share

Προ των πυλών ο νέος Αναπτυξιακός: Διαδικασίες «εξπρές» στη χρηματοδότηση – Οι κλάδοι που θα επιδοτηθούν

δημοσιεύτηκε:

Προ των πυλών ο νέος Αναπτυξιακός. «Οργασμός» εργασίας στο υπουργείο Ανάπτυξης, όπου ο
αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης
βάζει τις τελευταίες «πινελιές» στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο που φέρνει
ανατροπές σε όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
Διαδικασίες
«εξπρές» στις εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων και
την εκταμίευση της χρηματοδότησης, κλαδικός – θεματικός χαρακτήρας, αλλά και «εμπλοκή» ιδιωτών στις
διαδικασίες είναι μερικές μόνον από τις καινοτομίες του νέου πλαισίου.


Γράφει
ο Βαγγέλης Δουράκης


Εντός
των επόμενων ημερών, ο νέος Αναπτυξιακός θα τεθεί αρχικά σε δημόσια διαβούλευση
και στη συνέχεια να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή: Εφόσον όλα κυλήσουν όπως
έχει προγραμματιστεί τότε αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η
Ιανουαρίου 2022, αντικαθιστώντας τον υφιστάμενο 4399/2016.


Επιδοτήσεις με διαδικασίες
«εξπρές» μέσω του νέου Αναπτυξιακού


Με το νέο αναπτυξιακό υπολογίζεται πως με διαδικασίες «εξπρές» και εντός
ενός κύκλου 120 ημερών θα κλείνουν όλες οι εκκρεμότητες και θα εκταμιεύονται οι
προβλεπόμενες επιδοτήσεις:
Το επενδυτικό σχέδιο μέσα σε 60 ημέρες θα παίρνει το
«πράσινο φως» και εντός δύο μηνών από την έγκριση θα εκταμιεύονται και τα
κονδύλια! Στοιχείο που ανατρέπει με
το… καλημέρα παθογένειες προηγούμενων Αναπτυξιακών που τους έκαναν ιδιαίτερα
αντιδημοφιλείς.
Είναι
χαρακτηριστικό πως η έγκριση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονταν προς
ενίσχυση σε προηγούμενα καθεστώτα αναπτυξιακών γινόταν 600 και πλέον ημέρες
–κατά μέσο όρο- μετά την υποβολή του σχεδίου.Νέος Αναπτυξιακός με…
θεματικό χαρακτήρα


Άλλη μια καινοτομία του
νέου πλαισίου, είναι ο κλαδικός-
θεματικός χαρακτήρας του, καθώς το κάθε καθεστώς, θα στοχεύει και θα ενισχύει
επενδυτικά σχέδια συγκεκριμένων κλάδων: Συγκεκριμένα,
ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα αποτελείται από 13 «κλαδικά καθεστώτα».


Αυτά
θα σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση και τον ενεργειακό
μετασχηματισμό, την κυκλική οικονομία, το Industry
4.0, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση
των δεξιοτήτων και την κοινωνική συνοχή, το τεχνολογικό
εκσυγχρονισμό, την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας,
την ενίσχυση
της εξωστρέφειας, την ενίσχυση του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών του,
την, αγροδιατροφή,
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, τις ευρωπαϊκές
αλυσίδες αξίας και τη δίκαιη μετάβαση, καθεστώς που θα αφορούν
τις περιοχές απολιγνιτοποίησης.


Στον
νέο αναπτυξιακό νόμο θα μεταφερθεί αυτούσιο και το καθεστώς για τις
μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχει εισαχθεί στο νομοσχέδιο για τις στρατηγικές
επενδύσεις.


Με
βάση αυτούς τους άξονες-καθεστώτα, κάθε επιχείρηση που θέλει να υλοποιήσει μια
επένδυση θα μπορεί να επιλέξει μία εκ των κατηγοριών που προαναφέρονται.Τα πιθανά «αγκάθια»Εξετάζεται,
πάντως και το ενδεχόμενο, αν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει περισσότερες
κατηγορίες, να μπορεί να γίνει και συνδυαστική χρήση καθεστώτων.


Με
την έναρξη ισχύος του νέου αναπτυξιακού νόμου δεν θα προκηρυχθούν αυτόματα και
τα 13 καθεστώτα.


