Quantcast
ΕΝΦΙΑ: Απαλλαγή σεισμοπλήκτων και πλημμυροπαθών - Όλα όσα προβλέπει η τροπολογία - enikonomia.gr
share

ΕΝΦΙΑ: Απαλλαγή σεισμοπλήκτων και πλημμυροπαθών – Όλα όσα προβλέπει η τροπολογία

δημοσιεύτηκε:

Στην λίστα με τους ιδιοκτήτες ακινήτων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2020, 2021 και 2022 προστίθεται και ορισμένες κατηγορίες σεισμόπληκτων.

Τι ίσχυε έως τώρα
Υπενθυμίζεται ότι έως τώρα δεν θα πλήρωναν ΕΝΦΙΑ για το παραπάνω χρονικό διάστημα μόνο οι ιδιοκτήτες που είχαν:
– ακίνητα, που ευρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν αρχής γενομένης την 27η Ιουλίου 2021 και έως τη δημοσίευση της παρούσας και για τις οποίες εκδίδονται πράξεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας, σύμφωνα με τα οποία το κτίριο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση, ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδονται έως τις 28.2.2022, εφόσον κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Η απαλλαγή χορηγείται με βάση τις αιτήσεις που υποβάλλονται στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr». Εφόσον, μετά τη χορήγηση της απαλλαγής, διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της, ο φόρος βεβαιώνεται και καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της βεβαίωσης μήνα, εντόκως σύμφωνα με το άρθρο 54 Β΄ του ν. 4174/2013 (Α΄256).
-τα ακίνητα που ευρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δήμων Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας και Ιστιαίας Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας απαλλάσσονται για το έτος 2021, εφόσον κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για το έτος αυτό.

Ποιοι προστίθενται στην λίστα με τους ιδιοκτήτες ακινήτων που απαλλάσσονται

Στην λίστα με τους ιδιοκτήτες ακινήτων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2020, 2021 και 2022 εντάσσονται και οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας.

Όπως αναφέρεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που φέρει τον τίτλο «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις», προστίθενται νέες περιπτώσεις στις ισχύουσες διατάξεις για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ (άρθρο 3 του ν. 4223/2013) και προβλέπεται ότι απαλλάσσονται από τον φόρο τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που βρίσκονται σε περιοχές:
-των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ειδικά για τα έτη 2020, 2021 και 2022 και
-των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, ειδικά για τα έτη 2021, 2022 και 2023, οι οποίες επλήγησαν από σεισμό και πλημμύρα κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ειδικότερα προβλεπόμενες προϋποθέσεις και διαδικασία.


Τι αναφέρει η Αιτιολογική έκθεση
Άρθρο 1: Με την προτεινόμενη διάταξη, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου πληγέντων από φυσικές καταστροφές για τρία συνολικά έτη, ήτοι για το έτος που συνέβη η φυσική καταστροφή και για τα δύο επόμενα έτη από το έτος αυτό στις ακόλουθες περιοχές:
– των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που επλήγησαν από τον σεισμό και την πλημμύρα της 30ής Οκτωβρίου 2020 και
– των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021.
Οι φυσικές καταστροφές της 30ής Οκτωβρίου 2020 και της 3ης Μαρτίου 2021 προκάλεσαν ζημιές στα κτίρια των πληγεισών περιοχών. Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες απαλλάσσονται για τρία έτη από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) των κτισμάτων μετά του αναλογούντος οικοπέδου, γεγονός που θα τονώσει την οικονομία των περιοχών αυτών και θα ανακουφίσει τους πληγέντες που αποτελούν σημαντικό μέρος του κοινωνικού συνόλου στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας.

ΕΝΦΙΑ: Η προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 1: Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές της 30ης Οκτωβρίου 2020 και της 3ης Μαρτίου 2021 – Προσθήκη παρ. 7Γ και 7Δ στην παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013.
Μετά από την παρ. 7Β του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), προστίθενται παρ. 7Γ και 7Δ, ως εξής:
«7Γ. Ειδικά για τα έτη 2020, 2021 και 2022 απαλλάσσονται τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου, που ευρίσκονται σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που επλήγησαν από τον σεισμό και την πλημμύρα της 30ής Οκτωβρίου 2020, όπως αυτές οριοθετήθηκαν με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/27.11.2020 (Β’ 5293) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./25594/Α325/24.11.2020 (Β’ 5297) κοινές υπουργικές αποφάσεις, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας, σύμφωνα με τα οποία το κτίριο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση, ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδονται έως τις 28.2.2022, και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Για τη χορήγηση της απαλλαγής υποβάλλεται αίτηση για το έτος 2020 στη Φορολογική Διοίκηση από τον δικαιούχο αυτής, η οποία ισχύει και για τα δύο επόμενα έτη. Εφόσον έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για το έτος 2020, υποβάλλεται νέα για το έτος 2021, η οποία ισχύει και για το επόμενο έτος.
7Δ. Ειδικά για τα έτη 2021, 2022 και 2023 απαλλάσσονται τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου, που ευρίσκονται σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, όπως αυτές οριοθετήθηκαν με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6350/Α325/11.3.2021 (Β’ 964) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9028/Α325/17.5.2021 (Β’ 2094) κοινές υπουργικές αποφάσεις, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας, σύμφωνα με τα οποία το κτίριο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση, ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδονται έως τις 28.2.2022, και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Για τη χορήγηση της απαλλαγής υποβάλλεται αίτηση για το έτος 2021 στη Φορολογική Διοίκηση από τον δικαιούχο αυτής, η οποία ισχύει και για τα δύο επόμενα έτη.».
share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.