Quantcast
Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων - enikonomia.gr
share

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων

δημοσιεύτηκε:

Κατατέθηκε σήμερα το βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο για την κινητικότητα
των δημόσιων υπαλλήλων.


Το νομοσχέδιο αφορά διοικητικούς υπαλλήλους και η κινητικότητα θα είναι
εθελούσια. Προβλέπεται να γίνεται με μία αίτηση και υπογραφή, ενώ το αρμόδιο
υπουργείο θα παρουσιάσει σύστημα το οποίο θα φαίνονται οι θέσεις και το τι θα
μπορεί να κάνει με τις επιλογές του.


Από τις διατάξεις του νομοσχεδίου εξαιρούνται δικαστικοί υπάλληλοι,
υπάλληλοι φυλακών, του ιδρύματος Αρωγής Αρρένων Βόλου, και υπάλληλοι
νοσοκομείων και ΕΚΑΒ, όπως επίσης και διοικητικοί υπάλληλοι, αλλά και σχολικοί
φύλακες.


Οι υποψήφιοι προς μετάταξη δημόσιοι υπάλληλοι θα αξιολογούνται από
τριμελές όργανο του φορέα υποδοχής. Αυτό θα στελεχώνεται από τον γενικό
διευθυντή και τον διευθυντή της υπηρεσίας στην οποία ανήκει η προς κάλυψη θέση,
καθώς και τον διευθυντή προσωπικού του φορέα. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα
γίνεται πάνω:


α) στη συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τη θέση
που διεκδικούν


β) στις εκθέσεις αξιολόγησής τους


γ) στην εμπειρία τους σε συναφές αντικείμενο


δ) σε κάθε στοιχείο του προσωπικού τους μητρώου που τεκμηριώνει την
καταλληλότητά τουςΣυνέντευξηΜε στόχο την πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων από τον φορέα του
Δημοσίου που δέχεται τους μετατασσόμενους, μετά από την αξιολόγηση των προς
μετάταξη υπαλλήλων προβλέπεται η δυνατότητα συνέντευξης μεταξύ των τριών
επικρατέστερων υποψηφίων.


Το νομοσχέδιο αναμένεται να έχει ψηφιστεί μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή.


Σύμφωνα με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης το σχέδιο Νόμου
δημιουργεί ένα σαφές πλαίσιο, απλουστεύει τις διαδικασίες και εξορθολογίζει το
σύστημα σε σχέση με το καθεστώς των αποσπάσεων και των μετατάξεων των τακτικών
πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων από μια δημόσια υπηρεσία σε άλλη.


Η κινητικότητα στο Δημόσιο, η οποία εισάγεται με το κατατεθέν σχέδιο
Νόμου, αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για
την ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκησης, έναν μοχλό για την ανακατανομή του
προσωπικού βάσει των πραγματικών αναγκών τόσο των φορέων, όσο και των
υπαλλήλων, αναφέρει το Υπουργείο.


Πιο αναλυτικά, το Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης σημειώνει σε σχέση με
το νομοσχέδιο αυτό:


Βασική καινοτομία του
προτεινόμενου συστήματος (Ενιαίο Σύστημα
Κινητικότητας – ΕΣΚ) είναι ο αμιγώς εθελούσιος χαρακτήρας της κινητικότητας και ειδικότερα η δυνατότητα κάθε υπαλλήλου να έχει πρόσβαση
στο σύνολο των προς κάλυψη θέσεων, βάσει
ενιαίων κανόνων αναφορικά με τους
όρους, τις προϋποθέσεις και εν γένει τις ακολουθούμενες διαδικασίες.


Για τη συμμετοχή των φορέων στο ΕΣΚ τίθενται δύο (2) απαρέγκλιτες προϋποθέσεις: α) η ύπαρξη επικαιροποιημένων
Οργανισμών σε ψηφιακή μορφή, οι οποίοι ενσωματώνονται στο ενιαίο ψηφιακό Οργανόγραμμα της δημόσιας
διοίκησης που δημιουργείται για πρώτη
φορά και επιτρέπει την αποτύπωση της
διάρθρωσης και της στελέχωσης όλων των
φορέων και, β) η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, προκειμένου να
διασφαλίζεται ότι η μετάταξη του υπαλλήλου διενεργείται σε κενή οργανική θέση
για την οποία έχει τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως αυτά
προκύπτουν από την “ταυτότητα” της θέσης.


