http://www.enikonomia.gr/my-money/150051,diefkriniseis-apo-ton-oaed-gia-to-neo-kanonismo-ekdikasis-endikof.html http://media.enikonomia.gr/data/photos/resized/125_150051_3d6af04763-8ae04c2067ab4c39.jpg Mε εγκύκλιό του ο ΟΑΕΔ επισημαίνει τις κυριότερες ρυθμίσεις του νέου κανονισμού, που αφορούν θέματα αρμοδιότητας Δ/νσης Απασχόλησης και Δ/νσης Ασφάλισης και... 4/19/2017 11:36:53 AM

Διευκρινίσεις από τον ΟΑΕΔ για το νέο Κανονισμό εκδίκασης ενδικοφανών προσφυγών

Διευκρινίσεις από τον ΟΑΕΔ για το νέο Κανονισμό εκδίκασης ενδικοφανών προσφυγών

Mε εγκύκλιό του ο ΟΑΕΔ επισημαίνει τις κυριότερες ρυθμίσεις του νέου κανονισμού, που αφορούν θέματα αρμοδιότητας Δ/νσης Απασχόλησης και Δ/νσης Ασφάλισης και παρέχονται εφαρμοστικές οδηγίες.
Αναλυτικά:

(A) Η πλειονότητα των προσφυγών οι οποίες, υπό το προηγούμενο καθεστώς, εξετάζονταν από το ΔΣ, θα εξετάζονται πλέον από τις επτά (7) Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π.), οι οποίες συστάθηκαν και συγκροτήθηκαν αντίστοιχα στις επτά (7) Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού, ήτοι μία ανά Περιφερειακή Διεύθυνση.
Σημειώνεται ότι οι Επιτροπές Επίλυσης Ασφαλιστικών Διαφορών (Ε.Ε.Α.Δ.), αρμοδιότητας των Περιφερειακών Διευθύνσεων θα εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους μέχρι την 31/12/2017, εξετάζοντας τις διοικητικές προσφυγές που έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15/12/2016.

(B) Η κάθε ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. εξετάζει, σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό τις προσφυγές, με τις οποίες προσβάλλονται ατομικές διοικητικές πράξεις (αποφάσεις) που εκδίδουν οι υπαγόμενοι στην τοπική αρμοδιότητα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Προϊστάμενοι των ΚΠΑ2. Η εν λόγω Επιτροπή εξετάζει έκαστη προσφυγή τόσο κατά νόμο (έλεγχος νομιμότητας) όσο και κατ' ουσία (ουσιαστικός έλεγχος), οπότε και μπορεί να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει ή να τροποποιήσει την πράξη ή να απορρίψει την προσφυγή, κατά συνέπεια εν προκειμένω η προσφυγή χαρακτηρίζεται ως ενδικοφανής (άρθρο 25 ν. 2609/1999 - Κωδ. Διοικ. Διαδικασίας).

(Γ) Οι ενδικοφανείς προσφυγές που στρέφονται κατά των ως άνω ατομικών διοικητικών πράξεων (αποφάσεων) ασκούνται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της διοικητικών πράξεων στους ενδιαφερόμενους.

(Δ) Οι ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. οφείλουν να γνωστοποιούν στους προσφεύγοντες τις αποφάσεις τους επί των προσφυγών το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που οι ανωτέρω προσφυγές ασκήθηκαν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος Νέου Κανονισμού, η ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία ισχύει μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας των ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π..

(Ε) Ειδικότερα η κάθε ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. εξετάζει τις ενδικοφανείς προσφυγές που στρέφονται κατά των ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν σε:

α) τακτικό επίδομα ανεργίας,

• Σημειώνουμε ότι συμπεριλαμβάνονται πλέον όλες οι περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι δεν πληρούν την προϋπόθεση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του Ν. 1545/85 (πραγματοποίηση ανά 80 ημερομίσθια κατ' έτος, στα αμέσως προηγούμενα από την έναρξη της επιδότησης 2 έτη).

