share

11η αξιολόγηση: Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει ταχύτερα από τις εκτιμήσεις – Η δήλωση Σταϊκούρα

δημοσιεύτηκε:

Η οικονομία της Ελλάδας εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης νωρίτερα από το αναμενόμενο ωστόσο για να αποφευχθεί έξαρση νέων πτωχεύσεων θα πρέπει να γίνει τη σωστή χρονική στιγμή η σταδιακή κατάργηση επισημαίνει η 11η έκθεση των ευρωπαϊκών θεσμών, στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.
Παράλληλα η έκθεση αναφέρει ότι « Η Ελλάδα έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να επιτύχει τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις της, παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκλήθηκαν από την πανδημία», καταλήγει η 11η έκθεση των ευρωπαϊκών θεσμών, στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.
«Οι αρχές ανέλαβαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικοποιήσεων, της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της φορολογικής διοίκησης, ενώ προχώρησαν σε ευρύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χαιρετίζουν τη στενή και εποικοδομητική δέσμευση σε όλους τους τομείς και ενθαρρύνουν τις αρχές να διατηρήσουν τη δυναμική και, όπου είναι απαραίτητο, να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που προκλήθηκαν εν μέρει από την πανδημία, ιδίως όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και τις καθυστερήσεις εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών», αναφέρει η έκθεση των θεσμών.

1. Οι μεταρρυθμίσεις

«Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων συνεχίστηκαν με θετικό ρυθμό σε διάφορους τομείς πολιτικής», υπογραμμίζει η έκθεση.
Μεταξύ άλλων, επισημαίνονται τα εξής:

Για τις ιδιωτικοποιήσεις

Η «σημαντική και ουσιαστική πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις», ιδίως με το έργο στο Ελληνικό και με την επιλογή ενός προτιμώμενου επενδυτή στη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και την μετάβαση υποδομών της δημόσιας εταιρίας φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ).
Το συμπληρωματικό πλέγμα μισθών για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 10ης έκθεσης, διανεμήθηκε με επιτυχία σε σημαντικό αριθμό προσωπικού, ολοκληρώνοντας έτσι τη συγκεκριμένη δέσμευση στον τομέα της φορολογικής διοίκησης.
Η σύμβαση σχετικά με την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος Τεχνολογίας Πληροφοριών για την υποστήριξη του πλαισίου αδειοδότησης επενδύσεων υπογράφηκε πρόσφατα, εκπληρώνοντας έτσι τη συγκεκριμένη δέσμευση.
Το σύστημα συλλογής πληροφορικής για τη φορολογική διοίκηση, μια ειδική δέσμευση στα μέσα του 2021, βρίσκεται σε φάση δοκιμών και το τελικό σύστημα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2021, σε γενικές γραμμές σύμφωνα με ό, τι αναμενόταν στη 10η έκθεση.
Για την υγεία και την κοινωνική περίθαλψη

Όσον αφορά την υγεία και την κοινωνική περίθαλψη, η συλλογή «clawback», δηλαδή δαπάνες πέρα από το νομοθετικό ανώτατο όριο για δημόσιες δαπάνες για φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που πρέπει να εισπραχθούν από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, προχωρά τώρα σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, μετά από καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας.
Για το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον

Όσον αφορά το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον, οι αρχές ενθαρρύνονται να ενισχύσουν τον ρυθμό έγκρισης υπουργικών διατάξεων που είναι αναγκαίοι για την εφαρμογή των νόμων του Απριλίου και του Ιουνίου, ο οποίος είναι απαραίτητος για να τεθούν πλήρως σε λειτουργία οι νέες διατάξεις. Η εφαρμογή του οδικού χάρτη για την ολοκλήρωση του έργου του κτηματολογίου προχωρά ικανοποιητικά, με μέτριες καθυστερήσεις στην κύρωση των δασικών χαρτών. Οι θεσμοί χαιρετίζουν το γεγονός ότι οι αρχές υιοθέτησαν νέο κτηματολογικό νόμο, ο οποίος αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών χαρτογράφησης και μεταβίβασης περιουσίας.
Ωστόσο, η έκθεση διαπιστώνει ότι σε ορισμένους τομείς, η πρόοδος ήταν βραδύτερη από την αναμενόμενη. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν έχει μειωθεί. «Το συνολικό απόθεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανήλθε σε περίπου 900 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον συνολικό στόχο για το τέλος Ιουλίου (περίπου 500 εκατ. ευρώ) κατά σχεδόν 80%. Αυτή η σημαντική απόκλιση εγείρει ανησυχίες. Οι αρχές καλούνται να επιταχύνουν την εφαρμογή όλων των ενεργειών που διευκολύνουν την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών και αποτρέπουν τη συσσώρευση νέων, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν μελλοντικές διολισθήσεις από τους συμφωνηθέντες στόχους», αναφέρει η έκθεση.
Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Εξάλλου, επισημαίνεται ότι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων το πρώτο τρίμηνο του 2021 παρέμεινε στο 30%, παρόμοιο με το τέλος του 2020, αλλά η τάση μιας συνεχούς βελτίωσης αναμένεται να επανεκκινήσει τα επόμενα τρίμηνα λόγω των περαιτέρω σημαντικών τιτλοποιήσεων υπό το πρόγραμμα «Ηρακλής». Τα αρχικά σημάδια από τη χρήση του νέου πτωχευτικού πλαισίου που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της 10ης έκθεσης είναι ενθαρρυντικά, αλλά είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του νέου πλαισίου. Η επεξεργασία των εκκρεμοτήτων των υποθέσεων αφερεγγυότητας των νοικοκυριών, συγκεκριμένη δέσμευση για το τέλος του 2021, έχει ξαναρχίσει, αλλά πιθανότατα θα διαρκέσει περισσότερο από ό, τι αναμενόταν λόγω πολύμηνων αναστολών δικαστηρίων που σχετίζονται με την πανδημία και χαμηλής ικανότητας διεκπεραίωσης υποθέσεων.

Για πλειστηριασμούς

Όσον αφορά τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και άλλων εκτελεστικών διαδικασιών, τα ευπρόσδεκτα και σημαντικά βήματα που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο (σχέδιο) Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας θα τεθούν σε ισχύ αργότερα από το αναμενόμενο, την 1η Ιανουαρίου 2022, κάτι που είναι ατυχές λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις ότι ο κώδικας θα τεθεί σε ισχύ έως τα μέσα Σεπτεμβρίου 2021.

2.Οι μακροοικονομικές εξελίξεις

Η οικονομία της Ελλάδας

«Η ελληνική οικονομία εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης νωρίτερα από το αναμενόμενο», επισημαίνει η έκθεση. Μετά τη μεγάλη ύφεση 8,2% το 2020, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,5% και 3,4% σε τριμηνιαία βάση το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2021 αντίστοιχα, λόγω των επενδύσεων. Σύμφωνα με τις θερινές ενδιάμεσες προβλέψεις της Επιτροπής, το ελληνικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4,3% το 2021 και κατά 6% το 2022, λαμβάνοντας υπόψη την επενδυτική ώθηση από το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, καθώς και το δημοσιονομικό κίνητρο από τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης.
Η δημοσιονομική πολιτική

Η δημοσιονομική πολιτική παραμένει διευκολυντική καθώς οι αρχές συνεχίζουν να παρέχουν στοχοθετημένη και προσωρινή στήριξη στην οικονομία, μεταξύ άλλων, ως απάντηση στις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα τον Αύγουστο. Τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης, που υποστηρίζονται κυρίως μέσω του μέσου της ΕΕ SURE, συνέχισαν να ενισχύουν την αγορά εργασίας και μαζί με τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων για την υγεία και την επανεκκίνηση της τουριστικής περιόδου, οδήγησαν σε περαιτέρω μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 15,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2021 έναντι 17,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2020.Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας

Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας που υιοθετήθηκε πρόσφατα, θα παίξει βασικό ρόλο για να βοηθήσει τη χώρα να βγει ισχυρότερη από την πανδημία του COVID-19, καθώς θα ενισχύσει τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στο μέλλον. Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας ήταν από τα πρώτα σχέδια που εγκρίθηκαν επίσημα από το Συμβούλιο, στις 13 Ιουλίου, μετά από θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 17 Ιουνίου. Η Ελλάδα έλαβε εκταμίευση 3,96 δισ. ευρώ προχρηματοδότησης στις 9 Αυγούστου.

