Quantcast
Νέες πολυκατοικίες: Τι αλλάζει με τη τροπολογία για τον Νέο Οικοδομικό κανονισμό - enikonomia.gr
share

Νέες πολυκατοικίες: Τι αλλάζει με τη τροπολογία για τον Νέο Οικοδομικό κανονισμό

δημοσιεύτηκε:

Αλλάζουν τα πάντα στις νέες πολυκατοικίες καθώς κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον εξορθολογισμό της χρήσης των μπόνους στα ύψη των κτιρίων.  Η τροπολογία αυτή αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή και συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο” Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στους τομείς:

Α) της διαχείρισης υδάτων

Β) της διαχείρισης  και προστασίας των δασών

Γ) της αστικής Ανθεκτικότητας και Πολιτικής

Δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης

Ε) της ενεργειακής ασφάλειας”

Mε την εν λόγω τροπολογία “διορθώνεται” το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό που θα ισχύσει από την 1η Μαΐου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025  εκτός και αν έχουν εγκριθεί νωρίτερα τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια  και η φιλοσοφία είναι να μπει ένας «κόφτης» προκειμένου  η πρόσθετη δόμηση σε ύψος να μην  υπερβαίνει τα 2 μέτρα  με 3 μέτρα. Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα αυτό  με το συνδυασμό των μπόνους του ΝΟΚ οδηγούσε σε ασύλληπτες υπερβάσεις προ όφελος κατασκευαστών και ιδιοκτητών. Πάντως μέχρι να ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός η ρύθμιση αυτή είναι οριζόντια και γίνεται με κλιμακωτό τρόπο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως στις περιοχές με συντελεστή δόμησης έως 0,8 το επιπλέον ύψος κτιρίου θα είναι έως 2 μέτρα.

 

Η  τροπολογία

Αναλυτικά, η  τροπολογία αναφέρει μεταξύ άλλων:

Με την παρ. 1 της διάταξης:

· Τα κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 10 εφαρμόζονται μόνο στις περιοχές του πεδίου εφαρμογής του με ισχύοντα συντελεστή δόμησης (σ.δ.) μεγαλύτερο του 0,8.

· Το συνολικό ύψος της προσαύξησης κατά την εφαρμογή των κινήτρων της παρ. 1 του άρθρου 10, καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 15 δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά:

– τα δυόμιση μέτρα (2,50 μ.) για σ.δ. μεγαλύτερο του 0.8 έως και 1.6 και

– τα τρία μέτρα (3,00 μ.)για σ.δ. μεγαλύτερο του 1.6.

· Οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν πριν την 1η Μαΐου 2024 με χρήση κινήτρων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν και αναθεωρούνται, δυνάμει των ισχύοντων κατά την έκδοση τους διατάξεων.

Με την παρ. 2 επεκτείνεται το περιεχόμενο της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 18 του ΝΟΚ προκειμένου να συμπεριλάβει και στοιχεία αναφορικά με τους ελέγχους και τις κυρώσεις που σχετίζονται με την κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εν τοις πράγμασι κατασκευή και διατήρηση αυτών.

Με την παρ. 3 θεσμοθετείται ο επαναληπτικός έλεγχος για τις περιπτώσεις οικοδομικών αδειών κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, βάσει του άρθρου 25 ΝΟΚ, καθώς και δημιουργίας φυτεμένων επιφανειών.

Τέλος, με την παρ. 4 καθορίζεται, για λόγους επείγοντος, διαδικασία άμεσης ανάθεσης εκπόνησης «Μελέτης αξιολόγησης της εφαρμογής των κινήτρων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές» και η δυνατότητα χρηματοδότησης αυτής από το Πράσινο Ταμείο.

 

 

 

Διαβάστε αναλυτικά  ολόκληρη την τροπολογία  εδώ

 

Τι λένε οι πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημείωναν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι: «Πριν από 12 χρόνια η χώρα μας απέκτησε τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό με διατάξεις κινήτρων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, άρα πρώτιστα της ποιότητας ζωής των πολιτών. Υπενθυμίζεται ότι ο ΝΟΚ ήρθε σε μία πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο της χώρας μας, μέσα στη δίνη των Μνημονίων, όπου η οικοδομική δραστηριότητα, όπως άλλωστε και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων, είχε υποστεί πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα πλήγμα, επηρεάζοντας άμεσα και έμμεσα δεκάδες επαγγέλματα.