• Υπενθυμίζουμε ότι στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και η επιδότηση λόγω άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας καθώς και η τακτική επιδότηση ανεργίας, που δίνεται σε ειδικές κατηγορίες ανέργων, σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν με εφαρμογή της διάταξης του αρθρ.18 του Ν.1836/89 (αποκλειστικές νοσοκόμες, ξεναγοί, εκδοροσφαγείς, εκδοροσφαγείς άνεργοι λόγω μείωσης των εργασιών του σωματείου ή διακοπής λειτουργίας του σφαγείο, φορτοεκφορτωτές, δασεργάτες- ρυτινοσυλλέκτες).

β) ειδικό εποχικό βοήθημα (άρθρο 22 του Ν. ΦΕΚ Α'79),
γ) ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας (άρθρο 22 παρ. 6 του Ν. /ΦΕΚ Α'79),
δ) ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα του ΟΑΕΔ (άρθρο 22 παρ. 6 του
Ν./ΦΕΚ Α'79), ε) ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας (άρθρο 22 παρ. 6 του Ν./ΦΕΚ Α'79),
στ) ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας ή διακοπής εργασιών (άρθρο 27 παρ. 5 του
Ν.Δ. 2961/1954/ΦΕΚ Α'197, όπως ισχύει),
ζ) επίδομα σε νέους 20-29 ετών (άρθρο 2 του Ν./ΦΕΚ Α'91), η) επίδομα μακροχρονίως ανέργου (άρθρο 27 του Ν./ΦΕΚ Α'110), θ) βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων (O.A.E.E., Ε.Τ.Α.Π - Μ.Μ.Ε.) (άρθρο 44 παρ. 2 του Ν./ΦΕΚ Α'152),
ι) συμπληρωματική παροχή μητρότητας (Π.Δ. 776/1977,ΦΕΚ Α'250),
ια) ειδική παροχή προστασίας μητρότητας (άρθρο 142 του Ν.
ιβ) χορήγηση καταβολής αποδοχών στους σπουδαστές - φοιτητές που απέχουν από την εργασία τους για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις της Σχολής που φοιτούν,
ιγ) επίδομα διαθεσιμότητας (άρθρο 20 του Ν./ΦΕΚ Α'79), ιδ) επιχορήγηση επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών, στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης, που καταρτίζονται δυνάμει του άρθρου 29 του Ν.1262/1982 (ΦΕΚ Α' 70), όπως ισχύει ιε) επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ) {ΚΥΑ Ε5/1797/20.03.1986/ΦΕΚ Β' 183/19.02.1986}. ιστ) επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για προσλαμβανόμενους μισθωτούς σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, βάσει προγραμμάτων, που καταρτίζονται δυνάμει του άρθρου 18 του Ν. (ΦΕΚ Α' 40).
ιζ) επιχορήγηση επιχειρήσεων του άρθρου 21 του (ΦΕΚ Α' 63) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του Ν. (ΦΕΚ Α' 79) και ισχύει.
ιη) επιχορήγηση εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο, βάσει προγραμμάτων, που καταρτίζονται δυνάμει των παρ. 2 & 3 του άρθρου 8 του (ΦΕΚ 91/Α/20-05-1985), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επιπλέον η κάθε ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. εξετάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και όσες αφορούν στις ακόλουθες κατωτέρω συναφείς με ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ενδικοφανείς προσφυγές:
α) οι ενδικοφανείς προσφυγές που αφορούν σε θέματα εφαρμογών των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Διμερών Συμβάσεων (για παράδειγμα, μη εφαρμογή του άρθρου 65 Κανονισμός 883/2004 περί μονίμου κατοικίας και οποιαδήποτε διαφορά ήθελε προκύψει από την εφαρμογή του 883/2004 987/2007).
Σημειώνουμε ότι θα πρέπει να δίνεται άμεση προτεραιότητα στις περιπτώσεις αυτές καθόσον αφορούν αποδόσεις ποσών επιδομάτων ανεργίας από και προς τη χώρα μας από τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., για τις οποίες ισχύουν συγκεκριμένες προθεσμίες.
β) οι ενδικοφανείς προσφυγές που αφορούν σε θέματα λοιπών ενισχύσεων (για παράδειγμα οικονομικές ενισχύσεις σε μισθωτούς- ανέργους σε συγκεκριμένες επιχ/σεις ή περιοχές κ.τ.λ.)

