Quantcast
Παγίδες στο «Νέο Εξοικονομώ» - Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να μείνουν εκτός προγράμματος - enikonomia.gr
share

Παγίδες στο «Νέο Εξοικονομώ» – Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να μείνουν εκτός προγράμματος

δημοσιεύτηκε:

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ανοίξει η πλατφόρμα
υποδοχής των αιτήσεων που αφορούν στο «Νέο Εξοικονομώ», το πρόγραμμα το οποίο επιδοτεί
εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών.
Πριν μπουν όμως στην διαδικασία
να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλό θα είναι να
γνωρίζουν ποιες είναι οι «παγίδες» που ενδεχομένως τους θέτουν εκτός
διεκδίκησης της επιδότησης.


Γράφει ο Βαγγέλης
Δουράκης


Η φιλοσοφία του
προγράμματος επιδότησης εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης –το οποίο ανοίγει τις
πύλες του την ερχόμενη Δευτέρα- φέτος άλλαξε ριζικά: Ουσιαστικά έχει δομηθεί με
ένα τελείως διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τους προηγούμενους κύκλους.
Η βασική
διαφορά είναι ότι το σύστημα «ο πιο γρήγορος παίρνει και την επιδότηση» ανήκει
πια οριστικά στο παρελθόν.


Ποιες είναι οι «παγίδες» στο «Νέο Εξοικονομώ»


Ποιες είναι όμως οι
«παγίδες», τα σημεία δηλαδή στα οποία θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι
ενδιαφερόμενοι για να μην την «πατήσουν»;


 • Δεν ισχύει πλέον ο τρόπος αίτησης με την
  πιο γρήγορη καταχώρηση. Η επιλογή του ιδιοκτήτη
  οικίας που θα επιδοτηθεί θα γίνει με μοριοδότηση η οποία εξαρτάται από 8
  παράγοντες: Εξοικονόμηση Ενέργειας, Βαθμοημέρες,
  Ενεργειακή Κλάση αρχική, Παλαιότητα κατασκευής, Εισόδημα ανά μέλος οικογένειας,
  ΑμεΑ, Πολύτεκνοι, Μονογονεϊκή Οικογένεια.
 • Για όλους
  τους τύπους αίτησης (μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών, πολυκατοικιών), υφίσταται
  όρος για υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές
  κατηγορίες, σε σχέση με την κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ, ώστε να εξασφαλίζεται
  Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.
 • Κάθε φυσικό
  πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα εξετάζει εάν πληροί τα
  κριτήρια, συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και απευθύνεται σε
  Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της
  ιδιοκτησίας του και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ).
  Κατόπιν, κατά το διάστημα υποβολής αιτήσεων, συμπληρώνει την αίτηση στο
  πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος.
  Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του ΠΕΑ
  της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (που αποτελεί την ημερομηνία έναρξης
  επιλεξιμότητας των σχετικών δαπανών). • Η δαπάνη
  για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου, η
  αμοιβή για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, καθώς και τυχόν λοιπές δαπάνες
  μελετών, καλύπτονται σε ποσοστό 100% από το Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση
  υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου και της
  απαιτουμένης εξοικονόμησης ενέργειας του προγράμματος.
  Τα έργα των Ωφελούμενων
  (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα
  δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.
  Εντός των
  πρώτων έξη (6) μηνών του άνω διαστήματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
  τουλάχιστον το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των επιλέξιμων εργασιών βάσει
  επιλέξιμου προϋπολογισμού.
  Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση θα οδηγείται σε
  διαδικασία απένταξης. Πέραν του ανωτέρω διαστήματος των 12 μηνών ολοκλήρωσης
  του έργου, δίνεται δυνατότητα παράτασης για διάστημα ως και τρεις (3) μήνες,
  κατόπιν εξέτασης αιτιολογημένου αιτήματος. Αιτήματα λόγω περιπτώσεων ανωτέρας
  βίας εξετάζονται χωριστά κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος.


Ποια κτίρια αφορούν οι παρεμβάσεις του «Νέου
Εξοικονομώ»


 • Το Πρόγραμμα
  αφορά σε κτήρια που υφίστανται νόμιμα, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και
  των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Το
  εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του
  αιτούντα θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του Προγράμματος
  (φορολογικό έτος 2020) όπως και κατά την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση
  ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυρίων) σε
  επιλέξιμη κατοικία: αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έναν
  εκ των συγκυρίων, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που
  την ιδιοκατοικεί.
  Αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας αφορά σε έτερο
  πρόσωπο μη συγκύριο (δωρεάν παραχώρηση / ενοικίαση), δικαίωμα συμμετοχής στο
  Πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε εκ των συγκυρίων με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους
  κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα). Για τη νομιμότητα της κατοικίας ο
  αιτών θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά νομιμοποιητικά της έγγραφα. Τίθεται
  υπόψη πως θα απαιτηθεί η υποβολή σε μεταγενέστερο στάδιο της Ηλεκτρονικής
  Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

  Η κύρια χρήση της κατοικίας
  καταγράφεται στα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός
  των τελευταίων τριών (3) ετών, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς (φορολογικό
  έτος 2020). Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας
  εισοδήματος, για το έτος αναφοράς προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση
  (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) το εν λόγω φορολογικό έτος, για την
  πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα
  δικαιολογητικά ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών.
  Εάν η κατοικία
  έχει αποκτηθεί μετά τις 31.12.2020 (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου), θα ζητηθεί
  έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της κατοικίας.


Πόσες αιτήσεις κάνει κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου • Για αίτηση
  Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας, για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε
  ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας (1) αίτησης. Η υποβολή αιτήσεων
  για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο επιτρέπεται μόνον εάν οι
  επιπλέον της μιας αίτησης αποτελούν μέρος αίτησης/αιτήσεων που αφορά σε
  πολυκατοικία. Υπάρχει όμως και όριο σώρευσης.
 • Για αίτηση
  Πολυκατοικίας, για κάθε ΑΦΜ διαχείρισης Πολυκατοικίας είναι δυνατή η υποβολή
  μόνο μίας (1) αίτησης. Για τα συμμετέχοντα διαμερίσματα ως μέρος αίτησης
  Πολυκατοικίας, για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η
  υποβολή περισσότερων αιτήσεων συμμετεχόντων διαμερισμάτων.
 • Όσοι
  ενταχθούν στο Πρόγραμμα θα λάβουν φυσικά την επιχορήγηση που τους αντιστοιχεί και
  αναλαμβάνουν την πληρωμή του υπολοίπου ποσού (ιδιωτική συμμετοχή) κατ’ επιλογή
  Α) με Ίδια Κεφάλαια, Β) με δανειακή σύμβαση, είτε για το ποσό που θα επιλέξουν
  είτε για το ποσό που θα τους εγκριθεί από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ή με
  συνδυασμό των παραπάνω.
  Αποκλειστικά για τους Ωφελουμένους με ατομικό εισόδημα
  έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό μέχρι 10.000 ευρώ, σε περίπτωση σύναψης
  δανειακής σύμβασης, παρέχεται η δυνατότητα εγγυοδοσίας του Δημοσίου για την
  εξασφάλιση του δανείου προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η εγγυοδοσία
  θα καλύπτει το ποσό στο 100% της δανειοδότησης βάσει του ποσοστού που αναλογεί
  στον Ωφελούμενο από τον συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό.


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.