share

Κατατέθηκε η τροπολογία για το “καλάθι του Άη Βασίλη”- Όλα όσα προβλέπει

δημοσιεύτηκε:

Kατατέθηκε η τροπολογία για το καλάθι με τα παιχνίδια, το λεγόμενο “καλάθι του Άη Βασίλη” στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που φέρει τον τίτλο «Δημοτική Αστυνομία, φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Στο “καλάθι” μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στην πώληση παιδικών παιχνιδιών στο καταναλωτικό κοινό, των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το ποσό των 1.000.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις θα πρέπει να αποστέλλουν στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τις 14 Δεκεμβρίου 2022 έως τις 11 Ιανουάριου 2023 τον κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων παιδικών παιχνιδιών («καλάθι του Άϊ Βασίλη») ενώ όσες δεν το κάνουν, τότε θα καλούνται να πληρώσουν τσουχτερό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ. 

Το πρόστιμο θα καταβάλλεται στον παραβάτη για κάθε ημέρα καθυστέρησης αποστολής καταλόγου αλλά το ίδιο θα ισχύει και για όσες θα αποστέλλουν στο υπουργείο ελλιπή τον  κατάλογο προϊόντων. Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης είπε πρόσφατα πως στο «καλάθι του Άϊ Βασίλη» εντάσσονται οι  10 παρακάτω κατηγορίες παιχνιδιών:

 • Βρεφικά,
 • πάζλ,
 • φιγούρες δράσης,
 • κατασκευές,
 • οχήματα,
 • ηλεκτρονικά
 • τηλεκατευθυνόμενα,
 • αθλητικά,
 • επιτραπέζια
 • κούκλες
 • λούτρινα.

Ακολουθεί ολόκληρο το άρθρο του νομοσχεδίου

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1  του νομοσχεδίου με τίτλο -«  Παρατηρητήριο τιμών παιδικών παιχνιδιών -«Το καλάθι του Άϊ Βασίλη»:

 •  Οι επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στη διάθεση προς πώληση παιδικών παιχνιδιών στο καταναλωτικό κοινό, των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ετησίως, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, αποστέλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων παιδικών παιχνιδιών («καλάθι του Άϊ Βασίλη») από την 14η Δεκεμβρίου 2022 έως την 11η Ιανουάριου 2023.
 • Οι υπόχρεοι της παρ. 1 εντάσσουν ένα τουλάχιστον προϊόν από κάθε κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται στο «καλάθι του Άϊ Βασίλη», εφόσον διαθέτουν προϊόντα αυτής της κατηγορίας, και το διαθέτουν σε προσιτή τιμή, ιδίως συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, ενημερώνοντας τους καταναλωτές, που προσέρχονται στα φυσικά ή ψηφιακά καταστήματά τους, ως προς τη σύνθεση του «καλαθιού» που προτείνουν. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με λίστες, φυλλάδια και, υποχρεωτικά, με ειδική σήμανση επί των προϊόντων ή του χώρου πώλησής τους.
 • Οι υπόχρεοι της παρ. 1 τοποθετούν ευκρινές ειδικό σήμα στον χώρο πώλησης (ράφι) των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι του Άϊ Βασίλη», καθώς και ευκρινή κατάλογο των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι» σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος, που συμπεριλαμβάνει τις τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα. Επιπρόσθετα, οι υπόχρεοι της παρ. 1 διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που συμμετέχουν στο «καλάθι» βρίσκονται στα καταστήματά τους σε επάρκεια και διατίθενται απρόσκοπτα στο καταναλωτικό κοινό. Για κάθε παράβαση της παρούσας επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000  έως  10.000 ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 7.
 • Ο κατάλογος των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι του Άϊ Βασίλη» και οι τιμές τους διαμορφώνονται ελεύθερα από τις επιχειρήσεις. Για τις τιμές των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι» που προτείνεται από κάθε επιχείρηση εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), περί αθέμιτης κερδοφορίας, όπου το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προϊόντος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προϊόντος προ της 1ης Δεκεμβρίου 2021. Τα προϊόντα του καταλόγου μπορούν να διαφοροποιούνται κάθε φορά που αποστέλλεται από τους υπόχρεους νέος κατάλογος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 • Κατάλογο προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του Άϊ Βασίλη» μπορούν να αποστέλλουν και επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στους υπόχρεους της παρ. 1. Οι ως άνω επιχειρήσεις, εφόσον αποστείλουν κατάλογο προϊόντων, καθίστανται υπόχρεοι τήρησης του παρόντος μέχρι τη λήξη της ισχύος του, και ελέγχονται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ως προς τη συμμόρφωσή τους με το άρθρο 58 του ν. 4818/2021 περί αθέμιτης κερδοφορίας.
 • Η μη αποστολή καταλόγου προϊόντων ή η ελλιπής αποστολή καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000  ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης αποστολής καταλόγου.
 • Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι κατηγορίες των προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του Άϊ Βασίλη», η συχνότητα αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, οι αρμόδιες για την επιβολή των κυρώσεων του παρόντος αρχές, η διαδικασία ελέγχων, η διαδικασία είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος »

 

 

 

 

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.