Quantcast
Μοσκοβισί: Η ΕΕ στηρίζει τις ενέργειες της Αθήνας ενάντια στη φοροδιαφυγή - enikonomia.gr
share

Μοσκοβισί: Η ΕΕ στηρίζει τις ενέργειες της Αθήνας ενάντια στη φοροδιαφυγή

δημοσιεύτηκε:

Σε σχετική ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, εκδηλώνεται η στήριξη της Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα για “τον εντοπισμό των αδήλωτων τραπεζικών καταθέσεων, τη δημιουργία περιουσιολογίου και την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων”, όπως προκύπτει από την απάντηση του Επιτρόπου Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Π. Mοσκοβισί.

Πιο συγκεκριμένα ο Π. Μοσκοβισί ανέφερε μεταξύ άλλων πως “ο εντοπισμός των αδήλωτων καταθέσεων μέσω του ελέγχου των τραπεζικών συναλλαγών σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό”, “η δημιουργία περιουσιολογίου για την καλύτερη διεξαγωγή ελέγχων” και η “θέσπιση νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό (σταθερών ή κινητών) δεξαμενών αποθήκευσης για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων”, είναι σημεία στα οποία μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά η Κομισιόν.

Συνεχίζοντας ο Αρμόδιος Επίτροπος στην απάντησή του σημειώνει μεταξύ άλλων πως η Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου “απαιτεί την υποχρεωτική συλλογή και την αυτόματη ανταλλαγή ποικίλλων χρηματοοικονομικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών” , και πως παρόμοιες ρυθμίσεις εφαρμόζονται ήδη και σε άλλα Κράτη-Μέλη της ΕΕ.

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης στην ερώτησή που είχε κάνει, αφού μνημονεύει το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και σε συνέχεια διαβούλευσης της με την Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ για ένα νέο Πρόγραμμα Μακροοικονομικής Προσαρμογής, ζητά να μάθει τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί με τις ελληνικές αρχές καθώς και αν η Κομισιόν σκοπεύει να δώσει την στήριξή της στην ελληνική κυβέρνηση με σκοπό την πάταξη των φαινομένων φοροδιαφυγής.

Παράλληλα, όσον αφορά την αποκάλυψη του κρυφού πλούτου σε μορφή καταθέσεων ή ακίνητων στο εξωτερικό, ο έλληνας ευρωβουλευτής ζητάει πληροφορίες για τις σχετικές προτάσεις της Κομισιόν ενώ τέλος την ρωτάει για το αν σκοπεύει να υποστηρίξει την Ελληνική Κυβέρνηση στην πάταξη φαινομένων φοροδιαφυγής μέσω ενδο-ομιλικών συναλλαγών.

Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Νέο ελληνικό Πρόγραμμα και πάταξη φοροδιαφυγής

Η ελληνική κυβέρνηση, μετά από αίτημα για χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, θα διαβουλευτεί με την Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, ένα νέο Πρόγραμμα Μακροοικονομικής Προσαρμογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του ESM και του Κανονισμού 472/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του προαναφερθέντος Κανονισμού η Ελλάδα δύναται να λάβει μέτρα «για την ενίσχυση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των εισπρακτικών μηχανισμών και την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής».

Με δεδομένα τα προβλήματα φοροδιαφυγής που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα όσον αφορά τον ΦΠΑ και τις ελλείψεις και αδυναμίες του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχουν συμφωνηθεί με τις ελληνικές αρχές για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής του ΦΠΑ και συγκεκριμένα για τη φοροδιαφυγή μέσω τριγωνικών συναλλαγών;

2. Αναφορικά με την αποκάλυψη του κρυφού πλούτου σε μορφή καταθέσεων ή ακινήτων στο εξωτερικό, ποιες προτάσεις θα καταθέσει στις διαβουλεύσεις για το νέο πρόγραμμα;

3. Σκοπεύει η Επιτροπή να υποστηρίξει την ελληνική κυβέρνηση στην πάταξη φαινομένων φοροδιαφυγής μέσω ενδο-ομιλικών συναλλαγών (transfer-pricing) μεταξύ μητρικών-θυγατρικών εταιρειών εντός της ΕΕ;

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής

Τα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στο νέο ελληνικό πρόγραμμα περιλαμβάνουν: α) εντοπισμό των αδήλωτων καταθέσεων μέσω του ελέγχου των τραπεζικών συναλλαγών σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό• β) καθιέρωση προγράμματος εθελούσιας γνωστοποίησης στοιχείων με επιβολή των κατάλληλων κυρώσεων, παροχή σχετικών κινήτρων και εφαρμογή διαδικασιών εξακρίβωσης. Το εν λόγω πρόγραμμα ακολουθεί τη βέλτιστη διεθνή πρακτική και δεν περιέχει καμία πρόβλεψη για χορήγηση αμνηστίας• γ) έκκληση προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που απέκτησαν και κατέχουν οι έλληνες πολίτες, και εξεύρεση τρόπου αξιοποίησης αυτών των δεδομένων•δ) επανάληψη του αιτήματος για τεχνική βοήθεια στο ζήτημα της φορολογικής διαχείρισης και πλήρης αξιοποίηση της στήριξης αυτής για ανάπτυξη ικανοτήτων• ε) δημιουργία περιουσιολογίου για την καλύτερη διεξαγωγή ελέγχων στ) θέσπιση νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό (σταθερών ή κινητών) δεξαμενών αποθήκευσης για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων• ζ) δημιουργία βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση του ισολογισμού των μητρικών-θυγατρικών εταιρειών με σκοπό τη βελτίωση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση.

Η Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 και απαιτεί την υποχρεωτική συλλογή και την αυτόματη ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ποικίλλων χρηματοοικονομικών πληροφοριών οι οποίες αφορούν κατοίκους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόμοιες ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται ήδη ή θα εφαρμοστούν στο Λιχτενστάιν, στον Άγιο Μαρίνο, στην Ελβετία και στην Ανδόρα.

Με αυτά τα μέσα, η Ελλάδα θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το ζήτημα των κρυφών περιουσιακών στοιχείων.

Στις 17 Ιουνίου 2015, η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράσης για τη δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η αναμόρφωση του φορολογικού πλαισίου των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα όπως οι καταχρηστικές φορολογικές πρακτικές και η μετατόπιση κερδών (συμπεριλαμβανομένης της μετατόπισης κερδών μέσω μεταβιβαστικής τιμολόγησης), να διασφαλιστούν βιώσιμα έσοδα και να δημιουργηθεί ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ενιαία Αγορά.

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.