share

Και νέα ευκαιρία για τα αδήλωτα τετραγωνικά στους Δήμους – Τι πρέπει να προσέξετε κατά την υποβολή της δήλωσης

δημοσιεύτηκε:

«Ενεργή» και πάλι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την δήλωση των «ξεχασμένων» τετραγωνικών στους Δήμους: Προθεσμία έως και τις 30 Ιουνίου έχουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες για να δηλώσουν τα πραγματικά τετραγωνικά των ακινήτων τους πληρώνοντας και τα τέλη που τους αναλογούν. Επί της ουσίας παρατείνεται η διάρκεια της παλιάς ρύθμισης ώστε να είναι «καλυμμένοι» όλοι όσοι έσπευσαν στο μεσοδιάστημα να υποβάλουν αιτήσεις για αδήλωτα τετραγωνικά.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Η υποβολή της δήλωσης των αδήλωτων τετραγωνικών συνοδεύεται με προσαύξηση 20% στα οφειλόμενα τέλη της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι την ημέρα της υποβολής της δήλωσης.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να μπουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr, η οποία είχε λειτουργήσει κατά τη διάρκεια ισχύος των δύο προηγούμενων ρυθμίσεων οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α – 24/03/2022) υπάρχει εκ νέου η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτων.

Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων

Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι τέλη και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 30/06/2022.

Όσοι υποβάλλουν τη δήλωση της παρ. 1, υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1ης.1.2020 , μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

Μέσω την πλατφόρμας αυτής οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση για τις αδήλωτες επιφάνειες.

Η σχετική νομοθετική διάταξη έχει αναδρομική ισχύ και καλύπτει όλη την περίοδο, από την λήξη της προηγούμενης ρύθμισης, δηλαδή από τη 31/12/2021, μέχρι και τις 30/06/2022.
Επί της ουσίας παρατείνεται η διάρκεια της παλιάς ρύθμισης ώστε είναι «καλυμμένοι» όλοι όσοι έσπευσαν στο μεσοδιάστημα να υποβάλουν αιτήσεις για αδήλωτα τετραγωνικά.

Σύμφωνα με την ερμηνεία του νόμου δεν θα τους επιβληθούν τα εξοντωτικά πρόστιμα, έως και 200% αφού ισχύει και για αυτούς το ευνοϊκό καθεστώς της ρύθμισης.
Ειδικότερα και σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ με την σχετική νομοθετική ρύθμιση καλύπτονται ρητά και αναδρομικά, όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων για αδήλωτα εμβαδά που δήλωσαν εκτός πλατφόρμας ή ζήτησαν βεβαιώσεις μη οφειλής προ της ισχύος του νόμου αυτού.

Πρακτικά, επανέρχονται αναδρομικά σε ισχύ οι ρυθμίσεις του άρθρου 66 του ν.4830/2021, για τη διαγραφή του συνόλου των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων, την πληρωμή των οφειλόμενων ποσών με προσαύξηση 20% και σε δόσεις κ.λπ. για όλες τις δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Η διαδικασία υποβολής της δήλωσης

Να σημειωθεί ακόμη πως η επεξεργασία και εκκαθάριση των εν λόγω υποθέσεων από τους δήμους ολοκληρώνεται μέχρι την 30/9/2022.

Κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ακινήτου θα μπορεί με τους κωδικούς του Taxisnet να εισέρχεται στη διαδικτυακή εφαρμογή της ΚΕΔΕ, στην οποία θα εμφανίζονται τα στοιχεία κάθε ακινήτου του, που είναι καταχωρημένα στο Ε9, και στη βάση χρέωσης δημοτικών τελών του ΔΕΔΔΗΕ, συσχετισμένα με τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου, εφόσον υπάρχει.

Μέσω της εφαρμογής αυτής θα μπορεί να δηλώσει υπεύθυνα στον οικείο δήμο συμπληρωματικά ή και αρχικά, το πραγματικό σημερινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας του που ηλεκτροδοτείται ή και που δεν ηλεκτροδοτείται, ή και δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τακτοποιημένο ή μη, το οποίο θα πρέπει να συμπίπτει με το εμβαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9, αλλά και τυχόν αλλαγή της χρήσης της ιδιοκτησίας σε άλλη από αυτή που ήταν δηλωμένη στον δήμο.

Με το τρόπο αυτό οι ιδιοκτήτες θα απαλλαγούν πλήρως από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών, προστίμων και προσαυξήσεων (που φθάνουν μέχρι και το 200%) για χρονικές περιόδους πριν από το 2020.

Η υποβολή της δήλωσης των αδήλωτων τετραγωνικών συνοδεύεται με προσαύξηση 20% στα οφειλόμενα τέλη της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι την ημέρα της υποβολής της δήλωσης.

Πώς εξοφλείται ο «λογαριασμός» για τα αδήλωτα τετραγωνικά

Υπογραμμίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο να δηλώσουν όλοι οι ιδιοκτήτες την πραγματική επιφάνεια του ακινήτου στο οποίο έχουν δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία).

Αρκεί να δηλωθεί από έναν ιδιοκτήτη. Κάθε δήλωση γίνεται ανά αριθμό παροχής για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ή ανά ακίνητο σε περίπτωση που δεν είναι ηλεκτροδοτούμενο. Επιλέγοντας ακίνητο με αριθμό παροχής, θα προστεθούν αυτόματα στη δήλωσή και όσα ακίνητα έχετε στον Δήμο με τον ίδιο αριθμό παροχής.
Όσοι ιδιοκτήτες κατέχουν βοηθητικούς χώρους σε πολυκατοικίες, όπως υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες που ρευματοδοτούνται από κοινόχρηστα ρολόγια, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν και τους χώρους αυτούς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ως ηλεκτροδοτούμενους.
Οι πιλοτές δηλώνονται ως ανοιχτά πάρκινγκ, δηλαδή επιφάνεια του ακινήτου αν είναι ιδιωτικές, ενώ δεν δηλώνονται αν είναι κοινόχρηστοι χώροι.

Ο «λογαριασμός» των αδήλωτων τετραγωνικών μπορεί να εξοφληθεί σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης πλην της τελευταίας δόσης τα 10 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα 50 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.