Quantcast
Επίδομα 534 ευρώ: Ολόκληρη η απόφαση για τις αναστολές Μαΐου - Ποιους αφορά, όλοι οι ΚΑΔ - enikonomia.gr
share

Επίδομα 534 ευρώ: Ολόκληρη η απόφαση για τις αναστολές Μαΐου – Ποιους αφορά, όλοι οι ΚΑΔ

δημοσιεύτηκε:

Η απόφαση του υπουργείου Εργασίας για την αναστολή συμβάσεων εργαζομένων για τον Μάιο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Συγκεκριμένα η απόφαση προβλέπει και αναφέρει τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία για τον μήνα Μάιο 2021

Άρθρο 1 Επιχειρήσεις – Εργοδότες που υποχρεωτικά θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους
1. α. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον μήνα Μάιο 2021.
β. Ειδικά οι επιχειρήσεις- εργοδότες που ανήκουν στον κλάδο της εστίασης, σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους, οι οποίοι:
1. έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 και
ii. έχουν ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑ-ΝΗ κατά την 29-4-2021, εξαιρουμένων των εργαζομένων που παρέχουν καλλιτεχνικές υπηρεσίες των οποίων δεν επιτρέπεται η παροχή.
2. α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων της παρ. 1α του παρόντος άρθρου, οι οποίες λήγουν μετά την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων – εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή.
β. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ.1β του παρόντος άρθρου, δύνανται να τεθούν σε αναστολή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν.
γ. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.
δ. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 2α του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως για συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων, οι οποίοι επιδοτούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης.
3. α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του παρόντος άρθρου, για τις περιπτώσεις επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, δύνανται να θέτουν εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε αναστολή, σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, όταν αυτή δύναται να παρασχεθεί με αυτόν τον τρόπο, υποβάλλοντας μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, το «ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (Α’ 55/2020)» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του παρόντος άρθρου δύνανται να προσλαμβάνουν εργαζομένους κάνοντας χρήση του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», μόνο για τις περιπτώσεις επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους. Οι συμβάσεις εργασίας αυτών των εργαζομένων δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή και ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρούσας παραγράφου.
4. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του παρόντος άρθρου δύνανται να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90). Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης, οι εργαζόμενοι των οποίων έχει ανακληθεί η αναστολή της σύμβασης εργασίας τους, δεν δύνανται να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
5. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του παρόντος άρθρου για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 31η Μαΐου 2021, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησης, αυτή είναι άκυρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται για τον μήνα Μάιο 2021