3.Οι αβεβαιότητες και οι κίνδυνοι

Η τουριστική βιομηχανία και ο πληθωρισμός

Η αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές παραμένει υψηλή.
Ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάκαμψη της τουριστικής βιομηχανίας, η πρόοδος στην καταπολέμηση της πανδημίας, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, θα αποτελέσει βασικό παράγοντα.
Η αβεβαιότητα αφορά επίσης την ταχύτητα ανάκαμψης του ιδιωτικού τομέα μετά τη λήξη των μέτρων στήριξης.
Για το λόγο αυτό, η σταδιακή κατάργηση αυτών των μέτρων θα πρέπει να γίνει τη σωστή χρονική στιγμή, για να αποφευχθεί έξαρση νέων πτωχεύσεων. Αυτό αφορά επίσης την αγορά εργασίας και την απόσυρση των αντίστοιχων συστημάτων στήριξης της αγοράς εργασίας, τα οποία θα πρέπει να σχεδιαστούν με στόχο να κρατήσουν υπό έλεγχο την έξαρση των απολύσεων.
Αβεβαιότητα όσον αφορά τις προοπτικές του πληθωρισμού. Οι εξωτερικοί γεωπολιτικοί παράγοντες και η πιθανή αναζωπύρωση των μεταναστευτικών ροών παραμένουν μια πρόσθετη πηγή αβεβαιότητας.

4.Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι

«Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί και σχετίζονται κυρίως με την εξέλιξη της πανδημίας και τις εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις», σύμφωνα με την έκθεση. Πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος μπορεί να προκύψει από την περαιτέρω παράταση των μέτρων περιορισμού και τη σχετική δημοσιονομική στήριξη, σε περίπτωση που η πανδημία συνεχίσει να εξελίσσεται. Περαιτέρω κίνδυνοι σχετίζονται με την εκκρεμή απόφαση του Δικαστηρίου για τις αναδρομικές συντάξεις.

5.Η ανάλυση βιωσιμότητας χρέους

Η επικαιροποιημένη ανάλυση υποδεικνύει ότι οι κίνδυνοι βιωσιμότητας του χρέους παρέμειναν γενικά αμετάβλητοι σε σύγκριση με τη 10η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, κι έτσι οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τη βιωσιμότητα του χρέους παραμένουν συγκρατημένοι. Η ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους συνεχίζει να βασίζεται στις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής και έχει ενημερωθεί με νέες πληροφορίες σχετικά με τα προθεσμιακά επιτόκια και τις εκδόσεις που πραγματοποιήθηκαν από την τελευταία έκθεση. Το βασικό σενάριο έχει βελτιωθεί οριακά σε σύγκριση με τη 10η έκθεση λόγω της περαιτέρω μείωσης των ελληνικών προθεσμιακών επιτοκίων στα μέσα Αυγούστου. Στο βασικό σενάριο, το χρέος μειώνεται στο 57,6% του ΑΕΠ έως το 2060.


Σταϊκούρας: Η 11η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα πιστοποιεί τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους

Η 11η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα πιστοποιεί τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους επεσήμανε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Όπως είπε, «Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε σήμερα στη
δημοσιότητα την 11η
Έκθεση Αξιολόγησης των θεσμών, στο
πλαίσιο του καθεστώτος Ενισχυμένης
Εποπτείας, στο οποίο εισήλθε η χώρα το
καλοκαίρι του 2018. Πρόκειται
για την 8η
διαδοχική θετική Έκθεση Αξιολόγησης
κατά την περίοδο διακυβέρνησης της
χώρας από τη Νέα Δημοκρατία.
Και
για την 6η
Έκθεση που – παρά τις μεγάλες δυσκολίες
τις οποίες έχει προκαλέσει, σε παγκόσμιο
επίπεδο, η πρωτόγνωρη δοκιμασία του
κορονοϊού – ολοκληρώνεται επιτυχώς. Το
αποτέλεσμα αυτό είναι καρπός, και
ταυτοχρόνως επιστέγασμα, της σκληρής
και συστηματικής δουλειάς, καθώς και
της εξαιρετικής συνεργασίας των μελών
της Κυβέρνησης, υπό την καθοδήγηση του
Πρωθυπουργού.
Η
Έκθεση διαπιστώνει ότι η οικονομία
εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης ταχύτερα
του αναμενομένου, παρόλο που η επανέναρξη
της οικονομικής δραστηριότητας έγινε
αργότερα απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί κατά
την προηγούμενη Έκθεση Αξιολόγησης.
Μάλιστα,
κάνει ειδικές αναφορές στην
αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης
της απασχόλησης και τόνωσης της
ρευστότητας των επιχειρήσεων, καθώς
και στα μέτρα ανακούφισης και ενίσχυσης
των πληγέντων από τις πρόσφατες μεγάλες
πυρκαγιές.
Αναγνωρίζει
ότι η Κυβέρνηση συνέχισε, με καλό ρυθμό,
την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε μια
σειρά από τομείς, όπως είναι οι
αποκρατικοποιήσεις – όπου επικροτεί
τη σημαντική πρόοδο στο εμβληματικό
έργο του Ελληνικού, στην Εγνατία Οδό
και στη ΔΕΠΑ Υποδομών –, η διασύνδεση
των ταμειακών μηχανών με τη Φορολογική
Διοίκηση, η βελτίωση του επιχειρηματικού
και επενδυτικού περιβάλλοντος και η
Ψηφιακή Διακυβέρνηση.
Παράλληλα,
αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο του Εθνικού
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
“Ελλάδα 2.0”, ώστε να βγει η χώρα μας από
την υγειονομική κρίση πιο δυνατή και
να αυξηθούν οι ιδιωτικές και δημόσιες
επενδύσεις.
Επιβεβαιώνει
ότι η επίπτωση της πανδημίας στον
χρηματοπιστωτικό τομέα είναι περιορισμένη,
χάρη στα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση –
με “αιχμή” την παράταση του προγράμματος
“Ηρακλής”, τον νόμο για τη ρύθμιση
οφειλών και την παροχή 2ης
ευκαιρίας και τα προγράμματα “Γέφυρα”
–, καθώς και στα μέτρα που εφαρμόζονται
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τονίζει
ότι τα ταμειακά διαθέσιμα παραμένουν
σε υψηλά επίπεδα, καθώς συνεχίζονται
οι επιτυχημένες εκδόσεις ομολόγων του
Ελληνικού Δημοσίου.
Πιστοποιεί
τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους,
καταγράφοντας βελτίωση στο βασικό
σενάριο, σε σύγκριση με τη 10η
Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας.
Όλα
τα παραπάνω συνιστούν ακόμα μία αναγνώριση
της μεθοδικής προσπάθειας όλων μας –
πολιτών και Πολιτείας – στο πεδίο της
οικονομίας, υπό αντίξοες – διεθνώς –
συνθήκες.
Προσπάθεια
η οποία συνεχίζεται χωρίς εφησυχασμό,
χωρίς να παραβλέπουμε ότι υπάρχουν
ακόμη σημαντικές προκλήσεις και
δυσκολίες.
Προκλήσεις
και δυσκολίες τις οποίες όμως θα
αντιμετωπίσουμε με σχέδιο, ενότητα,
υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις
μας και στις προοπτικές της χώρας,
προκειμένου να καταστήσουμε την Ελλάδα
ολόπλευρα πιο ισχυρή και την οικονομία
της πιο δυναμική, παραγωγική, εξωστρεφή
και κοινωνικά δίκαιη».

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.