Η προσωρινή μετακίνηση του υπαλλήλου (απόσπαση), χωρίς την προϋπόθεση
ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, συνιστά πλέον μία κατ΄ εξαίρεση μορφή
κινητικότητας. Για το λόγο αυτό
συνδέεται με την ύπαρξη αποδεδειγμένων σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών και έχει περιορισμένη διάρκεια (ένα έτος με δυνατότητα παράτασης εκ
μέρους του φορέα και με συναίνεση του υπαλλήλου έως τρεις μήνες). Η εν λόγω επιλογή
υπαγορεύθηκε από το γεγονός ότι οι επικαιροποιημένοι Οργανισμοί των φορέων θα
περιλαμβάνουν το σύνολο των θέσεων ανά κλάδο και οργανική μονάδα που
απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, συνεπώς η αναγκαιότητα
απόσπασης υπαλλήλων πέραν της κάλυψης των οργανικών θέσεων θα πρέπει να
αιτιολογείται ειδικώς και πάντα στο πλαίσιο επειγουσών αναγκών. Επιπλέον, για
πρώτη φορά εισάγεται ρητή ρύθμιση για τη σύνδεση της απόσπασης με την άσκηση
καθηκόντων ορισμένου κλάδου, για τον οποίο ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.


Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη δημοσιοποίηση των προς κάλυψη θέσεων, καθώς
προβλέπεται ότι αποστέλλονται από τους φορείς στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης τρεις (3) φορές κατ΄ έτος, σε αντίστοιχους κύκλους
κινητικότητας, και αναρτώνται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα με τη μορφή
Πίνακα διαθέσιμων θέσεων.


* Προβλέπεται δημοσιοποίηση των
θέσεων μέσω της διαδικτυακής ανάρτησής τους, καθώς, επιπλέον, στοιχεία που το
διαφοροποιούν ριζικά από τις προϊσχύουσες μορφές κινητικότητας είναι: α) η διαδικασία επιλογής των μετακινούμενων και η
έκδοση της απόφασης διενεργείται εξ ολοκλήρου από την υπηρεσία υποδοχής
και, β) οι καθορισμένες (δεσμευτικές)
προθεσμίες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών κινητικότητας.


Αναφορικά δε με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των διαδικασιών
κινητικότητας υπό τη μορφή μετάταξης ή απόσπασης, για πρώτη φορά προβλέπονται
ορισμένες προθεσμίες όχι μόνο για την αποστολή των αιτημάτων κάλυψης των
θέσεων, τη διαδικτυακή ανάρτησή τους και την αξιολόγηση των υποψηφίων, αλλά
και για την ίδια την έκδοση της απόφασης, καθώς
ως ανώτατο χρονικό όριο ορίζεται το τρίμηνο από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Επιπλέον, δεδομένου ότι η δαπάνη μισθοδοσίας
του προσωπικού, εφόσον μεταταχθεί ή αποσπασθεί σε άλλο φορέα, βαρύνει τον φορέα
υποδοχής προβλέπεται μέσω ορισμένης διαδικασίας η παράλληλη ανακατανομή πιστώσεων, προκειμένου να επιτευχθεί
δίκαιη κατανομή πόρων από τον έναν φορέα στον άλλο.


Ειδικές ρυθμίσεις εισάγονται για τη μετάταξη/απόσπαση σε υπηρεσίες
απομακρυσμένων- παραμεθόριων περιοχών καθώς και σε ορεινούς-νησιωτικούς ΟΤΑ α΄ βαθμού, προκειμένου
να υπάρχουν αυξημένα κίνητρα για τη στελέχωσή τους. Η σύντμηση του απαιτούμενου
χρόνου βαθμολογικής προαγωγής, η δυνατότητα παράτασης κατά (1) ένα έτος της
απόσπασης, αλλά και η δυνατότητα απευθείας μετάταξης σε κενή οργανική θέση μετά
τη συμπλήρωση δύο (2) ετών απόσπασης συνεχώς,
είναι κίνητρα προς τον υπάλληλο που αποσκοπούν στην ενίσχυση της προσφοράς για την κάλυψη
των εν λόγω θέσεων.


Ευνοϊκές για τους υπαλλήλους ρυθμίσεις συνιστούν οι ρυθμίσεις για την
απόσπαση για συνυπηρέτηση με
σύζυγο ή συμβιούντα δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό, καθώς και η αμοιβαία
μετάταξη. Αμφότερες ρυθμίσεις υπήρχαν στο προϊσχύον θεσμικό πλαίσιο, ωστόσο
ήταν περιορισμένες σε ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων (π.χ συνυπηρέτηση με ένστολο
σύζυγο ή αμοιβαία μετάταξη μόνο μεταξύ υπαλλήλων υπηρεσιών του Δημοσίου).


Με το νέο σύστημα εισάγεται πλέον γενικευμένη δυνατότητα απόσπασης για
συνυπηρέτηση με σύζυγο ή συμβιούντα κατά την έννοια του άρθρ. 1 του ν.
4356/2015 δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό, σε συνάρτηση με τα υποβαλλόμενα από τους
φορείς αιτήματα για κάλυψη θέσεων με απόσπαση, καθώς και αμοιβαίας μετάταξης.
Αντίστοιχα, διευρύνεται η δυνατότητα αμοιβαίας μετάταξης και εντάσσεται σε ένα
πλαίσιο διαφάνειας, προκειμένου αφενός να διευκολύνονται οι υπάλληλοι να
συμμετέχουν σε διαδικασίες κινητικότητας αφετέρου να παρέχεται στις υπηρεσίες η
ευχέρεια να επιλέξουν τον καταλληλότερο υποψήφιο.