(ΣΤ) Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. και εξετάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το Δ.Σ. του Οργανισμού οι κατωτέρω συναφείς με ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ενδικοφανείς προσφυγές:
α) i οι ενδικοφανείς προσφυγές, όταν το αντικείμενο της προς εξέταση προσφυγής υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ για επιχορηγήσεις
ii Oι ενδικοφανείς προσφυγές, όταν το αντικείμενο της προς εξέταση προσφυγής για παροχές υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ,
Σημειώνουμε ότι στην εξαίρεση αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι ενδικοφανείς προσφυγές που αποτελούν ομαδικές ή ομοειδείς περιπτώσεις, (για παράδειγμα εκείνες των ασφαλισμένων, πρώην εργαζομένων στην Pepsico-ΗΒΗ, ή με το παλαιότερο καθεστώς σε Υπουργείο Πολιτισμού, ΕΛΚΕΔΕ, κ.α.), καθώς το σύνολο των ποσών των παροχών των προς εξέταση προσφυγών υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.
β) οι ενδικοφανείς προσφυγές που αφορούν τις καταβαλλόμενες από τον Οργανισμό παροχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη,
γ) ενδικοφανείς προσφυγές που αφορούν ζητήματα σχετικά με τον ΕΛΕΚΠ («Ενιαίος Λογαριασμός για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών»),
δ) ενδικοφανείς προσφυγές που αφορούν αμφισβητήσεις σχετικές με την υποχρέωση υπαγωγής σε κλάδους ασφάλισης του ΟΑΕΔ (άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 2335/1995).
στ) ενδικοφανείς προσφυγές που αφορούν προγράμματα «Κοινωφελούς Χαρακτήρα»

Επιπλέον προβλέπονται από ειδικές διατάξεις και κατά συνέπεια εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. και εξετάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το Δ.Σ. του Οργανισμού οι κατωτέρω συναφείς με ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ενδικοφανείς προσφυγές:

α) οι προσφυγές που αφορούν στο πραγματικό ύψος του καταβλητέου επιδόματος ανεργίας (άρθρο 21 ν.δ. 2961/54 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 6 του ν. 3552/4.4.07, ΦΕΚ Α'77).
β) οι προσφυγές που αφορούν σε αιτήματα εξόφλησης οφειλής από αχρεωστήτως καταβληθέντα επιδόματα ανεργίας σε δόσεις (καταλογισμός χρέους) (άρθρο 21 ν.δ. 2961/54 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 7 του ν. 3552/4.4.07, ΦΕΚ Α'77).

Πέραν των ανωτέρω, εξακολουθούν να αποστέλλονται προς το Δ.Σ. του Οργανισμού όλοι οι φάκελοι που αφορούν σε σύνταξη Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής έτσι όπως έχουν περιγραφεί από ειδικές διατάξεις ή σχετικά γενικά έγγραφα.

(Ζ) Με βάση τον παρόντα Νέο Κανονισμό, οι παραπάνω ενδικοφανείς προσφυγές υπάγονται στην αρμοδιότητα των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π.) εφόσον η διοικητική προσφυγή (δηλαδή η πρώτη «ένσταση») υποβλήθηκε από τις 16-12-2016 και μετά. Συνεπώς, τα ΚΠΑ2 οφείλουν να διαβιβάζουν τις από 16-12-2016 και μετά διοικητικές προσφυγές (πρώτες «ενστάσεις»)
αποκλειστικά στις αρμόδιες ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π.

Σημειώνουμε ότι οι αιτήσεις προς την «Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών Μητρώου Ανέργων» θα εξακολουθήσουν να αποστέλλονται προς το Δ.Σ. του Οργανισμού, αφού ο παρών Κανονισμός δεν περιλαμβάνει αυτού του είδους τις προσφυγές.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ της επιλογής της αποστολής των ιεραρχικών προσφυγών των ασφαλισμένων προς τις αρμόδιες ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. είτε με φυσικό είτε με ηλεκτρονικό αρχείο (ηλεκτρονική σάρωση).


Σχόλια Αναγνωστών

σχολίασε και εσύ