Quantcast
Φορολογικές δηλώσεις: Μετ' εμποδίων η υποβολή - Τα λάθη και οι δυσλειτουργίες που τις "μπλοκάρουν" - enikonomia.gr
share

Φορολογικές δηλώσεις: Μετ’ εμποδίων η υποβολή – Τα λάθη και οι δυσλειτουργίες που τις “μπλοκάρουν”

δημοσιεύτηκε:

Μετ’
εμποδίων εξελίσσεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εντοπίζονται πάρα πολλά και σοβαρά λάθη: Αυτό
διαπιστώνουν στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο έστειλε μάλιστα επιστολή στους αρμόδιους
υπουργούς και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, καταγράφοντας ένα προς ένα τα μεγάλα
φετινά «αγκάθια».


Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης
Δυσλειτουργίες στην ηλεκτρονική συμπλήρωση
των εντύπων διαπιστώνουν στον ΟΕΕ και «χτυπούν καμπανάκι» στους αρμόδιους.
Έστειλαν λοιπόν επιστολή όπου καταγράφουν ένα προς ένα τα ζητήματα. Και ενδεικτικά αναφέρουν:


► Στο Ε1 (Δήλωση φορολογίας εισοδήματος)
παρατηρείται ότι:
– Στον Πίνακα 5 δεν μεταφέρονται καθόλου ή
δεν μεταφέρονται σωστά τα στοιχεία των δευτερευουσών κατοικιών, δηλαδή πέραν
της πρώτης και εμφανίζεται αντί της διεύθυνσης του ακινήτου ο αριθμός ορόφου
της πρώτης κατοικίας.
– Στους κωδικούς 735 – 736 (περίπτωση
αγοράς ή χρονομεριστικής ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων ή ανέγερσης
οικοδομών), γίνεται αποδεκτό μόνον το ποσό της αξίας που υπόκειται σε Φόρο
Μεταβίβασης Ακινήτων (αντικειμενικής ή μεγαλύτερης πραγματικής) και όχι το
πραγματικό της συναλλαγής (συμβολαίου) ενώ παράλληλα απορρίπτεται ως μη
αποδεκτό και το πραγματικά καταβληθέν εντός του 2020, όπως από τον Νόμο
ορίζεται (περίπτωση δόσεων).
– Στους πληροφορικούς κωδικούς του Πίνακα 2
023-024 δεν δύναται να επιλεγούν κατηγορίες φορολογούμενων που με βάση τα
ισχύοντα κριτήρια δεν υπάγονται στην κάλυψη των ηλεκτρονικών πληρωμών & των
τεκμηρίων διαβίωσης, π.χ. πληττόμενοι
– Συνέπεια του προηγούμενου και της
ανυπαρξίας ανάλογου κωδικού ή άλλης ένδειξης είναι η μη εξαίρεση αφενός από την
επιπλέον φορολόγηση και κατά συνέπεια την μη απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης
(άρθρο 36 Ν.4797/2021, παρ.70 αρθ.72 Ν.4172/2013, αποφ. ΑΑΔΕ Ε.2104/2021) και
αφετέρου η μη εξαίρεση από την υποχρέωση της κάλυψης των ηλεκτρονικών πληρωμών
(άρθρο 37 Ν.4797/2021, περ. α παρ 71 αρθ.72 Ν.4172/2013, αποφ. ΑΑΔΕ
Ε.2104/2021).
– Στους κωδικούς 049 – 050 δεν έχουν
καταχωρηθεί σωστά οι ηλεκτρονικές πληρωμές από τις Τράπεζες, περιλαμβάνοντας
ποσά που δεν αντιστοιχούν σε δαπάνες, αλλά π.χ. και σε τυχόν ηλεκτρονικές
μεταφορές μεταξύ λογαριασμών του φορολογούμενου.
– Οι αποζημιώσεις και οι επιχορηγήσεις λόγω
COVID που δεν έχουν μέχρι σήμερα εμφανιστεί θα αναρτηθούν στον κωδικό 781 ενώ
αφορούν σε πραγματικό εισόδημα και για χρηστικούς λόγους πρέπει να καταχωρηθούν
στον κωδικό 617.
– Δεν έχουν αναρτηθεί τα διάφορα Επιδόματα
του ΕΦΚΑ (επιδόματα ασθενείας).


