share

Ιδιοκτήτες ακινήτων: Τέλος χρόνου για τις αποζημιώσεις ενοικίων – Ποιοι κινδυνεύουν να τις χάσουν

δημοσιεύτηκε:

Προθεσμία έως και αύριο 30 Σεπτεμβρίου
έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να υποβάλουν τη δήλωση Covid
για τα «κουρεμένα» ενοίκια που εισέπραξαν ή δεν εισέπραξαν καθόλου τον μήνα
Ιούλιο.
Αν δεν κάνουν την δήλωση τότε είτε δεν θα πάρουν τα ποσά που τους
αναλογούν, είτε ακόμη και αν τα έχουν εισπράξει προκαταβολικά θα διαπιστώσουν
πως η Εφορία θα τους αναζητήσει και θα τους… ζητήσει πίσω την αποζημίωση που
τους έδωσε!
Μέχρι και αύριο Πέμπτη πάντως μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις αρχικές
ή τροποποιητικές δηλώσεις για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου.


Γράφει ο Βαγγέλης
Δουράκης


Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση, ο
δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης για τον Ιούλιο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής,
ανεξαρτήτως του εάν έλαβε την προκαταβολή, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του
μισθώματος («Δήλωση Covid») έως την Πέμπτη
30 Σεπτεμβρίου.


Προσοχή: Απαραίτητη η δήλωση ώστε
να μην πάρει τα λεφτά πίσω η Εφορία


Για τις περιπτώσεις που προκαταβληθεί
αποζημίωση αλλά δεν υποβληθεί δήλωση Covid εντός της προθεσμίας ή
για τις περιπτώσεις που η δήλωση Ιουλίου τροποποιείται σε σχέση με τον Ιούνιο
2021, το ποσό καθίσταται απαιτητό και
η διαδικασία αναζήτησής του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος καθορίζεται με νέα
απόφαση: Όπως μάλιστα αναφέρεται σε σχετικό εδάφιο «η διαδικασία καταβολής του ποσού της αποζημίωσης σε νέους δικαιούχους
για τον μήνα Ιούλιο που δεν είχαν υποβάλλει «Δήλωση Covid» ή δεν είχαν αποζημιωθεί για τον μήνα Ιούνιο θα
καθοριστεί με νέα απόφαση».
Τι ισχύει με τις αποζημιώσεις
μηνός Ιουλίου


Πρέπει
να σημειωθεί ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων η αποζημίωση ενοικίου για
τον μήνα Ιούλιο είχε δοθεί προκαταβολικά στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η σχετική
διαδικασία προέβλεπε όσον αφορά στα χορηγούμενα ποσά και τους δικαιούχους
αποζημίωσης:


1.
Ειδικά για τον μήνα Ιούλιο 2021 προκαταβάλλεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τα
κριτήρια της παρούσας απόφασης το ποσό της αποζημίωσης ως εξής:


α) για τα πρόσωπα που κατ’
επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 δεν εισπράττουν μίσθωμα κατά
τον μήνα Ιούλιο 2021:


i)
ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μηνιαίου μισθώματος για τα φυσικά
πρόσωπα και


ii)
εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού μηνιαίου μισθώματος, για τα νομικά
πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’
32), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα,


β) για τα φυσικά πρόσωπα
που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%,
ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης του μηνιαίου μισθώματος.


Η καταβολή των ως άνω ποσών
θα διενεργείται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που έχει γνωστοποιηθεί
στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με την διάταξη του
δεύτερου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020.


2. Η προκαταβολή του ποσού της αποζημίωσης για τον μήνα
Ιούλιο 2021 διενεργήθηκε
στους δικαιούχους είσπραξης, που έχουν υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του
μισθώματος («Δήλωση Covid»)
για τον μήνα Ιούνιο 2021.


Βεβαίως, όσοι ιδιοκτήτες
ακινήτων δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει για να αποζημιωθούν για
τον μήνα Ιούλιο να υποβάλλουν δήλωση covid έως και την Πέμπτη 30 του μήνα.Και δηλώσεις για το διάστημα Ιανουαρίου – ΑπριλίουΝα
σημειωθεί ότι έως τις 30 Σεπτεμβρίου υπάρχει δυνατότητα για διορθώσεις ή
υποβολή αρχικών δηλώσεων COVID για το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021.


Το
ίδιο ισχύει και για ιδιοκτήτες ακινήτων που υπεκμισθώνονται και είτε πρέπει να
υποβάλουν αρχικές δηλώσεις, είτε να κάνουν απλά διορθώσεις.


Ειδικότερα
:


– έως
και τις 30 Σεπτεμβρίου οι εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων μπορούν να υποβάλουν
αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις COVID ή/και Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, για τους μήνες Ιανουάριο 2021 μέχρι και Απρίλιο
2021.


– δήλωση
COVID μπορούν
να υποβάλουν οι εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων, που δεν έχουν υποβάλει
δήλωση CΟVID για
τους μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο 2020.Οι συμψηφισμοί της ΑΑΔΕΑπό
το Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021 η ΑΑΔΕ έχει προχωρήσει σε
συμψηφισμούς με φόρους αλλά και καταβολή χρημάτων ύψους πάνω από 764 εκατ.
ευρώ.


Η
αποζημίωση δεν εκπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε
οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου,
συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, είναι ανεκχώρητη και
ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με
βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους ΟΤΑ,
τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά
ιδρύματα.


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.