Quantcast
Να μη χάσουν ούτε στρέμμα στην 5ετία οφείλουν οι Νέοι Αγρότες - enikonomia.gr
share

Να μη χάσουν ούτε στρέμμα στην 5ετία οφείλουν οι Νέοι Αγρότες

δημοσιεύτηκε:

Να διατηρούν τουλάχιστον σταθερή την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσή τους οφείλουν οι Νέοι Αγρότες κατά τη διάρκεια της πενταετίας, σύμφωνα με εγκύκλιο που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διατηρούν σταθερό ή να αυξάνουν το ζωικό κεφάλαιο και στρεμματική τους έκταση, σύμφωνα με την αρχική παραγωγική τους δυναμικότητα την οποία δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Βάσει της απόφασης ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 2

Στόχοι Επιχειρηματικού Σχεδίου / Δεσμεύσεις και Υποχρεώσεις

Κάθε δικαιούχος με την ένταξή του στο υπομέτρο 6.1, αναλαμβάνει τις δεσμεύσεις/υποχρεώσεις που αφορούν στην υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου με δεσμευτικούς στόχους για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων και την επαγγελματική εξέλιξη του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό του/της σχέδιο, όπως αυτά έχουν υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχό. Ειδικότερα κάθε δικαιούχος αναλαμβάνει να τηρεί τις παρακάτω δεσμεύσεις / υποχρεώσεις μέχρι την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και να τηρεί τις επί μέρους χρονικές προθεσμίες επίτευξής τους:

1. Ο αρχηγός της εκμετάλλευσης να διατηρήσει τον τόπο μόνιμης κατοικίας του και την έδρα του νομικού προσώπου σε περιοχή εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 εντός της Περιφέρειας

2. Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να διατηρήσει την ιδιότητά του.

3. Να διατηρήσει τη γεωργική εκμετάλλευσή του/της στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης.

4. Ο δικαιούχος Νομικό Πρόσωπο να διατηρήσει ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργική ( Ομάδα ΚΑΔ 01 εκτός του ΚΑΔ 01.6 και του ΚΑΔ 01.7).

5. Να τηρεί τους όρους επιλεξιμότητας κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

6. Να υλοποιήσει επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων του/της συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας για τον αρχηγό της εκμετάλλευσης, εφόσον απαιτείται, όπως αυτό έχει υποβληθεί από τον/την δικαιούχο στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο, προκειμένου να επιτύχει τους παρακάτω δεσμευτικούς στόχους:

Κατ’ έτος (και ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως αυτό έχει υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο):

6.1. Να υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

6.2. Να διατηρήσει τη βαθμολογία που επιτυγχάνει βάσει των κριτηρίων επιλογής σε επίπεδο ανώτερο από το επίπεδο της βαθμολογίας του πρώτου επιλαχόντα, εφόσον υπάρχουν επιλαχόντες. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες να διατηρήσει την βαθμολογία που επιτυγχάνει σε επίπεδο ανώτερο ή ίσο εκείνου της ελάχιστης επιλέξιμης βαθμολογίας.

6.3. Να διατηρεί τουλάχιστον την αρχική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) με την οποία εγκρίθηκε για το Υπομέτρο 6.1 Συνεπώς δεν πρέπει, κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού του σχεδίου η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης να πέσει κάτω από εκείνη του έτους ένταξης.

6.4. Να υποβάλλει κατ’ έτος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογική δήλωση.

Εντός χρονικής περιόδου 9 μηνών από την ημερομηνία ένταξης

6.5. Να αρχίσει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Ως έναρξη υλοποίησης θεωρείται η έναρξη δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ από τον αρχηγό της γεωργικής εκμετάλλευσης σχετικά με την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας ή τη διαχείριση του νομικού προσώπου με κύρια δραστηριότητα στη γεωργία.

Εντός χρονικής περιόδου 1 έτους από την ημερομηνία ένταξης

6.6. Να αποκτήσει άδεια προέγκρισης εγκατάστασης για πτηνοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπου απαιτείται.

Εντός χρονικής περιόδου 18 μηνών από την ημερομηνία της πρώτης εγκατάστασης όπως αυτή έχει υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο

6.7. Να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού αγρότη».

Εντός χρονικής περιόδου 2 ετών από την ημερομηνία της πρώτης εγκατάστασής όπως αυτή έχει υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο

6.8. α) Στην περίπτωση ατομικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη».

β) Στην περίπτωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης να αποκτήσει ποσοστό απασχόλησης και ποσοστό εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νομικό πρόσωπο με γεωργική δραστηριότητα αντίστοιχα με αυτά που ορίζονται για τον επαγγελματία αγρότη.

Εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μηνών από την ημερομηνία ένταξης

6.9. Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά προσόντα, εφόσον δεν τα διαθέτει.

Εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία ένταξης

6.10. Να αναπτύξει τη γεωργική του/της εκμετάλλευση, ώστε αυτή να αποκτήσει τον προσανατολισμό παραγωγής που αναφέρεται στο επιχειρηματικό του/της σχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.

6.11. Να επιτύχει τους ποιοτικούς ή/και ποσοτικούς στόχους αλλά και τα λοιπά μεγέθη που προσδιορίζονται στο επιχειρηματικό του/της σχέδιο όπως αυτά έχουν υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.

6.12. Να αποκτήσει άδεια εγκατάστασης πτηνοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, όπου απαιτείται, η οποία να καλύπτει τη δυναμικότητα της εκμετάλλευσης..

6.13. Να υποβάλλει αίτηση καταβολής τελικής πληρωμής (δεύτερη πληρωμή) μετά τη συμπλήρωση του τρίτου έτους από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την παρούσα, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 23 της αρ. 8585/10-10-2017 ΥΑ, εντός καταληκτικής προθεσμίας τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης ένταξης πράξεων.

7. Να αποδέχεται και να διευκολύνει ελέγχους και ενέργειες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, την επίτευξη των συναφών στόχων και την τήρηση της εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας και ειδικά να αποδέχεται και να διευκολύνει επιτόπιους ελέγχους ή επισκέψεις που πραγματοποιούν Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.

8. Να ενημερώνει έγκαιρα και ορθά τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με την πορεία υλοποίησης της πράξης, αποστέλλοντας όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης όπως και να λαμβάνει τις σχετικές εγκρίσεις και να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών.

9. Να αποδέχεται πρόσκληση συμμετοχής σε ενέργειες που διεξάγονται για συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά εισοδήματα και οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (έρευνα για τη διάθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων) ή για συλλογή δεδομένων και άλλων πληροφοριών που αφορούν την αξιολόγηση του ΠΑΑ 2014-2020.

10. Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στο κατάλογο των πράξεων του ΠΑΑ που δημοσιοποιεί η ΕΥΔ ΠΑΑ ή η Περιφέρεια με στοιχεία όπως η ονομασία του δικαιούχου, ημερομηνία έναρξης και λήξης, συνολική δαπάνη και Περιφέρεια.


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.