Η
προκήρυξή τους θα γίνεται σταδιακά και θα καθορίζεται από τους επενδυτικούς
στόχους που θα θέτει το οικονομικό επιτελείο.


Επίσης,
η εφαρμογή
στην πράξη του νέου αναπτυξιακού νόμου, προϋποθέτει και τον καθορισμό του Χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Αν
καθυστερήσει ο
καθορισμός του ΧΠΕ, εξυπακούεται ότι δεν μπορεί να προκηρυχθεί κάποιο καθεστώς,
καθώς δεν θα είναι γνωστό το ύψος των ενισχύσεων ανά περιφέρεια.


Το
μόνο καθεστώς που θα μπορούσε να προκηρυχθεί, είναι αυτό που αφορά τις
μεταποιητικές επιχειρήσεις, καθώς εμπίπτει στο νομοθετικό πλαίσιο των
στρατηγικών επενδύσεων. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, το υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων αποφάσισε να το εντάξει στο νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις.


Σύμφωνα
με στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα καθεστώτα του νέου
αναπτυξιακού νόμου θα επιτρέψουν στην επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να
αναπτύξει και να υλοποιήσει επενδυτικές
πρωτοβουλίες και καινοτόμες ιδέες σε
όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, ακόμα και τους πιο σύγχρονους,
καθώς δίνουν τη δυνατότητα και την ευελιξία στους επενδυτές να δημιουργούν και
ταυτόχρονα να προσαρμόζονται στις ανάγκες του νέου επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, στα δεδομένα της σημερινής πραγματικότητας.Η «ευελιξία» του νέου αναπτυξιακούΌπως
λένε τα ίδια στελέχη, με το νέο αναπτυξιακό νόμο, η κυβέρνηση θα
μπορεί να δώσει έμφαση σε επενδύσεις που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία ή
παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εγχώριους και ξένους επενδυτές.


Μάλιστα,
επισημαίνουν ότι θα υπάρχει μεγάλη
δυνατότητα ευελιξίας για τη μεταφορά πόρων από
το ένα θεματικό καθεστώς στο άλλο, ή και ακόμα να υπάρχει στοχευμένη προώθηση
ενός καθεστώτος, αν διαπιστωθεί ότι ο συγκεκριμένος τομέας που αφορά, θα πρέπει
να ενισχυθεί με νέες επενδύσεις.


Σε
ό,τι αφορά τις μορφές ενίσχυσης, ο νέος αναπτυξιακός θα διατηρήσει το ίδιο
σύστημα με τον ν. 4399/2016 παρέχοντας ως ενίσχυση στα επενδυτικά σχέδια,
επιχορήγηση, επιδότηση
χρηματοδοτικής μίσθωσης,
επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και φορολογικές απαλλαγές.


Ταχύτερες
αναμένεται να είναι και οι διαδικασίες έγκρισης, ένταξης και ελέγχου των
επενδυτικών σχεδίων στο νέο αναπτυξιακό, καθώς μέρος των διαδικασιών θα ανατεθεί
στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή σε ορκωτούς ελεγκτές.


Όπως
λένε οι μέχρι τώρα πληροφορίες, κάθε επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού
άνω του ενός (1) εκατ. ευρώ θα
ανατίθεται ως προς την αξιολόγηση, την ένταξη και την παρακολούθηση υλοποίησης
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ιδιώτη ορκωτό ελεγκτή. Η επίβλεψη
του ορκωτού θα διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.


Για
τα επενδυτικά
σχέδια κάτω του ενός (1) εκατ. ευρώ, ο επενδυτής θα έχει τη δυνατότητα να
επιλέξει είτε ορκωτό είτε να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας
που ανήκει. Στην περίπτωση που επιλέξει τις υπηρεσίες της περιφέρειας, θα
υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι η υπηρεσία θα πρέπει να έχει αξιολογήσει την
επενδυτική πρόταση εντός 45 ημερών. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει, τότε
αυτομάτως η
αίτηση θα μεταπίπτει σε ορκωτό, ο
οποίος θα πρέπει να την αξιολογήσει εντός 8 ημερών.


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.