Quantcast
Συμβάσεις: Κίνητρα για μετατροπή τους από μερική σε πλήρη απασχόληση - enikonomia.gr
share

Συμβάσεις: Κίνητρα για μετατροπή τους από μερική σε πλήρη απασχόληση

δημοσιεύτηκε:

Διάταξη με τα κίνητρα μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης προβλέπεται μεταξύ άλλων με το νομοσχέδιο του  υπουργείου Εργασίας  που τέθηκε σε διαβούλευση. Πρόκειται για το άρθρο 8 του νομοσχεδίου το οποίο αναφέρει τα εξής:

  • Θεσπίζεται πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις, οι οποίες, από  την 1η Ιανουαρίου του  2023 μέχρι και τις 31. Δεκεμβρίου 2023, μετατρέπουν συμβάσεις εργασίας μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης με βάση τα οριζόμενα στο παρόν.
  • Το πρόγραμμα αφορά σε κάθε είδους επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 απασχολούν μισθωτούς εργαζομένους με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης σε ποσοστό ανώτερο του  50%  του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων και επιλέξιμες για μετατροπή είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης που έχουν συναφθεί μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου του2022.
  • Οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, για τον μισθωτό εργαζόμενο, του οποίου η σύμβαση εργασίας μετατράπηκε από μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης, επιδοτούνται κατά  40%  από τον κρατικό προϋπολογισμό για χρονικό διάστημα ενός   έτους, το οποίο εκκινεί από την πρώτη ημέρα της μετατροπής.
  • Προϋπόθεση για την επιδότηση των παρ. 1 έως 3 είναι η διάρκεια των από μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός  έτους και να μην καταγγελθεί από τον εργοδότη πριν από την πάροδο ενός  έτους από τη μετατροπή ή από το πέρας της επιδότησης. Οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος του ενός έτους. Κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των από μετατροπή συμβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, εκτός εάν είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους που απασχολούνται με τις συμβάσεις αυτές.
  • Ως ημερομηνία σύναψης και μετατροπής των συμβάσεων εργασίας της παρ. 1 λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ).
  • Ανεξαρτήτως του ύψους του καθαρού μηνιαίου μισθού, το  40% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου, περιλαμβανομένων των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας, δεν παρακρατείται και δεν αποδίδεται από την επιχείρηση -εργοδότη και το  40% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη, περιλαμβανομένων των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας, δεν καταβάλλεται από την επιχείρηση – εργοδότη, αλλά τα ποσοστά αυτά ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη καλύπτονται κατά την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για χρονικό διάστημα ενός  έτους.
  • Ειδικά για ασφαλισμένους του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) το 40%  του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου, περιλαμβανομένων των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας, δεν παρακρατείται, αλλά αποδίδεται από την επιχείρηση – εργοδότη και το 40% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη, περιλαμβανομένων των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας, καταβάλλεται από την επιχείρηση – εργοδότη, αλλά τα ποσά που αναλογούν στα ποσοστά αυτά ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη καλύπτονται, μετά από την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για όλο το χρονικό διάστημα της παρ. 1. Τα ποσά αυτά, μετά από την ολοκλήρωση της μεταφοράς των αντίστοιχων ποσών από τον κρατικό προϋπολογισμό προς το Τ.Ε.Κ.Α., εγγράφονται ως πιστωτικό υπόλοιπο στο Τ.Ε.Κ.Α. υπέρ της επιχείρησης – εργοδότη και συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μισθολογικών περιόδων.
  •  Η ωφελούμενη με το παρόν επιχείρηση – εργοδότης πρέπει:

α) να είναι κατά την ένταξη και να παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιδότησης φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή να έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές της προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (β-Ε.Φ.Κ.Α.) και η ρύθμιση να τηρείται, και

β) να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα του ενός  έτους της παρ. 1. Για τον υπολογισμό του αριθμού εργαζομένων λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση – εργοδότη κατά την 9 Σεπτεμβρίου 2022, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Δεν προσμετρώνται οι λύσεις σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, θανάτου ή οικειοθελούς αποχώρησης και οι λήξεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

  • Οι διασταυρώσεις όλων των ανωτέρω στοιχείων κατόπιν αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων – εργοδοτών πραγματοποιούνται απολογιστικά από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Αν μετά από διασταυρώσεις συναχθεί ότι η επιχείρηση – εργοδότης δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η επιχείρηση – εργοδότης εκπίπτει των ωφελημάτων του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, καταλογίζονται στην επιχείρηση – εργοδότη, με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες καλύφθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με το παρόν, προσαυξημένες κατά  100%  και, με απόφαση του Διοικητή του Τ.Ε.Κ.Α., εισφορές που συμψηφίσθηκαν με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων ασφαλιστικών περιόδων, σύμφωνα με την παρ. 7, προσαυξημένες κατά  100%.

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.