Από το 2019 και μέχρι σήμερα η εικόνα έχει πλήρως αναστραφεί. Οι εκδοθείσες νέες άδειες όπως και η καθημερινή εικόνα νέων εργοταξίων με αναγειρόμενες οικοδομές σε γειτονιές όλης της Επικράτειας το καταμαρτυρούν, ενώ ταυτόχρονα επαναπροσδιορίζουν την ουσία και το πνεύμα του νομοθέτη του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού του 2012.

Είναι αληθές ότι σε ορισμένες περιπτώσεις περιοχών έχουν ανακύψει ζητήματα με τη χρήση των κινήτρων του ΝΟΚ, όσον αφορά τα ύψη των κτηρίων. Τα ζητήματα αυτά δικαίως προβληματίζουν και ιδιοκτήτες ακινήτων και μηχανικούς και υπαλλήλους στις Υπηρεσίες Δόμησης. Σε αυτόν τον προβληματισμό προστίθενται και οι παραπεμπτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας στην Ολομέλεια για συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αφουγκραζόμενο την κοινωνία συνολικά, αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ανακύψει ζητήματα με ορισμένες από τις ευνοϊκές διατάξεις του ΝΟΚ και έχοντας τη βούληση να τα επιλύσει, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να παρέμβει ρυθμιστικά σταθμίζοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ώστε να επιτευχθούν οι εξής δύο στόχοι: Αφενός να μην χαθούν οριζόντια οι περιβαλλοντικά ευνοϊκές διατάξεις του ΝΟΚ, με δεδομένο ότι είναι ίσως ο μοναδικός νόμος του Κράτους που κινητροδοτεί την υλοποίηση κατασκευών υψηλής ενεργειακής κατάταξης και κατά δεύτερον να διασφαλισθεί ότι ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης δεν θα αλλοιώνει τα ειδικά χαρακτηριστικά των περιοχών.

Η σχετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ που θα έχει μεταβατικό χαρακτήρα μέχρι την έγκριση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων της χώρας, η οποία αναμένεται περί τα τέλη του 2025, δεν θα αναιρεί οριζόντια τον ισχύοντα ΝΟΚ, αλλά θα προβλέπει τον κλιμακωτό περιορισμό ανά περιοχή και περίπτωση.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα εκπονήσει κατεπείγουσα μελέτη τεκμηρίωσης με την οποία θα αξιολογηθεί η εφαρμογής της νέας μεταβατικής ρύθμισης για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές.

Δηλαδή με «χειρουργικές κινήσεις» ό,τι δεν θα μπορούσε εκ των πραγμάτων να προβλέψει ο ΝΟΚ του 2012 -εν μέσω των Μνημονίων- θα προβλεφθεί τώρα, που η χώρα μας βρίσκεται σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά με την οικοδομική δραστηριότητα να αποτελεί βασικό πυλώνα.

Τα δεδομένα άλλαξαν προς όφελος της πατρίδας μας και γι΄αυτό ο ΝΟΚ οφείλει να αλλάξει, ειδικά στο σημείο των υψών των κτιρίων σε ορισμένες περιπτώσεις και περιοχές. Το ζητούμενο είναι η ευελιξία, η ενσυναίσθηση της κοινωνίας και εν τέλει η επίλυση αστοχιών, για τις οποίες προφανώς ο νομοθέτης δεν είχε πρόθεση, ούτε και …κληρονομικό χάρισμα για τις πρωτιές αναπτυξιακής πορείας της Ελλάδας 12 χρόνια μετά. Μέχρι το 2025, θα έχει υλοποιηθεί η μεγαλύτερη πολεοδομική μεταρρύθμιση από συστάσεως του ελληνικού κράτους, τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια. Το εθνικό στοίχημα που καλούμαστε να κερδίσουμε όλοι μαζί, Πολιτεία, τεχνικός κόσμος και Αυτοδιοίκηση. Ζητήματα όπως τα ύψη των κτιρίων βάσει του ΝΟΚ αντιμετωπίζονται με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Χωρίς ανούσιες προστριβές. Με γνώμονα την κοινή λογική», σημείωναν οι ίδιες πηγές.

