http://www.enikonomia.gr/economy/244233,enoikia-poioi-apallassontai-pliros-apo-tin-katavoli-tous-gia-iano.html http://media.enikonomia.gr/data/photos/resized/125_244233_ddd56d54a6-9d8cd49be732c344.jpg Όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 της διάταξης που συμπεριλήφθη στο 2/5/2021 5:07:57 PM

Ενοίκια: Ποιοι απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή τους για Ιανουάριο και Φεβρουάριο

Ενοίκια: Ποιοι απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή τους για Ιανουάριο και Φεβρουάριο

Απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή των ενοικίων για το πρώτο δίμηνο του 2020 (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου) οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή λόγω της πανδημίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 της διάταξης που συμπεριλήφθη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής. Το μέτρο αυτό αφορά:
-όλες τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου,
-τις επιχειρήσεις της εστίασης,
-τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής,
-τις επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού και αθλητισμού,
-τα γυμναστήρια και άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή.
-τις επιχειρήσεις του τουρισμού( όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία)
- τις υπηρεσίες μεταφορών.
Ακολουθεί η διάταξη νομοσχεδίου
Άρθρο 26 :Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων
Στο δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), προστίθεται παρ. 10 ως εξής:
«10. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων και του ποσοστού μείωσης της παρ. 8, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».
Οι αποζημιώσεις ιδιοκτητών
Το κράτος θα καταβάλει ως αποζημίωση το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος στους εκμισθωτές-φυσικά πρόσωπα. Για τους εκμισθωτές-νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που δικαιούνται απαλλαγή κατ’ επιταγή του νόμου θα καταβληθεί ως αποζημίωση στους ιδιοκτήτες το 60% του μηνιαίου μισθώματος για το πρώτο δίμηνο του 2021( Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου).
Ακολουθεί η διάταξη νομοσχεδίου
Άρθρο 27:Στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων- Τροποποίηση της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 και της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020
1. Στο τέλος της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 42 διαμορφώνεται ως εξής:
«42. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε., κατά περίπτωση, το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό 40% ή που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή για την απαλλαγή από την καταβολή μέρους του συνολικού μισθώματος, κατά τουλάχιστον 30%, σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19.
Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 κατά τους οποίους ίσχυσε το μέτρο πλήρους απαλλαγής του μηνιαίου μισθώματος.»
2. Στο τέλος της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104) προστίθενται νέα εδάφια και στο τέλος της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020, μετά τις λέξεις «πιστωτικά ιδρύματα», προστίθεται η φράση «μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του ποσού της περ. α' στην περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας» και η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. α. Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167), εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40% ή εφόσον εισέπραξαν, κατόπιν συμφωνίας, μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 30%, σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από τις 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.
Στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, τα οποία από τον μήνα Νοέμβριο 2020 και εφεξής, εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19, αντί της έκπτωσης του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet, ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων των μηνών αυτών σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.
Στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 δεν εισπράττουν μίσθωμα, σύμφωνα με την παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19, αντί της έκπτωσης του πρώτου εδαφίου καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet, ποσό ίσο με το 80% του συνολικού μισθώματος του μήνα αυτού σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.


Σχόλια Αναγνωστών

σχολίασε και εσύ