Quantcast
Στο διαδίκτυο οι οφειλέτες του ΕΦΚΑ άνω των 150.000 ευρώ - Στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση - enikonomia.gr
share

Στο διαδίκτυο οι οφειλέτες του ΕΦΚΑ άνω των 150.000 ευρώ – Στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση

δημοσιεύτηκε:

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία
καθορίζονται οι προϋποθέσεις η
διαδικασία, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο χρόνος
και ο τρόπος δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο των στοιχείων των φυσικών η
νομικών προσώπων οι οποίοι έχουν
συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές από εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης προς τον Ε.Φ.Κ.Α..


Προϋποθέσεις για τη Δημοσιοποίηση στοιχείων οφειλών


1. Σε διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό
ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα
χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα
πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας (TAXIS) και Τελωνείων (ICISnet). Στον ίδιο
διαδικτυακό τόπο, με κοινή ανάρτηση ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα, δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων
οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον η βασική
ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, προς τον
Ε.Φ.Κ.Α., υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η
καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την
ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα
(ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (εφεξής Κ.Ε.Α.Ο.).


2. Οι οφειλές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προς το
Δημόσιο ή τον Ε.Φ.Κ.Α. ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα
δημοσιοποιούνται λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεών του έναντι του Δημοσίου για
τις οποίες έχει δημιουργηθεί και εκκαθαριστεί ατομικό φύλλο ή συγκεντρωτικό
φύλλο έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) ή, αντίστοιχα, των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων έναντι
του Ε.Φ.Κ.Α..


Χρόνος ανάρτησης των δεδομένων στο διαδίκτυο


1. Οι καταστάσεις των δημοσιοποιούμενων οφειλών αναρτώνται
κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας στις 30 Νοεμβρίου 2017 και αντικαθιστούν
τις ήδη αναρτημένες, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 9
του ν. 3943/2011, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του
άρθρου 42 του ν. 4410/2016, καταστάσεις.


2. Οι καταστάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί επικαιροποιούνται
ανά έτος μέχρι τη 30ή ημέρα του Ιουνίου μήνα μετά από νέα άντληση στοιχείων και
αντικαθιστούν τις ήδη αναρτημένες καταστάσεις.


Ενημέρωση και διαδικασία αποστολής ηλεκτρονικής ειδοποίησης


1. Η ενημέρωση των οφειλετών που εμπίπτουν στη ρύθμιση της
παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3943/2011 διενεργείται με τη διαδικασία που
προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ
Α’ 50) τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη δημοσιοποίηση, από τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων.


2. Συγκεκριμένα, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ αποστέλλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στην τελευταία
δηλωθείσα, στη Φορολογική Διοίκηση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των
οφειλετών που εμπίπτουν στη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.
3943/2011, με την οποία καλούνται, τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη
δημοσιοποίηση, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τη Φορολογική Διοίκηση
και τον Ε.Φ.ΚΑ., κατά περίπτωση.


Προϋποθέσεις άρσης ή διόρθωσης ή εξαίρεσης από τη
δημοσιοποίηση


1. Διόρθωση της δημοσιευμένης κατάστασης ή άρση της
δημοσιοποίησης ή εξαίρεση οφειλών από τη δημοσιοποίηση διενεργείται μετά από
έγγραφη αίτηση του οφειλέτη ή αυτεπαγγέλτως, εφόσον εξοφλήθηκε μερικώς ή ολικώς
η οφειλή ή διαπιστώθηκε υπαγωγή στις εξαιρέσεις από τη δημοσιοποίηση σύμφωνα με
το άρθρο 9 του ν. 3943/2011 ή για άλλο νόμιμο λόγο. Ο Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ προβαίνει στις απαραίτητες
ενέργειες για την άμεση διόρθωση της σχετικής κατάστασης ή την άρση της
δημοσιοποίησης κατ’ εντολή του αρμόδιου οργάνου των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 7. Στην περίπτωση που η άρση, η διόρθωση ή η εξαίρεση από τη
δημοσιοποίηση εμπίπτει στην αρμοδιότητα οργάνου της παραγράφου 2 του άρθρου 7,
η σχετική εντολή αποστέλλεται στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ μέσω του Κ.Ε.Α.Ο.


2. Εφόσον συντρέχει περίπτωση διόρθωσης δημοσιοποιημένης
οφειλής ως προς το ποσό, τα αρμόδια κατά τα ως άνω όργανα αντλούν εκ νέου
στοιχεία για το συγκεκριμένο οφειλέτη και η νέα ημερομηνία άντλησης αυτών
αναγράφεται στο πεδίο των παρατηρήσεων που αφορά τον οφειλέτη.


Έναρξη ισχύος Μεταβατικές Διατάξεις


1. Για τις καταστάσεις δημοσιοποιούμενων οφειλών που είναι
αναρτημένες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης εξακολουθούν να
ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. ΠΟΛ.1185/2011, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.
ΠΟΛ.1271/2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Πηγή πληροφοριών: taxheaven.gr


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.