share

Έξι παρεμβάσεις ζητούν οι κατασκευαστές από την κυβέρνηση

δημοσιεύτηκε:

Την ανάγκη να
γίνουν θεσμικές παρεμβάσεις στον τομέα του προγραμματισμού των έργων,
ζητά ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων από την ελληνική κυβέρνηση.


Παράλληλα, ο ΣΤΕΑΤ ζητεί
την εξάντληση των δυνατοτήτων του ΠΔΕ,
ουσιαστική αξιοποίηση του «πακέτου Γιούνκερ» και των κονδυλίων της ΕΤΕπ, αλλά
και θεσμικές κινήσεις, όπως η καθιέρωση του Παρατηρητηρίου Τιμών και
Προδιαγραφών.


Συγκεκριμένα, ο
Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων αναφέρει σε ανακοίνωσή του μετά τη Γενική Συνέλευση της
Παρασκευής ότι: ο κατασκευαστικός
κλάδος συνεχίζει να βιώνει τις συνέπειες της μεγάλης και πρωτοφανούς διάρκειας
οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα, ενώ η αβεβαιότητα για την επόμενη
μέρα παγιώνεται σαν χαρακτηριστικό συστατικό στοιχείο στον χώρο των κατασκευών, δηλητηριάζοντας το όποιο κλίμα ανάκαμψης δυνητικά
θα μπορούσε να εμφανισθεί.


Σύμφωνα με τον ΣΤΕΑΤ, πολλές οι αιτίες γι’ αυτό που όλες
έχουν αφετηρία τους την βαθιά “σοβούσα” κρίση της οικονομίας είναι οι εξής :


1.Δραματικά μειωμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Απόλυτο πάγωμα των Ιδιωτικών
επενδύσεων.

3. Ανυπαρξία χρηματοδότησης από τον Τραπεζικό Τομέα, που βιώνει αντίστοιχα την
δική του βαθιά κρίση.

4.Πλήρης κατάρρευση της αγοράς κατοικίας.


Ο ΣΤΕΑΤ, εκφράζοντας το πιο δυναμικό τμήμα της
κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πέρα από την
συνεχή προσπάθεια για την διασφάλιση των συμφερόντων των κατασκευαστικών
εταιρειών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που τις ταλανίζουν, έχει
συγκεκριμένες θέσεις για την μεγαλύτερη δυνατή και καλύτερη αξιοποίηση της
δυναμικής των κατασκευών που είναι αναγκαία ώστε να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι της χώρας, στα
πλαίσια της παραγωγικής της ανασυγκρότησης.


Πιο αναλυτικά, για την επίτευξη αυτού του στόχου, πρέπει να γίνουν θεσμικές παρεμβάσεις κυρίως στον
τομέα του προγραμματισμού των έργων:


1. Εξάντληση όλων των
περιθωρίων για ενίσχυση του, πολύ περιορισμένου, Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κυρίως για τα μικρότερου μεγέθους έργα.


2. Επεξεργασία και διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων
ανταποδοτικών έργων για την ουσιαστική αξιοποίηση του Σχεδίου Γιούνκερ, με
μεγιστοποίηση, σε σχέση με άλλες χώρες που λειτουργούν ανταγωνιστικά, των πόρων
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.


Για τον σκοπό αυτό απαιτείται άμεση ενεργοποίηση με έγκαιρη
και επαρκή προετοιμασία για την ένταξη έργων στο πρόγραμμα από τους φορείς του
Δημοσίου, λαμβάνοντας υπόψη την αυστηρότητα των προϋποθέσεων.


Ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε κεντρικό επίπεδο για την κατανόηση
και υιοθέτηση από φορείς του Δημοσίου και Περιφέρειες των όρων που διέπουν την
έγκριση έργων από το Ταμείο, και την επιτυγχανόμενη μέσα από αυτή την
διαδικασία πολλαπλασιαστική αξιοποίηση πόρων και ενεργοποίηση του ιδιωτικού
τομέα.


3. Αξιοποίηση στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και
παράλληλα εκμετάλλευση επενδυτικών κεφαλαίων, στα πλαίσια της απολύτως
απαραίτητης υπό τις παρούσες συνθήκες για την εθνική οικονομία μόχλευσης.


4. Ένταξη όλων των παραπάνω δράσεων και ενεργειών στις
διαδικασίες ενός ολοκληρωμένου Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδιασμού που προγραμματίζει και υλοποιεί,
ανταποδοτικά έργα επένδυσης, με εύλογο κόστος και υψηλή λειτουργική αξία, που
θα φέρουν εισόδημα που στην συνέχεια θα επενδυθεί σε νέα έργα.


5. Προώθηση του νέου Νόμου που ενεργοποιεί και εξειδικεύει
την σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και
Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων» σύμφωνα με τις συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες
προτάσεις μας και καθιέρωση του «Παρατηρητηρίου
Τιμών και Προδιαγραφών», που αποτελούν την αναγκαία προϋπόθεση για
την καθιέρωση ορθολογικού συστήματος παραγωγής των δημοσίων έργων και για
τον έλεγχο των μεγάλων εκπτώσεων.


6. Επεξεργασία και υλοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού για την
προώθηση της Εξωστρέφειας του ελληνικού κατασκευαστικού και τεχνικού δυναμικού
με κατάλληλα και ουσιαστικά μέτρα υποστήριξης του κλάδου στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.


Με την ολοκλήρωση της β΄ αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος διάσωσης της χώρας και την προοπτική αντιμετώπισης του
προβλήματος του χρέους, δημιουργούνται προϋποθέσεις για επανεκκίνηση της
οικονομίας αν αυτές συνοδευτούν από συγκεκριμένα μέτρα που ενισχύουν αποτελεσματικά
την επενδυτική δραστηριότητα στην χώρα μας. Βασικό συστατικό στοιχείο αυτών των
μέτρων αποτελούν και οι παραπάνω προτάσεις μας που ενισχύουν σοβαρά την
αναπτυξιακή στροφή της οικονομίας, με τον κατασκευαστικό κλάδο να μπορεί να
υπηρετήσει αποφασιστικά την επίτευξη αυτού του στόχου, προστίθεται στην ανακοίνωση του ΣΤΕΑΤ.


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.