Quantcast
Ποιοι και πόσο χάνουν από τις περικοπές σε κύριες, επικουρικές, μερίσματα και εφάπαξ - enikonomia.gr
share

Ποιοι και πόσο χάνουν από τις περικοπές σε κύριες, επικουρικές, μερίσματα και εφάπαξ

δημοσιεύτηκε:

Τέσσερα «ψαλίδια», αναδρομικά από την 1η Ιουνίου, σε κύριες συντάξεις που ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ μεικτά, στις επικουρικές οι οποίες μαζί με την κύρια υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ μεικτά, στα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου (αναδρομικά από την 1/1/2016) ανεξαρτήτως ποσού και στα εφάπαξ φέρνουν οι αποφάσεις που εκδόθηκαν για την εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού.

Οι υπουργικές αποφάσεις, ωστόσο, «κρύβουν» και νέες περικοπές για ακόμη περισσότερους αν «ξεφύγει» η συνταξιοδοτική δαπάνη με «εργαλείο» τις «προσωπικές διαφορές» που θα προκύψουν μετά τον επανυπολογισμό (με τα νέα χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης) κύριων και επικουρικών, ενώ προβλέπουν χαμηλότερα ποσά (σε αντιστοίχιση με τις εισφορές, το προσδόκιμο ζωής κ.ά.) για τα νέα εφάπαξ και τις νέες επικουρικές που θα απονέμονται για τον χρόνο ασφάλισης από την 1/1/2015 και την 1/12014 και μετά, αντίστοιχα.

Οι κύριες συντάξειςΤο πρώτο «ψαλίδι» θα μπει, άμεσα, σε όσες κύριες συντάξεις ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ μεικτά έναντι του πλαφόν, πριν από την ψήφιση του νέου νόμου, των 2.774 ευρώ (αναμένεται σχετική εγκύκλιος με πρόβλεψη για διατήρηση της περικοπής έως τις 31/12.2018 αλλά και ενός δεύτερου «κόφτη» στα 3.000 ευρώ καθαρά για τις πολλαπλές συντάξεις που καταβάλλονται σε έναν συνταξιούχο). Ολες, όμως, οι καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις, σύμφωνα με την Ημερησία, θα επανυπολογιστούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης + την εθνική σύνταξη και η οι απόκλιση θα κρατείται ως «προσωπική διαφορά».

Στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο ή καταβλητέο κατά την ημερομηνία έναρξης του ν. 4387/2016 ποσό σύνταξης είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό της, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων.

Εάν το καταβαλλόμενο ή καταβλητέο κατά την ημερομηνία έναρξης του Ν. 4387/2016 ποσό της σύνταξης είναι μικρότερο, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς κατ’ έτος, σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.


  • Ως την 30η Σεπτεμβρίου 2016 πρέπει να έχει καταχωριστεί το 10% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως την 31η Δεκεμβρίου 2016.
  • Ως την 31η Δεκεμβρίου 2016 πρέπει να έχει καταχωριστεί το 40% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως την 31η Μαρτίου 2017.
  • Ως την 31η Μαρτίου 2017 πρέπει να έχει καταχωριστεί το 70% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως την 30ή Ιουνίου 2017.
  • Ως την 30ή Ιουνίου 2017 πρέπει να έχει καταχωριστεί το 100% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως 30ή Σεπτεμβρίου 2017.

Οι επικουρικές

Το δεύτερο «ψαλίδι» υπολογίζεται ότι θα φτάνει το 40% και θα αφορά συντάξεις που ως άθροισμα κύριων και επικουρικών είναι πάνω από 1.300 ευρώ μεικτά (συμπεριλαμβάνεται η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης και οι κρατήσεις εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επικουρικής ασφάλισης) θίγοντας περίπου 210.000 συνταξιούχους ταμείων που είχαν υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης. Η διαδικασία επανυπολογισμού (που με χθεσινό ΦΕΚ βαφτίστηκε ως αναπροσαρμογή) και μείωσης των επικουρικών συντάξεων εφαρμόζεται από τις πληρωμές μηνός Ιουνίου 2016 και σταδιακά, όπου δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία, των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2016.

