Quantcast
Ταμείο Ανάκαμψης: Σε πλήρη εξέλιξη οι δράσεις χρηματοδότησης του πρωτογενούς τομέα - Στα 191 εκατ. ευρώ η μέχρι τώρα απορρόφηση - enikonomia.gr
share

Ταμείο Ανάκαμψης: Σε πλήρη εξέλιξη οι δράσεις χρηματοδότησης του πρωτογενούς τομέα – Στα 191 εκατ. ευρώ η μέχρι τώρα απορρόφηση

δημοσιεύτηκε:

Οι δράσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων αλλά και συλλογικών σχημάτων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

«Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται στη βάση αντιμετώπισης χρόνιων προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει τις απαιτήσεις του σύγχρονου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, ώστε ο πρωτογενής τομέας να καταστεί βιώσιμος, ανταγωνιστικός, αποτελεσματικός και ελκυστικός, δίνοντας κίνητρα σε νέους να εισέλθουν, με προσδοκώμενο αποτέλεσμα να αυξηθεί η απασχόληση» είπε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Μπαγινέτας.

Επίσης, παρόλο που δεν αποτελεί ένα αμιγές εργαλείο κοινωνικής πολιτικής, η εφαρμογή και υλοποίηση του θέτει τις βάσεις για ένα κλάδο βιώσιμο χωρίς αποκλεισμούς.

Βασικοί στόχοι του εν λόγω χρηματοδοτικού εργαλείου είναι να γίνουν τόσο νέες επενδύσεις όσο και να μεταρρυθμιστεί ο πρωτογενής τομέας. Πιο αναλυτικά, μέσω των επενδύσεων προσφέρεται η μακροοικονομική και οικονομική σταθερότητα μέσα από την οικονομική αποτελεσματικότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική συνοχή και τη δικαιοσύνη, ενώ οι μεταρρυθμίσεις προσδίδουν στο Σχέδιο αποτελεσματικότητα και προοπτική.

Για τον πρωτογενή τομέα, τα έργα και οι δράσεις που χρηματοδοτούνται, αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση της ανθεκτικότητας του κλάδου και περιλαμβάνουν επενδύσεις σε υποδομές που ενισχύουν την ανάπτυξη, βελτιώνουν την συνδεσιμότητα και επιτυγχάνουν τον οικονομικό και ψηφιακό μετασχηματισμό, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αυξάνοντας την παραγωγικότητα.

«Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης δίνονται ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειά τους» υπογράμμισε ο κ. Μπαγινέτας.

Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο «ενισχύεται η ανάπτυξη καινοτόμων, φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών που οδηγούν στην αύξηση της παραγωγής, σε διευκόλυνση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές με ταυτόχρονη τόνωση της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές και, κατ’ επέκταση, σε προσέλκυση των νέων στην ύπαιθρο».

Ποιες είναι οι δράσεις που «τρέχουν»

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκεται στη υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

1. Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα. Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία οικονομιών κλίμακας και βιώσιμων εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου προωθείται η ενίσχυση των συνεταιρισμών και των συλλογικών σχημάτων, η επένδυση στην καινοτομία, καθώς και η καθετοποίηση. Περιλαμβάνει 5 Υποέργα:

α. Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων: συνδέεται άρρηκτα με τη συνεχιζόμενη μεταρρύθμιση για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα (μικρός και κατακερματισμένος κλήρος). Στο εν λόγω υποέργο υποβλήθηκαν συνολικά 220 αιτήσεις και έχουν ήδη απορροφηθεί πόροι που υπερβαίνουν τα 125 εκατ. ευρώ.

β. Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα: Περιλαμβάνει την οικονομική ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα για την πραγματοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και τη γεωργία ακριβείας. Αποσκοπεί στην ενθάρρυνση επενδύσεων με έμφαση στη μεταποίηση και εμπορία με κεντρικό κριτήριο την καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Δίδεται προτεραιότητα σε συλλογικά σχήματα και αλυσίδες αξίας που εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία. Στο υποέργο αυτό υποβλήθηκαν συνολικά 433 αιτήσεις σε δύο κύκλους και ήδη έχουν απορροφηθεί πόροι περί τα 10 εκατ. ευρώ.

γ. Πράσινος αγροτουρισμός: Προωθεί παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού και τη διασύνδεση του με την πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση, κρίσιμου τομέα για την ανάπτυξη αγροτικών περιοχών, καθώς παρέχει ευκαιρίες για διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας. Υποβλήθηκαν 87 αιτήσεις και η απορρόφηση στο εν λόγω υποέργο αγγίζει ήδη τα 15 εκατ. ευρώ.

δ. Αναδιάρθρωση καλλιεργειών: Στοχεύει στην αναδιάρθρωση των κυριότερων δενδρωδών καλλιεργειών της χώρας και προωθεί την εγκατάσταση νέων ποικιλιών προσαρμοσμένων στην κλιματική αλλαγή, για παραγωγή νέων προϊόντων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και με εξαγωγική δυναμική. Στο υποέργο υποβλήθηκαν 69 αιτήσεις και έχουν κατατεθεί αιτήματα προκαταβολών με την απορρόφηση να ανέρχεται στα 2 εκατ. ευρώ.

ε. Γενετική βελτίωση ζώων: Στοχεύει στη διατήρηση των κληρονομικών ιδιοτήτων των ζώων, στη χρήση του γενετικού υλικού των εγχώριων ελληνικών φυλών, στον έλεγχο και στη βελτίωση των αποδόσεών τους, στην ενίσχυση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών σχετικά με το γάλα και το κρέας και στη βελτίωση του ισοζυγίου εισαγωγών-εξαγωγών ζωικών προϊόντων. Υποβλήθηκαν 22 αιτήσεις με συνολικό ύψος Δημόσιας Δαπάνης 20 εκατ. ευρώ.

2. Υδατοκαλλιέργειες. Στοχεύει στην ενίσχυση του κλάδου ώστε να ανταπεξέλθει στις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετώπισε εν μέσω πανδημίας και τις επιπτώσεις των μέτρων αποτροπής της διασποράς του ιού, που ακόμα και σήμερα καλείται να διαχειριστεί. Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί είναι συνολικά 19 και η Δημόσια Δαπάνη αγγίζει τα 19 εκατ. ευρώ.

Ποιοι ωφελούνται

Από τις παραπάνω δράσεις ωφελούμενοι είναι Επιχειρήσεις και Συλλογικά Σχήματα. Επίκεντρο είναι ο πρωτογενής τομέας, μέσα από την υιοθέτηση της συμβολαιακής γεωργίας, την προώθηση της καθετοποίησης και της συνέργειας του τουρισμού με την πρωτογενή παραγωγή με απώτερο στόχο τη δημιουργία ισχυρών και βιώσιμων συλλογικών σχημάτων.

Παράλληλα, ενθαρρύνονται οι υλοποιήσεις «πράσινων» επενδύσεων με προσανατολισμό τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειάς τους και την ενίσχυση εν γένει του αγροτικού τομέα.

Tέλος, καινοτομία αποτελεί η δυνατότητα λήψης της δημόσιας ενίσχυσης με την χρήση του χρηματοδοτικού εργαλείου της προκαταβολής το οποίο δίνει τη επιλογή στους επενδυτές να έχουν άμεσα στη διάθεση τους το 100% της ενίσχυσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα ολοκληρώθηκαν εκταμιεύσεις πόρων ύψους 140 εκατ. ευρώ.

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.