share

Νέους φόρους θα φέρει το Περιουσιολόγιο

δημοσιεύτηκε:

Ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, μετρητά, καταθέσεις, πλάκες
χρυσού, μετοχές, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, συμμετοχές σε πάσης φύσεως
επιχειρήσεις, εταιρικά μερίδια, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ακόμη και… άλογα
ιπποδρόμου που τυχόν κατέχουν θα πρέπει να δηλώνουν οι φορολογούμενοι στο νέο
ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο της εφορίας.


Όπως προκύπτει από το δημοσιευθέν κείμενο πρκήρυξης του
έργου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προγραμματίζει να δημιουργήσει εντός της
διετίας 2017-2018 μια τεράστια ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία θα
συγκεντρωθούν πλήρεις και αναλυτικές πληροφορίες για την περιουσιακή κατάσταση
όλων των φυσικών και νομικών προσώπων.


Τα δεδομένα θα διασταυρώνονται από τις φοροελεγκτικές
υπηρεσίες με δεδομένα από άλλες πηγές πληροφοριών για τον εντοπισμό και την
αποκάλυψη τυχόν αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων για την κατάρτιση πλήρους
εικόνας για την περιουσιακή κατάσταση κάθε φυσικού και νομικού προσώπου.


Όσα περιουσιακά στοιχεία διαπιστώνεται ότι απεκρύβησαν θα
δεσμεύονται από τις φορολογικές αρχές.


Επιπλέον οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες θα μπορούν να πραγματοποιούν
διαστευρώσεις ανάμεσα στο ύψος των δηλούμενων εισοδημάτων και την αξία
κατεχόμενων περιουσιών για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πραγματική
οικονομική κατάσταση των φορολουμένων.


Ακόμη, τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν στο περιουσιολόγιο
θα χρησιμοποιηθούν και με σκοπό την αναδιαμόρφωση της φορολογικής πολιτικής
στον τομέα των ακινήτων.


Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο επίσημο έγγραφο της προκήρυξης:


 • Το έργο της δημιουργίας του ηλεκτρονικού
  περιουσιολογίου θα αρχίσει να εκτελείται από τον Ιούνιο του 2017 και εκτιμάται
  ότι θα έχει ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2018.

 • Αντικείμενο του έργου θα είναι η δημιουργία του
  κατάλληλου μηχανογραφικού περιβάλλοντος με σκοπό την συγκέντρωση του συνόλου
  των πληροφοριών οι οποίες αφορούν την κάθε μορφής περιουσία των φυσικών και
  νομικών προσώπων καθώς και των νομικών οντοτήτων.

 • Η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου θα
  γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: «Βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων θα εντοπίζονται
  οι περιπτώσεις όπου εμφανίζονται αδικαιολόγητες αποκλίσεις ώστε να στοχεύονται
  πιο αποτελεσματικά οι φορολογικοί έλεγχοι».

 • Σε κάθε φορολογούμενο θα παρέχεται πρόσβαση
  καθώς και η δυνατότητα ελέγχου της πληρότητας και της ορθότητας των
  καταγεγραμμένων περιουσιακών στοιχείων.

 • Η αξιοποίηση των στοιχείων θα αποτελέσει
  εργαλείο για την δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου, σύμφωνα με τον Ελεύθερο
Τύπο θα είναι τα εξής:


 • Χρήστες του συστήματος θα είναι όλοι οι
  φορολογούμενοι καθώς και στελέχη της Φορολογικής Διοίκησης.

 • Το σύστημα θα υποστηρίζει την υποδοχή και
  ενσωμάτωση δεδομένων περιουσίας και άλλα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ ή
  άλλων φορέων ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία αυτά δεν τηρούνται
  μηχανογραφικά.

 • Θα δίνεται η δυνατότητα στους εξωτερικούς
  χρήστες να εισάγουν πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία οι οποίες μακροπρόθεσμα
  θα διασταυρώνονται με την αρμόδια αρχή.

 • Θα δίνεται η δυνατότητα προβολής και εκτύπωσης
  του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων ενός φορολογούμενου από τον
  ίδιο ή τους εσωτερικούς χρήστες.

 • Θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης λανθασμένων
  πληροφοριών από τον φορολογούμενο.

 • Θα υπάρχει δυνατότητα καταχώρισης των
  περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποκαλύπτονται μετά τον έλεγχο ο οποίος έχει
  καταστεί οριστικός.

 • Θα γίνεται αναλυτική ή και συγκεντρωτική
  επεξεργασία των δεδομένων του συστήματος για την παραγωγή στατιστικών αναφορών
  και ενημερωτικών εκθέσεων.

 • Θα υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας –
  αξιολόγησης των δεδομένων για τον εντοπισμό πιθανής αποκρυβείσας φορολογητέας
  ύλης.

 • Θα υπάρχει δυνατότητα συσχέτισης περιουσιακών
  στοιχείων μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και
  ταυτόχρονη παρακολούθηση αυτών ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης των
  δεδομένων.

  Πηγή: Ελεύθερος Τύποςshare
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.