Quantcast
Φρένο στην παράνομη ενοικίαση εξοχικών - enikonomia.gr
share

Φρένο στην παράνομη ενοικίαση εξοχικών

δημοσιεύτηκε:

Τον έλεγχο και τη φορολόγηση του τεράστιου τζίρου που πραγματοποιείται στην Ελλάδα από φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην ευκαιριακή μίσθωση ακινήτων, κυρίως με αδήλωτες στην εφορία ενοικιάσεις εξοχικών κατοικιών σε τουρίστες κατά τους θερινούς μήνες, σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των νομίμως λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων, η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή και εν τέλει να εξασφαλιστούν πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 250 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Οι δραστηριότητες ευκαιριακής μίσθωσης ακινήτων χαρακτηρίζονται συνήθως με τον όρο «σκιώδης φιλοξενία» (shadow hospitality). Στις περιπτώσεις αυτές, η σύνδεση εκμισθωτή-μισθωτή γίνεται κυρίως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία διευκολύνει τη συναλλαγή και αμείβεται για τη «μεσιτεία» της.

Ο τζίρος αυτών των δραστηριοτήτων στη χώρα μας εκτιμάται στο 1,4 δισ. ευρώ ετησίως.

Το σχέδιο του υπουργείο Οικονομικών για την πάταξη του φαινομένου της «σκιώδους φιλοξενίας», σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, περιλαμβάνει:

– Τη δημιουργία μητρώου καταλυμάτων που εκμισθώνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και σύνδεση κάθε καταλύματος με αντίστοιχο Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου.

– Τη σύναψη συμφωνιών με τις επιμέρους ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την παροχή πληροφοριών στη φορολογική διοίκηση ως προς τα εκμισθωμένα ακίνητα.

– Τη διενέργεια ελέγχων από μικτά κλιμάκια για την εξασφάλιση συμμόρφωσης ως προς το δημιουργούμενο μητρώο.

– Την επιβολή διοικητικών και φορολογικών προστίμων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών σε
συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προωθούν
νομοθετικές ρυθμίσεις για τη συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου της σκιώδους
φιλοξενίας.

Το “πακέτο” των προωθούμενων ρυθμίσεων αποτελεί ήδη
αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους Θεσμούς. Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις
διαμορφώνεται το κανονιστικό πλαίσιο για την οικονομία του διαμοιρασμού
ακινήτων, με σκοπό την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και έλεγχο των περιπτώσεων
ευκαιριακής και βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης ακινήτων. Επιπρόσθετα, επιχειρείται η
αντιμετώπιση διαπιστωμένων φαινομένων παραοικονομίας.

Βάσει των προωθούμενων
ρυθμίσεων, όλοι όσοι επιθυμούν να μισθώσουν βραχυπρόθεσμα το ακίνητό τους
οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, οι οποίες
στοχεύουν στην προάσπιση του υγιούς ανταγωνισμού και στη διασφάλιση ενός
ελαχίστου επιπέδου ποιότητας των προς εκμίσθωση ακινήτων.

Τα βασικά σημεία του,
υπό διαπραγμάτευση, σχεδίου ρυθμίσεων έχουν, αναλυτικά, ως εξής:

* Ο υποψήφιος
εκμισθωτής πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο και να εγγραφεί σε ειδικό μητρώο της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, το οποίο θα αποτελεί την ταυτότητα τού
προς εκμίσθωση ακινήτου και θα συνοδεύει κάθε συναλλαγή. Η μη συμμόρφωση θα
επισύρει βαρύτατο πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.

* Τίθεται όριο στον αριθμό των
εκμισθούμενων ακινήτων ανά εκμεταλλευτή και στην ετήσια διάρκεια της μίσθωσης.
* Επιβάλλεται φόρος βραχυχρόνιας μίσθωσης ίσος με το 5% επί της αξίας της
διανυκτέρευσης, ο οποίος θα αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο από οποιονδήποτε
λειτουργεί ως ενδιάμεσος (κυρίως τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες).

* Οι
εκμεταλλευτές των ακινήτων μέσω της οικονομίας διαμοιρασμού θα θεωρούνται ότι
αποκτούν εισόδημα από ακίνητα και όχι από επιχειρηματική εκμετάλλευση. Έτσι, η πλειοψηφία
των εκμισθωτών που διαθέτουν ένα ή δύο ακίνητα τα οποία εκμισθώνουν και
αποκτούν εισόδημα έως και 12.000 ευρώ το χρόνο θα φορολογούνται με τον χαμηλό
φορολογικό συντελεστή 15%.

Αντίθετα όσοι υποκρύπτονται πίσω από την οικονομία
του διαμοιρασμού και λειτουργούν σκιώδη ξενοδοχειακά καταλύματα αποκτώντας
υψηλά εισοδήματα χωρίς, μέχρι σήμερα, να αποδίδουν φόρους και ασφαλιστικές
εισφορές, θα επιβαρύνονται με φορολογικούς συντελεστές 35% και 45% επί των
ακαθαρίστων κερδών τους, γεγονός που θα λειτουργεί ως αντικίνητρο.

Ο
προγραμματισμός της κυβέρνησης προβλέπει επίσης:

1. Ολοκλήρωση διαπραγμάτευσης
και ψήφισης της νομοθεσίας, σε συνεργασία με το συναρμόδιο υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

2. Συνεργασία με τεχνικές διευθύνσεις και
παρόχους υπηρεσιών (ηλεκτρονικές πλατφόρμες) για την επιβολή φόρου επί της
ηλεκτρονικής συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο.

3. Σύναψη συμφωνίας με βασικούς
παρόχους (ηλεκτρονικές πλατφόρμες) για την παροχή στις ελληνικές φορολογικές
και ελεγκτικές αρχές των στοιχείων των εκμισθούμενων κατοικιών
(δειγματοληπτικά).

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.