Οι δήμοι

Ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος προχώρησε   στην ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 13289/26.03.2024 «Διαταγής Δημάρχου» του Δήμου Βάρης-Βούλας, Βουλιαγμένης, περί της μερικής αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών βάσει των κινήτρων που δίνει ο νέος ΝΟΚ.

«Ο Δήμος μας έχει πρωτοστατήσει στην προσβολή των διατάξεων του ΝΟΚ διότι ο τρόπος που χρησιμοποιούνται αυτές οι διατάξεις με τη συνδυαστική τους εφαρμογή, οδηγεί σε έντονη αλλοίωση του περιβάλλοντος»  δήλωσε στις 12 Απριλίου ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή, ” ΕΡΤNEWS“.

Τέσσερις Δήμοι της Αττικής έχουν «παγώσει» την έγκριση οικοδομικών αδειών που κάνουν συνδυαστική χρήση των μπόνους ύψους και δόμησης. Έχουν προηγηθεί δύο αποφάσεις του πέμπτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που αμφισβητούν την συνταγματικότητα των συγκεκριμένων διατάξεων.

Ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος  είπε στις 12  Απριλίου 2024 στην τηλεοπτική εκπομπή, ” ΕΡΤNEWS” πως  «μετά την απόφαση του 5ου τμήματος του ΣτΕ προφανώς έχουν αλλάξει άρδην τα δεδομένα. Εμείς πήραμε τις αποφάσεις μας, ζητάμε από το Υπ. Περιβάλλοντος να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και αναστείλει την έκδοση των οικοδομικών αδειών που κάνει χρήση αυτών των κινήτρων που μεγαλώνει τα κτίρια».

Ωστόσο σε κάθε περίπτωση το ΣτΕ δεν αναμένεται να λάβει πριν το 2025 την  τελική απόφαση επί τούτου  από την Ολομέλεια.

Μάλιστα ο πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου απέστειλε  εξώδικο στους 4 Δημάρχους μέσω του  οποίου τους κατηγορούσε  για αυθαιρεσία. Από τις διατάξεις του ΝΟΚ έχουν εξαιρεθεί 3 Δήμοι, η Φιλοθέη, το Ψυχικό και η Εκάλη, ως κηπουπόλεις.

Ο δήμος της Κηφισιάς 

Υπενθυμίζεται πως χθες προστέθηκε στους δήμους που ζητούν την αναστολή έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών με τα μπόνους του οικοδομικού κανονισμού και η Κηφισιά.

Όπως αναφέρει η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της Κηφισιάς , στην περιοχή συντελείται τα τελευταία χρόνια ένα πρωτόγνωρο κύμα κατεδαφίσεων μονοκατοικιών και διπλοκατοικιών –455 αιτήματα για κατεδαφίσεις και ανεγέρσεις νέων πολυκατοικιών από το 2020– που ήδη έχει αλλάξει τη φυσιογνωμία της περιοχής. Σύμφωνα με στοιχεία από την Υπηρεσία Δόμησης Κηφισιάς, από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως σήμερα έχουν υποβληθεί 455 αιτήματα για κατεδάφιση ακινήτων και ανέγερση νέων οικοδομών ή αναθεώρηση αδειών με βάση τις ευνοϊκές διατάξεις. Μόνο από την αρχή του 2024 έχουν κατεδαφιστεί 13 κατοικίες στην Κηφισιά και έχουν εκδοθεί 19 οικοδομικές άδειες με τα μπόνους δόμησης.

Ο Δήμος Κηφισιάς είναι ο τέταρτος δήμος  που προβαίνει σε ανάλογη ενέργεια, μετά τους δήμους Αλίμου, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Παπάγου – Χολαργού. Αλλά και η ΚΕΔΕ έχει ζητήσει την αναστολή των σχετικών διατάξεων μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση από την Ολομέλεια του ΣτΕ .

 

 

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.