share

Όλες οι πολιτικές και οι δράσεις για ευπαθείς ομάδες

δημοσιεύτηκε:

Το πολυδιάστατο έργο που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχοντας την ευθύνη για την εξειδίκευση και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου, αποτελεσματικού, δίκαιου και βιώσιμου μοντέλου κοινωνικής αλληλεγγύης, τον σχεδιασμό, την οργάνωση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση πολιτικών και δράσεων για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, αναλύει ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιώργος Σταμάτης,.

Απαριθμώντας τους κύριους πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά (ΕΣΚΕ Ρομά) 2021-2030, που είναι η πρόληψη και καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά, η ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασής τους σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά, η πρόληψη και καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά και η προώθηση της ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή, ο κ. Σταμάτης τονίζει ότι, με τη νέα στρατηγική στόχευση, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους Ρομά που αντιμετωπίζουν κίνδυνο αποκλεισμού και πολλαπλής ευαλωτότητας, όπως Ρομά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, παιδιά και νέους Ρομά, Ρομά εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEETs) και γυναίκες Ρομά.

Μάλιστα, αξιοσημείωτο είναι, όπως επισημαίνει ο κ. Σταμάτης, ότι στην έκθεση αξιολόγησης για τα Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια για τους Ρομά (NRSFs) που υπέβαλαν τα κράτη μέλη της ΕΕ και την οποία δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ) Ρομά 2021-2030 έλαβε θετική αξιολόγηση.

Παράλληλα, ο κ. Σταμάτης επισημαίνει σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι, σε στενή συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ, θα ξεκινήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων εκπαιδευτών στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των ατόμων με οπτική αναπηρία, με στόχο να καλύπτονται άμεσα οι ανάγκες των συμπολιτών μας σε όλη τη χώρα.

«Μέχρι σήμερα, τα άτομα που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στις Περιφέρειες που υπάρχουν εκπαιδευτές, περιμένουν πολύ καιρό και στην Αττική ο χρόνος αναμονής ξεπερνά τα δύο χρόνια. Αυτό πλέον δεν θα συμβαίνει, γιατί είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για την ανεξαρτησία και την ελευθερία επιλογών των ατόμων με προβλήματα όρασης να λαμβάνουν την εκπαίδευση που επιθυμούν, τη στιγμή που την χρειάζονται, για να έχουν απόλυτα τον έλεγχο των επιλογών για τη ζωή τους και να μην εξαρτώνται από άλλους» υπογραμμίζει ο Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους», ο κ. Σταμάτης προσθέτει επίσης ότι, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της αστεγίας, εκπονείται στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της Αστεγίας», ένα συνεκτικό κείμενο που εξειδικεύει τους βασικούς άξονες προτεραιότητας, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση των επαγγελματιών που ασχολούνται με την αστεγία και την ευαισθητοποίηση του κοινού, την καταγραφή των αστέγων και τον σχεδιασμό των κατάλληλων θεσμικών και πολιτικών παρεμβάσεων για την ενεργή κοινωνική υποστήριξη των ευάλωτων αυτών συμπολιτών μας. Σύμφωνα με τον κ. Σταμάτη, η ουσία είναι, εκτός από το να μπουν σε σπίτι, να αποκτήσουν παράλληλα επαγγελματική κατάρτιση, να βρουν μια δουλειά και να στηριχθούν ψυχολογικά, ώστε να ενισχυθεί η ορατότητά τους και να μετέχουν ενεργά και ισότιμα στην κοινωνία.

Μεταξύ άλλων, ο Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας σχολιάζει ότι η δυνατότητα πρόσβασης στην υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού για τα άτομα με αναπηρία, που τον χρειάζονται, συνιστά για την κυβέρνηση ύψιστη προτεραιότητα στην ατζέντα της κοινωνικής της πολιτικής και υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος βρίσκεται σε εξέλιξη και, στη συνέχεια, θα ακολουθήσει και η καθολική εφαρμογή του.

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.