Quantcast
Οι όροι ρύθμισης οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία - enikonomia.gr
share

Οι όροι ρύθμισης οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία

δημοσιεύτηκε:

Καθοριστικός αποδεικνύεται ο ρόλος του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, την παρακολούθηση των όρων της ή ακόμη και την ανατροπή της, στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως φαίνεται από την εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ.

Σε αυτήν περιλαμβάνονται οδηγίες για την εφαρμογή του νόμου που προβλέπει τη δυνατότητα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων προς τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, άνω των 20.000 ευρώ, μέσα από μια πολυδαίδαλη και χρονοβόρα διαδικασία με το ΚΕΑΟ να την παρακολουθεί από την αρχή, από την παραλαβή δηλαδή των προσκλήσεων έως και την υπογραφή των συμβάσεων αναδιάρθρωσης, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένοι όροι, προς όφελος των Ταμείων και εν προκειμένω του ΕΦΚΑ.

Αναλυτικά, μεταξύ των όρων δεν θα πρέπει να προβλέπεται διαγραφή βασικής οφειλής προς τον ΕΦΚΑ, ενώ η διαγραφή επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 85% αυτών, ενώ η συνολική προς ρύθμιση βασική οφειλή δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ.

Αν δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η τελική έγκριση θα δίνεται από τη Διεύθυνση Διακανονισμού Οφειλών της Κεντρικής Υπηρεσίας και η σύμβαση αναδιάρθρωσης θα εγκρίνεται μόνο μετά τη σύμφωνη γνώμη του διοικητή του ΕΦΚΑ.

Οπως άλλωστε προβλέπεται στον νόμο, η ρύθμιση της σύμβασης αναδιάρθρωσης δεν μπορεί να φέρει τον ΕΦΚΑ σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν που θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συν-οφειλετών (αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών).

Συνοπτικά, για τη διαμόρφωση θετικής ψήφου του ΚΕΑΟ θα λαμβάνονται υπ’ όψιν τα εξής:

α) Ο υπολογισμός της «αξίας ρευστοποίησης» της περιουσίας του οφειλέτη.

β) Η ικανότητα αποπληρωμής της οφειλής.

γ) Η κατάταξη του ΕΦΚΑ κατά το άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

δ) Η κατανομή της συνολικής ικανότητας αποπληρωμής με όρους καθαρής παρούσας αξίας.

Μέχρι 3.000 ευρώ

Για βασικές οφειλές που εντάσσονται στη σύμβαση μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ, η πρόταση αναδιάρθρωσης θα γίνεται αποδεκτή και θα υπογράφονται οι σχετικές συμβάσεις, εφόσον προβλέπεται η αποπληρωμή των οφειλών το πολύ σε έως 36 μηνιαίες δόσεις, η κάθε μία των οποίων δεν θα είναι μικρότερη των 50 ευρώ, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα δίνεται δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού.

Για βασικές οφειλές που εντάσσονται στη σύμβαση άνω των 3.000 και έως 20.000 ευρώ, για να γίνει αποδεκτή η σύμβαση, από το ΚΕΑΟ πρέπει να ισχύει η αποπληρωμή των οφειλών σε έως 120 δόσεις, όχι μικρότερη των 50 ευρώ εκάστη, χωρίς δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής και διαγραφής ποσοστού μεγαλύτερου του 85% των προσαυξήσεων ή τόκων.

Για τον καθορισμό των δόσεων δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν ποσά υφιστάμενων ρυθμίσεων που εντάσσονται αυτούσια στη σύμβαση. Το ύψος της προτεινόμενης δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται των 50 ευρώ, η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας ή από την κοινοποίηση της επικυρωτικής απόφασης αυτής στο ΚΕΑΟ και οι υπόλοιπες να καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επόμενους μήνες. Στην περίπτωση που τίθενται σε ψηφοφορία περισσότερες προτάσεις που πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, το Κέντρο θα υπερψηφίζει την πρόταση που προβλέπει αποπληρωμή του ποσού σε λιγότερες δόσεις, ενώ δεν θα συναινεί σε περιπτώσεις που διαθέτει δική του μελέτη βιωσιμότητας βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται μη βιώσιμο.

Προσοχή: Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης συμμετοχής από τον συντονιστή στους πιστωτές θα αναστέλλονται αυτοδικαίως, για χρονικό διάστημα 70 ημερών, τα μέτρα ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του οφειλέτη, εκκρεμή ή μη, που αφορούν απαιτήσεις για τις οποίες αιτείται εξωδικαστική ρύθμιση. Η αναστολή αίρεται αυτοδικαίως, όταν η διαδικασία περαιωθεί ως άκαρπη ή ληφθεί σχετική απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Πότε ανατρέπεται

Οπως μάλιστα ξεκαθαρίζεται, η σύμβαση ανατρέπεται και αναβιώνουν οι απαιτήσεις στις εξής περιπτώσεις:

• Μη καταβολής ή μερικής καταβολής δόσεων έως του ποσού που αντιστοιχεί σε 3 δόσεις.

• Μη υποβολής ΑΠΔ εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

• Μη εξόφλησης ή τακτοποίησης τρεχουσών οφειλών, δηλ. οφειλών που βεβαιώθηκαν μετά την 31/12/2016, εντός 90 ημερών από την έναρξη ισχύος της σύμβασης (ή από την ημερομηνία δικαστικής επικύρωσής της) ή οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά τη σύμβαση, εντός 60 ημερών από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους.

• Αθέτησης των όρων της σύμβασης αναδιάρθρωσης προς οποιονδήποτε πιστωτή.

Το ΚΕΑΟ θα γνωστοποιεί την αυτοδίκαιη ανατροπή της σύμβασης σε όλους τους πιστωτές και εντός 30 ημερών οποιοσδήποτε πιστωτής θα μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της συμφωνίας προς όλους τους πιστωτές.

Πηγή: Καθημερινή

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.