«Αγκάθια» και στα έντυπα Ε2
& Ε3

►Στο Ε2 (Αναλυτική κατάσταση για τα
μισθώματα ακίνητης περιουσίας) πρέπει να προσυμπληρωθεί σε ένα πεδίο το ποσό
των αποζημιώσεων ιδιοκτητών ακινήτων λόγω COVID. Για την ορθή απεικόνιση των
αποζημιώσεων ζητούμε το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας Μισθώσεων COVID για
αρχικές δηλώσεις, διορθώσεις και συμπληρώσεις σύμφωνα με τη δέσμευσή σας.
►Στο Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από
επιχειρηματική δραστηριότητα)
– στον υποπίνακα «Αφορολόγητα έσοδα» του
πίνακα ΣΤ’ δεν έχουν προσυμπληρωθεί από τους αρμόδιους φορείς οι αποζημιώσεις
και οι επιχορηγήσεις λόγω COVID, οι ενισχύσεις πληγέντων κ.λπ..
– ο ΕΦΚΑ δεν έχει ακόμα αναρτήσει τις
βεβαιώσεις εισφορών που είναι απαραίτητες στην υποβολή του Ε3.
Επίσης, πρέπει να αναφερθεί η μη ετοιμότητα
του εντύπου « Ν » αφού μόλις χθες ανακοινώθηκε το έντυπο, με τις οδηγίες
συμπλήρωσής του.
Τα ανωτέρω είναι κάποια ενδεικτικά σημεία
που έχουν εντοπισθεί αλλά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μέχρι σήμερα δεν
γνωρίζουμε πότε θα είναι πλήρης χωρίς τεχνικά προβλήματα η λειτουργία της
πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.
Το ΟΕΕ εμμένει στη θέση του να ορισθεί ως
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων η τελευταία ημέρα του
τέταρτου μήνα μετά την έναρξη της πλήρους λειτουργίας της πλατφόρμας με την
έκδοση όλων των εγκυκλίων και οδηγιών από τις Φορολογικές Αρχές με αντίστοιχη
προσαρμογή των δόσεων, μέχρι τη λήξη του δημοσιονομικού έτους. Η πρότασή μας
στηρίζεται στο ότι τα προηγούμενα έτη το χρονικό διάστημα υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων ήταν τουλάχιστον τρεισήμισι μήνες, οι τέσσερις μήνες που
προτείνουμε εν μέσω των καλοκαιρινών διακοπών είναι ένας λογικός χρόνος.
Σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να
υποβληθούν για τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές μέχρι 30/6/2021, η σχετική
πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει ακόμη και κάποια δικαιολογητικά που ήδη είχαν ληφθεί
έχουν καταστεί σήμερα εκπρόθεσμα. Ζητούμε να μεταφερθεί η προθεσμία ανάρτησης
των δικαιολογητικών μέχρι το τέλος του 2021 και να δοθούν διευκρινίσεις σχετικά
με τα δικαιολογητικά με δεδομένο ότι σήμερα πολλά δικαιολογητικών μπορούν να
αντληθούν μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).
Η επιδότηση των πάγιων δαπανών των
επιχειρήσεων, όπως έχουμε επισημάνει είναι αδύνατη εντός της προθεσμίας που
έχει δοθεί (17 Ιουνίου 2021) για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με
κίνδυνο να κατηγορηθούν οι λογιστές – φοροτεχνικοί από τους πελάτες τους ότι
δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας
διορθώσεων των ΜΥΦ μέχρι την 18η Ιουνίου, δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες στην
σύνταξη του εντύπου Ε3, η συμπλήρωση του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για να
αποδειχθεί η ζημία των επιχειρήσεων λόγω COVID. Η πρόταση του ΟΕΕ είναι η
προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος να μεταφερθεί στο πέρας της υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων.
Τέλος, δεν έχει ανοίξει ακόμη η πλατφόρμα
υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού για
τον μήνα Απρίλιο 2021, παρά την παράταση που είχε δοθεί και δεν εφαρμόσθηκε.share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.