http://www.enikonomia.gr/economy/111829,stathakis-oles-oi-allages-kai-oi-stochoi-gia-tis-dimosies-symvase.html http://media.enikonomia.gr/data/photos/resized/125_111829_97e3799c00-9689fffc336e241c.jpg Στις αλλαγές που θα επέλθουν στις δημόσιες συμβάσεις αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης κατά την ομιλία του στη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου... 8/2/2016 6:48:52 PM

Σταθάκης: Όλες οι αλλαγές και οι στόχοι για τις δημόσιες συμβάσεις

Σταθάκης: Όλες οι αλλαγές και οι στόχοι για τις δημόσιες συμβάσεις

Στις αλλαγές που θα επέλθουν στις δημόσιες συμβάσεις αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης κατά την ομιλία του στη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Όπως ανέφερε ο υπουργός «για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εμείς έχουμε επιλέξει και με τα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε χρησιμοποιήσει: Τον αναπτυξιακό νόμο που ψηφίσαμε, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ακόμη, με την πολιτική στα προγράμματα επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ, τα οποία είναι όλα δομημένα γύρω από πολύ μικρές –απαντάω και στους φίλους του ΚΚΕ- επιχειρήσεις, νέους επιστήμονες που θέλουν να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους. Άρα, είναι πολύ οριοθετημένα».

Παράλληλα, υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Πρώτον, εάν υπάρχει προοπτική υπεργολαβίας σε ένα έργο, οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να δηλώνονται ρητά, το οποίο σημαίνει ότι η αναθέτουσα αρχή έχει πλήρη εικόνα για το πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία, ποιος είναι ο κεντρικός υποψήφιος, τι υπεργολαβίες έχει αυτή η διαδικασία της δημόσιας σύμβασης. Ταυτόχρονα, θα δημιουργεί και τις προϋποθέσεις, ώστε η αναθέτουσα αρχή να επιλέξει οποιαδήποτε στρατηγική θεωρεί ότι μπορεί να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Δεύτερον, οι διατάξεις του νόμου εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις ανεξαρτήτως είδους και εκτιμώμενης αξίας, προκειμένου να έχουμε και εδώ διαφανείς, ταχύτερες, πιο ευέλικτες διαδικασίες. Η επιλογή αφορά σε συμβάσεις και μικρής σχετικής αξίας που δημιουργούν συνθήκες καλύτερης διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού, αλλά και χώρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στην ίδια κατεύθυνση υπάρχει και πληθώρα άλλων άρθρων. Προβλέπεται η επίτευξη οικονομιών κλίμακος, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπεται η κατάτμηση ορισμένων πολύ μεγάλων διαγωνισμών, ακριβώς για να υπάρξει πιο ευρεία συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο δεύτερος στόχος, όπως ανέφερε ο κ. Σταθάκης είναι «οι οικονομίες κλίμακας, οι οποίες θα έρθουν από τις συμφωνίες-πλαίσιο –αυτό αναφέρθηκε διεξοδικά και από τους εισηγητές μας, αλλά ακούστηκε και από εισηγητές άλλων κομμάτων- και τις κεντρικές αρχές αγορών. Το ολοκληρωμένο μοντέλο κεντρικών προμηθειών προφανώς και μπορεί να εξοικονομήσει τεράστιους πόρους και ταυτόχρονα να δημιουργήσει ισχυρότερους κανόνες διαφάνειας, εφ’ όσον εισάγονται στο σύνολό τους τα σύγχρονα εργαλεία δημοσίων συμβάσεων, όπως οι συμφωνίες-πλαίσιο, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι, οι συμβάσεις καινοτομίας και άλλα πολλά εργαλεία τα οποία είναι στη διάθεση των αρχών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων».

