Quantcast
«Πλαφόν» στις αυξήσεις εμπορικών – επαγγελματικών μισθώσεων για το 2023 - enikonomia.gr
share

«Πλαφόν» στις αυξήσεις εμπορικών – επαγγελματικών μισθώσεων για το 2023

δημοσιεύτηκε:

«Πλαφόν» στα εμπορικά και επαγγελματικά μισθώματα υιοθετείται και για ολόκληρο το 2023 με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή: Για ακόμη μία φορά όμως το Δημόσιο «ξεγλιστρά» από την εν λόγω ρύθμιση δεδομένου ότι ως ιδιοκτήτης ακινήτων έχει το δικαίωμα να ζητά… όποιο ποσό θέλει χωρίς όριο, καθώς εξαιρείται της σχετικής πρόβλεψης. Μαζί με το κράτος στις εξαιρέσεις μπαίνουν και Εταιρείες Επενδύσεων, αλλά και επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εμπορικών κέντρων, οι οποίες επίσης μπορούν να αναπροσαρμόζουν τα μισθώματα… κατά το δοκούν.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Για την υιοθέτηση του «πλαφόν» 3% στις αναπροσαρμογές των εμπορικών μισθώσεων το υπουργείο Οικονομικών επικαλείται τον «συνδυασμό της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, της ανάγκης για ταχεία μεταβολή του μοντέλου παραγωγής ενέργειας και της γεωπολιτικής κρίσης που προκλήθηκε στην Ουκρανία, που προκάλεσε μια παγκόσμια αύξηση των τιμών του διεθνούς εμπορίου, η οποία με τη σειρά της οδήγησε σε υψηλό πληθωρισμό και μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών».

«Πλαφόν» στον συνταξιούχο… ελεύθερα αναπροσαρμόζουν ενοίκια οι εταιρείες   

Παρόλα αυτά το «πλαφόν» του 3% δεν ισχύει για όλους: Έτσι, από τη μια πλευρά για παράδειγμα συνταξιούχος που διαθέτει ένα ακίνητο και το νοικιάζει εντός του 2023 -όπως και την τρέχουσα χρονιά- για να συμπληρώσει τα πενιχρά του εισοδήματα, δεν του επιτρέπεται να ζητήσει από τον έμπορο στον οποίο το νοικιάζει αναπροσαρμογή μισθώματος άνω του 3%. Αντίθετα, το ίδιο το Δημόσιο, αλλά και εταιρείες που διαχειρίζονται ακίνητα ή εμπορικά κέντρα μπορούν να διαμορφώσουν τις απαιτήσεις τους για αύξηση του ενοικίου σε όποιο επίπεδο επιθυμούν.

Ανάλογο καθεστώς ίσχυε και φέτος και έτσι η εικόνα η εικόνα διαμορφώθηκε ως εξής: 

  • Για παράδειγμα, έστω εμπορικό κατάστημα πλήρωνε ενοίκιο 1.000 ευρώ το 2021
  • Το 2022 το ενοίκιο του ήταν δυνατό να αυξηθεί το πολύ στα 1.030 ευρώ
  • Το 2023 το ενοίκιο του και πάλι με «πλαφόν» στο 3% δεν θα μπορεί να αυξηθεί πάνω από τα 1.060 ευρώ
  • Άλλο παράδειγμα, έστω επιχείρηση εστίασηςπου πλήρωνε ενοίκιο 3.000 ευρώ το 2021
  • Το 2022 το ενοίκιό της αυξήθηκε στα 3.090 ευρώ
  • Το 2023 το ενοίκιο δεν θα μπορεί να αυξηθεί πάνω από τα 3.183 ευρώ

Η τροπολογία για το «πλαφόν» στα μισθώματα

Τι αναφέρει όμως η τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή;

«Για το 2023 επιτρέπεται αναπροσαρμογή του μισθώματος που ανέρχεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), κατά ανώτατο όριο, σε σχέση με το μίσθωμα του έτους 2022, για τις εμπορικές μισθώσεις ακινήτων (π.δ. 34/1995), υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 6: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της αναπροσαρμογής των μισθωμάτων για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις, ιδίως ενόψει των ιδιαίτερων παγκόσμιων συνθηκών, που επιδρούν αρνητικά στην οικονομία.
Άρθρο 6: Ο συνδυασμός της πανδημίας του κορωνοίού COVID-19, της ανάγκης για ταχεία μεταβολή του μοντέλου παραγωγής ενέργειας και της γεωπολιτικής κρίσης που προκλήθηκε στην Ουκρανία, προκάλεσε μια παγκόσμια αύξηση των τιμών του διεθνούς εμπορίου, που με τη σειρά της οδήγησε σε υψηλό πληθωρισμό και μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Σ’ αυτό το πλαίσιο αναπροσαρμόζονται τα μισθώματα των εμπορικών και επαγγελματικών μισθώσεων, σταθμίζοντας τον τρέχοντα πληθωρισμό.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 6
Καθορισμός ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2023

1. Για τις εμπορικές μισθώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 (Α’ 30), επιτρέπεται, από την 1η Ιανουάριου 2023 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, αναπροσαρμογή του μισθώματος που ανέρχεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), κατά ανώτατο όριο, επί του μισθώματος του έτους 2022.

2. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στις μισθώσεις με εκμισθωτή:

α) Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, της παρ.1 του άρθρου 21 του ν. 2778/1999 (Α’ 295), ή

β) εταιρείες, των οποίων η πλειοψηφία των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ή δικαιωμάτων ψήφου ανήκει σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων, τους οποίους διαχειρίζονται Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, του ν. 4209/2013 (Α’ 235) και η καταστατική έδρα των οποίων δεν βρίσκεται σε μη συνεργάσιμο στον φορολογικό τομέα κράτος, του άρθρου 65 του ν. 4172/΄2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α’ 167), και σε τρίτη χώρα που χαρακτηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου λόγω νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 16Α του ν. 4557/2018 (Α’ 139) και στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (L 254),

γ) επιχείρηση εκμετάλλευσης εμπορικού κέντρου, του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 1093809/8296/1161/Β0014/15.10.2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 2022), που διαθέτει, κατ’ ελάχιστο, συνολική επιφάνεια δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) τ.μ. σε ένα ή περισσότερα επίπεδα ή,

δ) εταιρείες στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει το Δημόσιο κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), καθώς και οι θυγατρικές των εταιρειών αυτών.».

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.