Άρθρο 1

Επιχειρήσεις – εργοδότες που δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους
1. α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας, δύνανται κατά τον μήνα Μάιο 2021 και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2021,
i. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή και
ii. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για τους εργαζομένους που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29-4-2021.
β. Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες και να δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021, πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4-3-2021.
Σε περίπτωση επιχειρήσεων οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 εξαιτίας του ότι έχουν μηδενικό κύκλο εργασιών κατά το έτος 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4-3-2021, και πραγματοποίησαν προσλήψεις προσωπικού μέσα στο 2020, εξαιρούνται των ορι-ζομένων της παρούσας παραγράφου.
γ. Ειδικά οι επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων καθώς και επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό παράρτημα της παρούσας, δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (Α’46) ή με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (Α’ 79), σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, οι οποίοι επαναπροσλαμβάνονται μετά την 31η Ιανουαρίου 2021 και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29-4-2021 για όσους έχουν προσληφθεί έως αυτή την ημερομηνία ή κατά την ημερομηνία πρόσληψης για όσους έχουν μεταγενέστερη πρόσληψη.
2. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
3. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 2
Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας-Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας -Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου – Ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας
1. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 31η Μαΐου 2021, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησης, αυτή είναι άκυρη.
2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για τον μήνα Μάιο 2021, υποχρεούνται μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών όπως αυτό υπολογίζεται εντός του μήνα αναφοράς. Για τον υπολογισμό του ισόχρονου διαστήματος, σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό διάστημα που οι επιχειρήσεις – εργοδότες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής εντός του μήνα.
Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσης, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.
Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
3. Η αναστολή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων, που είχαν τεθεί σε αναστολή στο παρελθόν, δύναται να παραταθεί έως την 31η Μαΐου 2021. Επίσης, δύνανται να τεθούν για πρώτη φορά ή εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για εργαζόμενους οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29-4-2021, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου.
Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής, οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσης, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.
4. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας, και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών. Μπορούν επίσης να θέτουν εκ νέου σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί η αναστολή τους. Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω ισχύουν έως και την 31η Μαΐου 2021.
5. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου: α. Δύνανται να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή. Σε κάθε περίπτωση δεν δύνανται να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» οι εργαζόμενοι των οποίων η αναστολή σύμβασης εργασίας έχει ανακληθεί με τη διαδικασία της προσωρινής ανάκλησης για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, κατά το χρονικό διάστημα της ανάκλησης.
β. Υποχρεούνται, για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε αναστολή, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. οικ. 23182/26-4-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1733).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση εντός του μήνα Μάιο 2021, από κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής καθίσταται πληττόμενη και αντίστροφα, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Μια επιχείρηση που από κλειστή καθίσταται πληττόμενη, υποβάλλει ορθή επανάληφη της υπεύθυνης δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της ως κλειστή, αλλάζοντας μόνο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα παρέμενε κλειστή, χωρίς να επιτρέπεται καμία μεταβολή των δηλωθέντων εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή. Στη συνέχεια προβαίνει σε νέα υπεύθυνη δήλωση προαναγγελίας αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που θέτει πλέον σε αναστολή, αλλάζοντας το καθεστώς υπαγωγής της σε πληττόμενη για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
β) Μια επιχείρηση που από πληττόμενη καθίσταται κλειστή, υποβάλλει ορθή επανάληψη της υπεύθυνης δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της ως πληττόμενη, αλλάζοντας μόνο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα παρέμενε πληττόμενη, χωρίς να επιτρέπεται καμία μεταβολή των δηλωθέντων εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή. Στη συνέχεια προβαίνει σε νέα υπεύθυνη δήλωση προαναγγελίας αναστολής συμβάσεων εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων της, με εξαίρεση τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε εξαιρέσιμες δραστηριότητες, αλλάζοντας το καθεστώς υπαγωγής της σε κλειστή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των δραστηριοτήτων που αναστέλλονται. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του κατωτέρω Πίνακα. Επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές δραστηριότητες συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως προς δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ του παρακάτω Πίνακα. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. Για τις επιχειρήσεις- εργοδότες που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του παρακάτω πίνακα, δεν ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας αναφορικά με τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των εργαζομένων καθώς και του κύκλου εργασιών.

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ

 • 56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

 • 59.13.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών
 • 59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
 • 61.90.10.07 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)
 • 77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων
 • 77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
 • 79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους
 • 79.90.39 Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
 • 82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
 • 85.10 Προσχολική εκπαίδευση
 • 85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
 • 85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
 • 85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η ειδική αγωγή και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και από 10/5/2021 εξαιρούνται οι υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών (85.59.11.02)
 • 86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)
 • 86.90.19.03 Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών
 • 88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους
 • 88.10.12 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων
 • 88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τις υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία (ΚΑΔ 88.91.12) και τις υπηρεσίες κατ’ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13.03)
 • 90.01 Τέχνες του θεάματος
 • 90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
 • 90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
 • 90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού
 • 90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου
 • 90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού
 • 90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
 • 91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
 • 91.02 Δραστηριότητες μουσείων
 • 91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
 • 91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
 • 92.00.11 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού
 • 92.00.12 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα
 • 93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους ομαδικής άθλησης
 • 93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
 • 93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
 • 93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03). Από 10/5/2021 εξαιρούνται οι υπηρεσίες στάβλων και ιπποδρομειών (ΚΑΔ 93.19.13.05) και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με αθλητές που συμμετέχουν σε ατομικά αθλήματα και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες.
 • 93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
 • 93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας με εξαίρεση από 10/5/2021 τις υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών (μόνο για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται παραλίες) (93.29.11.00), τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών (93.29.11.02), τις υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών η και καθισμάτων παραλιών (πλαζ) (93.29.11.05.)
 • 94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις
 • 96.02.20 Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών, μη κατεργασμένων
 • 96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση την άσκηση (ΚΑΔ 96.04.10.02) και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (ΚΑΔ 96.04.10.06)
 • 96.09.19.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
 • 96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)
 • 96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου
 • 96.09.19.16 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)
 • 96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του κλάδου της εστίασης. Για τις επιχειρήσεις- εργοδότες που ανήκουν στον κλάδο της εστίασης ισχύει το κριτήριο επιλεξιμότητας που αφορά τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των εργαζομένων τους ενώ δεν ισχύει το κριτήριο που αφορά τον κύκλο εργασιών.

