http://www.enikonomia.gr/rural/170997,ola-ta-mystika-gia-tis-georgikes-symvoules.html http://media.enikonomia.gr/data/photos/resized/125_170997_c1f95563c0-b72685e8fb088eb2.jpg «Μποναμά» 120 εκατ. ευρώ ετοιμάζεται να δώσει σε γεωργικούς συμβούλους το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 11/6/2017 6:39:10 AM

Ολα τα μυστικά για τις γεωργικές συμβουλές

Ολα τα μυστικά για τις γεωργικές συμβουλές

«Μποναμά» 120 εκατ. ευρώ ετοιμάζεται να δώσει σε γεωργικούς συμβούλους το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Δικαιούχοι του Μέτρου 2, το οποίο θα προκηρυχθεί στις αρχές του 2018, είναι δημόσιοι, ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών, που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές και επιλέγονται για να παρέχουν συμβουλές προς όφελος των ενεργών και των νέων γεωργών.

Το ποσό ενίσχυσης θα είναι στο 100% των επιλέξιμων δαπανών και δεν θα ξεπερνά τα 1.500 ευρώ ανά συμβουλή, ενώ ο ωφελούμενος δύναται να λάβει έως και τρεις συμβουλές καθ’ όλη της διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν εφαρμόσει τη συμβουλή που θα του παρέχει εμπεριστατωμένα ο πάροχος, τότε χάνει το δικαίωμα να λάβει άλλη συμβουλή έως το τέλος του ΠΑΑ 2014-2020.

Σε ό,τι αφορά στους δικαιούχος παροχής Γεωργικών Συμβουλών, υπάρχει ένα πλαφόν στον αριθμό των εξυπηρετούμενων παραγωγών, οι οποίοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους 100 ανά γεωργικό σύμβουλο.

Όροι επιλεξιμότητας


Οι δικαιούχοι που επιλέγονται για την παροχή συμβουλών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και να διαθέτουν ή να έχουν πρόσβαση σε:

* Κατάλληλους πόρους, υπό μορφή τακτικά εκπαιδευόμενου και εξειδικευμένου προσωπικού, πιστοποιημένου από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων). Ειδικότερα, κάθε δικαιούχος θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον δύο γεωπόνους που θα είναι σε θέση να καλύψουν συμβουλές σχετικά με τη φυτική και ζωική παραγωγή και έναν οικονομολόγο ή γεωργο-οικονομολόγο. Επίσης θα τεκμηριώνουν με πρωτόκολλα συνεργασίας ότι είναι σε θέση να καλύψουν τα απαιτούμενα πεδία συμβουλών με ειδικούς συνεργάτες, για παράδειγμα κτηνίατρο στην περίπτωση που ο εν δυνάμει δικαιούχος δεν διαθέτει μόνιμο κτηνίατρο.

* Συμβουλευτική εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών από την εγγραφή στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων και αξιοπιστία, όσον αφορά στα πεδία στα οποία παρέχουν συμβουλές.

* Κατάλληλη υλικοτεχνική υποβολή και εξοπλισμό, όπως θα εξειδικευτεί στη σχετική πρόσκληση.

Σημειώνεται ότι οι πάροχοι Γεωργικών Συμβουλών θα πρέπει να πραγματοποιούν, για κάθε πεδίο, τουλάχιστον 3 επισκέψεις κατ’ έτος στην εκμετάλλευση. Παράλληλα, κάθε σύμβουλος θα στέλνει στον ΕΛΓΟ Δήμητρα «report» από κάθε «συμβουλή» που έχει δώσει και στη συνέχεια ο φορέας θα πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για να διαπιστώσει ότι όντως παρασχέθηκε η εν λόγω υπηρεσία.

Θεσμικό πλαίσιο


Εν αναμονή του προγράμματος λοιπόν δόθηκε χθες προς διαβούλευση η Υπουργική Απόφαση που θεσμοθετεί το Εθνικό Σύστημα Γεωργικών Συμβουλών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις πιστοποίησης των γεωργικών συμβούλων για την ένταξή τους στο σύστημα και το φορέα πιστοποίησης αυτών. Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, Βαγγέλη Αποστόλου, «στόχος είναι η επαναφορά του αγρότη στο χωράφι και του κτηνοτρόφου στο στάβλο» μέσα από τη δημιουργία 250-300 δομών σε όλη τη χώρα.

Το ΥπΑΑΤ θα έχει την εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, ενώ ο ΕΛΓΟ «Δήμητρα» αναλαμβάνει φορέας επιμόρφωσης και πιστοποίησης των Γεωργικών Συμβούλων.

Οι Γεωργικοί Σύμβουλοι δύνανται να πιστοποιηθούν στα εξής θεματικά πεδία:

1 Συμβουλές για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, καθώς και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα, το περιβάλλον και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

2 Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την εφαρμογή της Οδηγίας-πλαίσιο για τα νερά (προστασία και ορθή διαχείριση υδάτων κ.λπ.)

3 Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

4 Συμβουλές σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

5 Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ.

6 Συμβουλές για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας κ.ά.

7 Συμβουλές για τη διαχείριση κινδύνου και τη θέσπιση κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών, καθώς και νόσων των ζώων και των φυτών.

8 Συμβουλές για την εφαρμογή προτύπων εργασιακής ασφάλειας.

9 Συμβουλές για το σχεδιασμό Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και άλλων Συστημάτων ή Προτύπων παραγωγής.

10 Συμβουλές προς νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων διοίκηση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων, τεχνικές καλλιέργειας, κτηνοτροφίας και νέες τεχνολογίες.

Οι αγρότες θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα μόνο εάν το επιθυμούν και προτεραιότητα θα έχουν οι νέοι γεωργοί έως 40 ετών, οι νεοεισερχόμενοι και τα μέλη των συλλογικών επαγγελματικών σχημάτων (συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών κ.λπ.).

Πηγή Πληροφοριών: Ελεύθερος ΤύποςΣχόλια Αναγνωστών

σχολίασε και εσύ