Επισημαίνεται ότι με την
απόσπαση λόγω συνυπηρέτησης και
την αμοιβαία μετάταξη εξυπηρετούνται οικογενειακές/προσωπικές
ανάγκες των υπαλλήλων, χωρίς να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των
υπηρεσιών. Περαιτέρω, είναι δεδομένο ότι η λειτουργία του ΕΣΚ συνολικά θα λειτουργήσει θετικά για τους υπαλλήλους που επιθυμούν να μετακινηθούν σε
υπηρεσίες στην περιοχή που έχουν εντοπιότητα ή ευρύτερα βιοτικά συμφέροντα. Η
μετακίνηση των υπαλλήλων στον τόπο συμφερόντων τους δεν θα προκύπτει πλέον μέσα από πελατειακά δίκτυα και
αδιαφανείς διαδικασίες, αλλά θα είναι
αποτέλεσμα της συνεχούς ροής προκήρυξης θέσεων σε υπηρεσίες όλης της
επικράτειας και των συνακόλουθων αντικειμενικών διαδικασιών επιλογής.


Διεύρυνση της δυνατότητας απόσπασης παρέχεται μέσω του θεσμού της
ενδοϋπουργικής κινητικότητας, με την οποία
επιτρέπεται -με ανάλογη
εφαρμογή των διατάξεων για το ΕΣΚ- απόσπαση από μία αρχή σε άλλη που ανήκει στο
ίδιο Υπουργείο ή εποπτεύεται από αυτό
(π.χ. Γενική /Ειδική Γραμματεία, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ.), προκειμένου να
καλύπτονται άμεσα οι υπηρεσιακές ανάγκες που ανακύπτουν. Σε περίπτωση δε που
δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας θέσης με απόσπαση και
συντρέχουν αποδεδειγμένοι λόγοι σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών
είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλου μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας
προέλευσης και για περιορισμένο χρονικό διάστημα (έξι μήνες), εφόσον η απόσπαση γίνεται σε υπηρεσία που βρίσκεται
σε άλλο νομό από αυτόν που είναι η οργανική θέση του υπαλλήλου .Ευνοϊκή ρύθμιση εισάγεται για τους περιλαμβανομένους σε πίνακες
διοριστέων του ΑΣΕΠ ή των φορέων του άρθρου 14 του ν.2190/1994 που εκδόθηκαν
μετά την 1.1.2009, προκειμένου το διάστημα που έχει παρεμβληθεί από τη λήξη της
προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών για το διορισμό έως την κατάρτιση της
υπαλληλικής σχέσης να συνυπολογίζεται
για τη συμπλήρωση του διαστήματος της
οκταετίας (παρ. 2 του άρθρου 70 του ν.3528/2007 και στην παρ. 2 του
άρθρου 76 του ν.3584/2007). Με την εν λόγω ρύθμιση ο υπολογισμός της οκταετούς υποχρεωτικής παραμονής σε θέση
κλάδου κατώτερης κατηγορίας σε σχέση με
τον τίτλο σπουδών που διέθετε ο υπάλληλος κατά το χρόνο διορισμού, ανατρέχει στη λήξη
της προβλεπόμενης προς διορισμό
προθεσμίας.Επισημαίνεται ότι με τις μεταβατικές διατάξεις λαμβάνεται μέριμνα για
την ολοκλήρωση των εκκρεμών μετατάξεων κατά τη δημοσίευση του
νόμου, για τη δυνατότητα μετάταξης όσων είναι αποσπασμένοι στις υπηρεσίες που
υπηρετούν και όσων επίκειται η απόσπασή τους σε συνέχεια
ανακοίνωσης-πρόσκλησης, αλλά και για την
απρόσκοπτη διενέργεια αποσπάσεων μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΕΣΚ. Κατ΄
αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται οι ανάγκες των υπηρεσιών και διασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα
κινητικότητας.Τέλος, προβλέπεται η κατάργηση κάθε
διάταξης περί απόσπασης ή μετάταξης που αντίκειται στις διαδικασίες, τους όρους
και τις προϋποθέσεις διενέργειας που θέτει το ΕΣΚ, με εξαίρεση ορισμένες
ρητά αναφερόμενες περιπτώσεις αποσπάσεων και μετατάξεων που λόγω της
ιδιαίτερης φύσης τους δεν δύναται να ενταχθούν στο ΕΣΚ. Επίσης, καταργούνται
γενικές διατάξεις, όπως η έκδοση εγκριτικών αποφάσεων για τις μετατάξεις
(παράγραφος 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011) ή η συνυπογραφή
των αποσπάσεων από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες
λειτουργία του συστήματος.

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.