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ

 • 56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
 • 56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)
 • 56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
Για τις επιχειρήσεις- εργοδότες που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του παρακάτω πίνακα, ισχύουν τα κάτωθι κριτήρια επιλεξιμότητας για την υπαγωγή στο μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων:
α. το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως των εργαζομένων να είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29/4/2021.
β. επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουάριου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4/3/2021.

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ

 • 01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
 • 01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
 • 13.10 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
 • 14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών
 • 15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών
 • 33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων
 • 46.42.11.27 Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων
 • 46.42.11.40 Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών
 • 46.42.11.29 Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)
 • 46.42.11.58 Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών
 • 46.90.10.06 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
 • 47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01) και Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02)
 • 47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού [π.δ.κ.α.] (ΚΑΔ 47.54.54.07) και το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων (ΚΑΔ 47.54.54.12)
 • 47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση του λιανικού εμπορίου άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων (ΚΑΔ 47.59.56.01) και του λιανικού εμπορίου λαμπτήρων πυράκτωσης π.δ.κ.α. (ΚΑΔ 47.59.56.07)
 • 47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.62.63 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, εξαιρουμένου του λιανικού εμπορίου μελανιών, με αναγόμωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυπωτών (ΚΑΔ 47.62.63.18)
 • 47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19)
 • 47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79)
 • 47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς (47.78.86.24), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88)
 • 47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
 • 47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85)
 • 49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
 • 49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
 • 50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
 • 50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
 • 51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
 • 51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
 • 52.21.21 Υπηρεσίες σταθμών λεωφορείων
 • 52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
 • 52.21.29.03 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά
 • 52.21.29.04 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά
 • 52.21.29.05 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους
 • 52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
 • 52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
 • 55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
 • 55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
 • 55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκουμενα οχήματα
 • 55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Αλλα μεταφορικά μέσα
 • 55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
 • 56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
 • 56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
 • 56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)
 • 56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών
 • 59.13.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών
 • 59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
 • 61.90.10.07 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)
 • 74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες
 • 74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
 • 77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
 • 77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων (ΚΑΔ 77.21.10.08) και τις υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κ.λπ.) (ΚΑΔ 77.21.10.09)
 • 77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
 • 77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, εκτός από Υπηρεσίες ενοικίασης ιατρικού εξοπλισμού (πατεριτσών κλπ) ή παραϊατρικού εξοπλισμού (77.29.19.02)
 • 77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
 • 77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
 • 77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων
 • 77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
 • 79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
 • 79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
 • 79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους
 • 79.90.39 Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
 • 82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
 • 85.10 Προσχολική εκπαίδευση
 • 85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
 • 85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
 • 85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
 • 85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
 • 86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)
 • 86.90.19.03 Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών
 • 88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους
 • 88.10.12 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων
 • 88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τις υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία (ΚΑΔ 88.91.12) και τις υπηρεσίες κατ’ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13.03)
 • 90.01 Τέχνες του θεάματος
 • 90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
 • 90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
 • 90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού
 • 90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου
 • 90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού
 • 90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
 • 91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
 • 91.02 Δραστηριότητες μουσείων
 • 91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
 • 91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
 • 92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)
 • 93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους ομαδικής άθλησης
 • 93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
 • 93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
 • 93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)
 • 93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
 • 93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
 • 94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις
 • 96.02.13.01 Υπηρεσίες αισθητικού αρωματοθεραπείας
 • 96.02.13.02 Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου καλλονής)
 • 96.02.13.03 Υπηρεσίες μακιγιέρ – αισθητικού
 • 96.02.19 Άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού
 • 96.02.20 Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών, μη κατεργασμένων
 • 96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
 • 96.09.11.03 Υπηρεσίες μεταφοράς ζώων συντροφιάς
 • 96.09.11.04 Υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς
 • 96.09.19.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
 • 96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων
 • 96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)
 • 96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου
 • 96.09.19.16 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)
 • 96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια. Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in ashop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.