«Επιπρόσθετα, επεξεργαζόμαστε την εθνική στρατηγική για τις δημόσιες συμβάσεις, η οποία θα δώσει το πλαίσιο, τη διάσταση και τις επιδιώξεις για τα επόμενα χρόνια, καθώς και τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν για την εγχώρια οικονομία, εφ’ όσον είναι διατυπωμένη στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής από τη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων», ανέφερε σχετικά.

Τρίτος στόχος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού φόρτου, αλλά και η διαφάνεια των διαδικασιών. Με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, με την εισαγωγή των δυναμικών συστημάτων αγορών, τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών τεχνικών αγορών και τους ηλεκτρονικούς καταλόγους, ενισχύεται η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια.

«Εδώ έχει σημασία αν είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην επάρκεια του πληροφορικού συστήματος. Υπενθυμίζω ότι κατέθεσα στην Επιτροπή τα στοιχεία που έδειχναν μία γρήγορη άνοδο των στοιχείων και του αριθμού των πράξεων που καταγράφονται από το σημερινό σύστημα. Από τις διακόσιες χιλιάδες εγγραφές, φθάσαμε στις επτακόσιες χιλιάδες εγγραφές και θα υπάρξει και επιπρόσθετη αύξηση», ανέφερε σχετικά.

Σχετικά με την αξιολόγηση των προτάσεων, ο κ. Σταθάκης ανέφερε ότι «όσον αφορά την έγκαιρη πληροφόρηση, αυτό τέθηκε από πολλούς ομιλητές. Υπενθυμίζω ότι προβλέπεται μέσα οποιοσδήποτε διαγωνισμός ή αναθέτουσα αρχή προκαταβολικά να το εξαγγείλει και να έχει όλη την αναγκαία διαβούλευση.Η αντικειμενική αξιολόγηση των προτάσεων μεγιστοποιείται».

Τέταρτος στόχος είναι τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. «Αυτές είναι δύο ισχυρές παρεμβάσεις στο νέο κανονιστικό πλαίσιο, πρώτον διότι είναι πλέον δέσμευση και όρος απένταξης κάποιου που έχει αναλάβει δημόσιο έργο ή προμήθεια το γεγονός ότι δεν τηρεί περιβαλλοντική, κοινωνικοασφαλιστική και εργατική νομοθεσία κατά την ανάθεση και εκτέλεση του έργου. Άρα, έχουμε πλέον ρητά δεσμευμένο ότι συμπτώματα «μαύρης» εργασίας και άλλων φαινομένων αποτελούν άμεση αιτία άρσης της ανάθεσης και της εκτέλεσης του έργου», είπε ο υπουργός.

Το δεύτερο και σημαντικό στοιχείο είναι ότι ρητά ενισχύονται οι φορείς με κοινωνικά χαρακτηριστικά. Για πρώτη φορά ενεργοποιείται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης συμβάσεων σε Προστατευόμενα Παραγωγικά Εργαστήρια, σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης, σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης και κάθε άλλο οικονομικό φορέα που έχει ως κύριο σκοπό, βάσει του καταστατικού του, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφ’ όσον αυτοί καλύπτουν το 30% των εργαζομένων.

«Αυτό σε συνδυασμό με την επικείμενη νέα νομοθετική πρωτοβουλία για την κοινωνική οικονομία η οποία ετοιμάζεται από το αρμόδιο Υπουργείο, τον νέο αναπτυξιακό νόμο στον οποίο εντάχθηκαν –υπενθυμίζω- οι Κοιν.Σ.Επ. με μειωμένο ελάχιστο ύψος επένδυσης τα 50.000 ευρώ και την ένταξη για πρώτη φορά στα ΕΣΠΑ των κοινωνικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα προγράμματα του 2014-2020, νομίζω ότι φτιάχνεται ένα πολύ σαφώς ευνοϊκότερο πεδίο για έναν τομέα ο οποίος μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα σημαντικό τομέα για την ελληνική οικονομία», ανέφερε σχετικά.Σχόλια Αναγνωστών

σχολίασε και εσύ