Τα υπερβάλλοντα ποσά θα παρακρατηθούν σε ισόποσες δόσεις έως και το Δεκέμβριο. Με βάση την απόφαση του υπουργείου, όλες οι καταβαλλόμενες επικουρικές (συμπεριλαμβανομένων των αναπηρικών και χηρείας) θα επανυπολογιστούν με ειδικό συντελεστή και ποσοστό αναπλήρωσης 0,45%, δηλαδή 15,75% για 35 χρόνια, έναντι του 20 ? 45% που ήταν πριν από το νέο Ασφαλιστικό. Η προσωπική αυτή διαφορά «θα αποσβένεται σταδιακά σύμφωνα με την ετήσια αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων», ενώ όλες οι νέες επικουρικές θα υπολογίζονται, για τον χρόνο ασφάλισης από 1/1/2015, ακόμη πιο αυστηρά, με σύνθετο μαθηματικό τύπο και με βάση την αρχή ισοδυναμίας των εισφορών, την ηλικία, την ύπαρξη συζύγου ή τέκνων, το προσδόκιμο ζωής κ.ά.

Τα μερίσματα
Το τρίτο «ψαλίδι» μπαίνει στα 285.000 μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Ο νέος τρόπος υπολογισμού θα φέρει μειώσεις έως 45% στα ήδη καταβαλλόμενα ποσά (οι διαφορές θα παρακρατηθούν με τις πληρωμές στα τέλη Σεπτεμβρίου και στα τέλη Δεκεμβρίου) ενώ 15.000 θα χάσουν οριστικά την παροχή. Για τα επόμενα χρόνια τα μερίσματα θα είναι αντίστοιχα με τις εισφορές που έχουν καταβληθεί και το ύψος του ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης θα καθορίζεται κάθε χρόνο με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου.

Τα εφάπαξ

Επιπλέον των νέων μειώσεων, από 15,6% έως 18% στα εφάπαξ που είναι σε καθυστέρηση και θα υπολογιστούν με χαμηλότερο ποσοστό (60% επί των αποδοχών της 5ετίας έως και τις 31/12/2013, χωρίς τα δώρα και το επίδομα αδείας για όσους πλήρωναν εισφορά 4%), τα επόμενα εφάπαξ θα δίνονται με βάση τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών λαμβάνοντας υπόψη, ταυτόχρονα, τα συνολικά έσοδα από εισφορές του έτους «εξόδου» του υπαλλήλου αναφέρει η Ημερησία. Να σημειωθεί ότι τα καθυστερούμενα εφάπαξ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων θα είναι μειωμένα έως 16,30% για τους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ (21.244 ευρώ – 33,973 ευρώ για 25 και 35 έτη αντίστοιχα), έως 25% για τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (από 17.985 ευρώ – 28.774 ευρώ) και έως 18,26% για τους υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης (15.405 ευρώ – 24.637 ευρώ).

Παραδείγματα μείωσης επικουρικών συντάξεων

Συνταξιούχος του ΙΚΑ με επικουρικό από το ΤΕΑΜ λαμβάνει κύρια σύνταξη 1.220 ευρώ και επικουρική 210 ευρώ και συνολικά 1.430 ευρώ. Μετά τον επανυπολογισμό θα λαμβάνει 1.220 ευρώ κύρια σύνταξη και 181 ευρώ επικουρική, μείωση 29 ευρώ και σε ποσοστό -13,80%.

Συνταξιούχος του ΙΚΑ με κύρια σύνταξη 1.350 ευρώ και επικουρική 475 ευρώ από το Ταμείο Ναυτιλιακών Πράκτορες και Τουριστικών Γραφείων, θα λαμβάνει 1.350 ευρώ κύρια και 297 ευρώ επικουρική, μείωση 178 ευρώ και σε ποσοστό -37,47%.

Συνταξιούχος του Δημοσίου με 1.170 ευρώ κύρια σύνταξη και 245 ευρώ επικουρική από το ΤΕΑΔΥ, θα λαμβάνει 1.170 ευρώ κύρια σύνταξη και 214 ευρώ επικουρική, μείωση 31 ευρώ και σε ποσοστό -12, 6%.
share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.