοδήματα θα περάσει από ηλεκτρονικό «κόσκινο» η ΑΑΔΕ
Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα αναφέρει η ίδια η
ΑΑΔΕ «ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί το 2021 και στην πραγματοποίηση εκτεταμένων
ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, αποβλέποντας στη διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των φορολογουμένων καθώς και στον εντοπισμό
αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης (συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών
ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού των συνεπειών του Covid-19). Μεταξύ άλλων προγραμματίζονται:


 • Διασταύρωση
  για τον εντοπισμό φορολογούμενων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν
  σημαντική δραστηριότητα.
 • Διασταύρωση
  για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ συνολικών ετησίων εκροών δηλώσεων ΦΠΑ με τα
  δηλωθέντα εισοδήματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019
 • Δράσεις
  εντοπισμού υπόχρεων σε υποβολή ή τροποποίηση δηλώσεων Ε9 ΝΠ.
 • Διενέργεια
  διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων στην υποβολή δηλώσεων ΦΕΦΠ για
  πρόσθετες αποδοχές.
 • Διασταύρωση
  εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης στα πλαίσια της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.
 • Διασταύρωση
  για αναδρομικά εισοδήματα ή πρόσθετες αποδοχές.
 • Εντοπισμός
  αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις και από αξιοποίηση δεδομένων
  καρτών».


Στόχος η… διεύρυνση της φορολογικής
βάσης

Τι επιδιώκει όμως να πετύχει μέσα στην
χρονιά η ΑΑΔΕ; Πάντα σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο Επιχειρησιακό της Σχέδιο
προτεραιότητα συνιστά:


 • «Η
  ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης
  των πολιτών.
 • Η
  διεύρυνση της φορολογικής βάσης
  με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.
 • Η
  αποτελεσματικότερη στόχευση ελέγχων
  μέσω εξειδικευμένης ανάλυσης κινδύνου φορολογουμένων και εφαρμογής έμμεσων τεχνικών ελέγχων.
 • Η
  ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών
  και η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό μέσω ορθής κατανομής και διαρκούς
  εκπαίδευσής του.
 • Η
  επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφών
  φόρων στις επιχειρήσεις.
 • Ο
  περιορισμός του λαθρεμπορίου.
 • Η
  δημιουργία ενιαίου προφίλ
  φορολογούμενου για τη διευκόλυνση υπαλλήλου και πολίτη.
 • Η
  ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών
  και η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των δηλώσεων.
 • Η
  υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση και
  η τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων.
 • Ένα
  νέο μοντέλο λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.,
  με τη διαρκή αναβάθμιση και αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για τη γρήγορη
  και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.
 • Η
  ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των
  διαδικασιών, αλλά και η αναβάθμιση των υποδομών των φορολογικών
  υπηρεσιών, ώστε να εξαλειφθεί η αναγκαιότητα παρουσίας του πολίτη στις εφορίες.
 • Η
  ψηφιακή διασύνδεση των υπηρεσιών της
  ΑΑΔΕ με άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα.
 • Ο
  εκσυγχρονισμός της φορολογικής διοίκησης για τη μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους.
 • Η
  υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών
  φορολογικής συμμόρφωσης και εισπραξιμότητας.
 • Η
  ενίσχυση της διεθνούς διοικητικής
  συνεργασίας στο πεδίο της ανταλλαγής πληροφοριών μέσω διεθνών συμβάσεων».


Στο
«μικροσκόπιο» και τα χρέη των νοικοκυριών

Από ηλεκτρονικό «κόσκινο» θα περάσουν και τα χρέη των
νοικοκυριών προς το Δημόσιο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πραγματικά αδυνατούν
να εξοφλήσουν τις οφειλές τους ή απλώς… το αποφεύγουν. Συγκεκριμένα «θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση του
χαρτοφυλακίου οφειλών και ρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη ποσοτικά και ποιοτικά
χαρακτηριστικά των οφειλετών καθώς και την επίδραση της πανδημίας Covid-19 στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων των
φορολογουμένων ενώ θα αναπτυχθεί και νέο πλαίσιο ενημέρωσης για την τήρηση των
ρυθμίσεων με έγκαιρη ενημέρωση σε περιπτώσεις καθυστέρησης καταβολής δόσεων.
Η εφαρμογή κεντροποιημένου συστήματος για
την επιλογή υποθέσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου,
με σκοπό την προτεραιοποίηση των πλέον εισπράξιμων ληξιπρόθεσμων οφειλών της
Φορολογικής Διοίκησης, συμβάλλει περαιτέρω στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των διαδικασιών είσπραξης και στη διασφάλιση των εισπράξεων έναντι παλαιού και
νέου ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Εφαρμογή
έμμεσων τεχνικών ελέγχου κατά τη διαδικασία προσδιορισμού φορολογητέας ύλης.
Ήδη, εντός του 2020, εκδόθηκαν σχετικές εγκύκλιοι με οδηγίες για τον έμμεσο
τρόπο προσδιορισμού του εισοδήματος και την εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου
προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, ενώ ολοκληρώθηκε και η εκπαίδευση άνω των
900 ελεγκτών στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου».


Τα ψηφιακά «δίκτυα» της ΑΑΔΕ
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ουσιαστικά
θα απλώσει «ψηφιακά δίχτυα» σε κάθε συναλλαγή, μέσα από τρεις άξονες.. Σύμφωνα
λοιπόν με τα όσα αναφέρονται στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό: «Σημαντικό βήμα
μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης είναι η ψηφιοποίηση όλο και
περισσότερων υπηρεσιών, με μεγαλύτερο έργο την ψηφιοποίηση υπηρεσιών σχετικών
με την εκπλήρωση των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων. Το έργο αναπτύσσεται σε τρία μέρη: τα Ηλεκτρονικά βιβλία (myData), την Ηλεκτρονική τιμολόγηση και τις
Online ταμειακές μηχανές. Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία (mydata), αποτελούν μια ψηφιακή
πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, η
οποία βελτιώνει την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, μειώνει το διοικητικό κόστος
και ενισχύει τη διαφάνεια των συναλλαγών, προσφέροντας ένα ψηφιακό περιβάλλον
για την τιμολόγηση των αγαθών και των υπηρεσιών. Μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των Online
ταμειακών μηχανών θα πραγματοποιείται η διαβίβαση των παραστατικών σε
πραγματικό χρόνο και ανά συναλλαγή (onebyone)». Έτσι θα επιτευχθεί μεταξύ άλλων:


 • «η βελτιστοποίηση της στόχευσης
  των υποθέσεων που επιλέγονται προς έλεγχο,
 • η απλούστευση και η επιτάχυνση
  της διαδικασίας επιστροφών Φόρου Εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΦΚ για τις συνεπείς
  επιχειρήσεις».

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.