Quantcast
Φορο - έκπτωση έως 3.200 ευρώ για ανακαινίσεις ακινήτων - Ποιοι την δικαιούνται από το 2024 - enikonomia.gr
share

Φορο – έκπτωση έως 3.200 ευρώ για ανακαινίσεις ακινήτων – Ποιοι την δικαιούνται από το 2024

δημοσιεύτηκε:

Ετήσια φορο – έκπτωση έως 3.200 ευρώ για διάστημα 5 ετών θα έχουν από την 1η Ιανουαρίου 2024 όσοι ανακαινίζουν ή επισκευάζουν τα ακίνητά τους, όπως αυτό προκύπτει από το άρθρο 29 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο “Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής “που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Ουσιαστικά με το νέο νομοσχέδιο, το υφιστάμενο φορο – μπόνους για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων διπλασιάζεται και παίρνει μόνιμο χαρακτήρα και δεν μετρούν μόνο οι αμοιβές για τις εργασίες αλλά και οι αποδείξεις για τις αγορές υλικών και αναγνωρίζεται η έκπτωση φόρου το 100% της δαπάνης και όχι μόνο το 40%.

Τι λέει το άρθρο 29  του νομοσχεδίου

Όπως αναφέρεται  στο άρθρο 29  “Έκπτωση δαπανών ανακαίνισης κτιρίων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 39Β Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος”  του σχεδίου νόμου:

«Η παρ. 1 του άρθρου 39Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), περί δαπανών για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων:

α) τροποποιείται ώστε η κατανομή της συνολικής δαπάνης για την αναβάθμιση κτιρίων που μειώνει τον φόρο εισοδήματος του φυσικού προσώπου να κατανέμεται σε πέντε (5) και όχι τέσσερα (4) έτη,

β) μετά τη φράση «πραγματοποιηθούν για» προστίθεται η φράση «την αγορά αγαθών και»,

γ) αφαιρείται ο προσδιορισμός ποσοστού επί του ύψους των δαπανών, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε (5) ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ.».

Τα “ψιλά γράμματα” της νέας ρύθμισης για την φορο-έκπτωση

Οι ιδιοκτήτες ακίνητων θα πρέπει να γνωρίζουν για την εν λόγω φορο – έκπτωση μόλις ψηφιστεί η εν λόγω ρύθμιση τα εξής:

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της μείωσης φόρου είναι και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί ακινήτου, με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά χρησιμοποιούν το εν λόγω ακίνητο είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Στις περιπτώσεις  αυτές δικαιούχος της μείωσης είναι μόνο το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.

Στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων που εξοφλούνται από τον διαχειριστή πολυκατοικίας/συγκροτήματος ιδιοκτησιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, αυτές θα λαμβάνονται υπόψη για τους δικαιούχους ανάλογα με τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας τους, με βάση σχετική βεβαίωση που θα χορηγείται από τον διαχειριστή και στην οποία θα καταχωρείται ο ΑΤΑΚ του ακινήτου το οποίο βρίσκεται εντός του κτιρίου για το οποίο πραγματοποιείται η σχετική δαπάνη

Οι προϋποθέσεις

Βασική προϋπόθεση για να λάβει ολόκληρο το ποσό της έκπτωσης αυτής ο πολίτης θα πρέπει το ετήσιο εισόδημα του να είναι άνω του από 21.000 ευρώ. Εάν δεν γίνει αυτό τότε η ωφέλεια περιορίζεται ή χάνεται για μικρότερα εισοδήματα που καταβάλουν λιγότερο ή καθόλου φόρο.

Επίσης επισημαίνεται για να δοθεί η φορο- έκπτωση θα  πρέπει να υπάρχει η απόδειξη των δαπανών (για εργασία και υλικά) με νόμιμα παραστατικά και η εξόφλησή τους να γίνει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες, υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής) ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Σωρευτικά απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μείωση φόρου αποτελούν:

 • Η απόδειξη πραγματοποίησης των δαπανών αυτών με νόμιμα παραστατικά (Τιμολόγιο ή στοιχείο λιανικής πώλησης για την παροχή υπηρεσιών) , στα οποία θα πρέπει να αναφέρεται διακριτά το είδος και η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ) του προσώπου καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου (ΑΤΑΚ), εκτός αν πρόκειται για κοινόχρηστα, για τα οποία αρκεί μόνο η δ/νση του ακινήτου,
 • Η εξόφληση των δαπανών, ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, να έχει πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ( κάρτες, POS, ebanking , ηλεκτρονικό πορτοφόλι κλπ).
 • Τα ποσά των «επιλέξιμων δαπανών» δηλώνονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες κάθε έτους μειώνουν τον φόρο του φυσικού προσώπου που έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στο κτίριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι «επιλέξιμες δαπάνες» που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμισή του για το οικείο φορολογικό έτος. Συνεπώς οι  δαπάνες λήψης υπηρεσιών που αναγνωρίζονται για την φοροέκπτωση  είναι οι εξής:

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης.
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων.
 • Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων ώστε να καθίσταται πλήρως λειτουργικό.
 • Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
 • Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.
 • Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
 • Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.
 • Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας. Β. Λειτουργικές-αισθητικές
 • Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης.
 • Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 • Συντήρηση/επισκευή στέγης.
 • Επισκευή τοιχοποιίας/Χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων.
 • Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης.
 • Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα.
 • Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
 • Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

Υπενθυμίζεται πως έως σήμερα οι φορολογούμενοι μπορούσαν να γλιτώσουν ποσό έως 1.600 ευρώ από το φόρο που τους αναλογούσε με την προϋπόθεση όμως ότι επισκεύαζαν τα ακίνητα τους και  προσκόμιζαμμ τα σχετικά τιμολόγια. Η έκπτωση έφθανε στο 40% των δαπανών με ανώτατο όριο (δαπάνης) τα 16.000 ευρώ.  Δηλαδή, έκπτωση 40% δηλαδή 6.400 ευρώ είχαν και θα έχουν μέχρι τέλος του έτους  οι πολίτες που θα κάνουν εργασίες της τάξης των 16.000 ευρώ.

Eπίσης επισημαίνεται πως το υφιστάμενο καθεστώς δεν συμπεριλάμβανε την έκπτωση του κόστους των υλικών. Ωστόσο αυτό αλλάζει από τον Ιανουάριο του 2024 και βασική προϋπόθεση για να έχουν τη μείωση του φόρου οι ιδιοκτήτες  ακινήτων είναι  να πληρώσουν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικά  μέσω τραπεζικού συστήματος. Σημειώνεται δε πως οι υπόχρεοι θα πρέπει να δηλώνουν στο έντυπο της φορολογικής τους  δήλωσης τη δαπάνη που πραγματοποίησαν το προηγούμενο έτος προκειμένου να υπολογιστεί και η έκπτωση.

 

 

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.