share

Τέλος χρόνου για τις δωρεάν διακοπές: Πώς θα γίνει η επιλογή με μοριοδότηση των δικαιούχων – Παραδείγματα

δημοσιεύτηκε:

«Τέλος χρόνου» για δωρεάν διακοπές: Ο ΟΑΕΔ διαμηνύει πως δεν θα δοθεί άλλη παράταση στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η οποία λήγει σήμερα Πέμπτη 17 Ιουνίου και ώρα 23:59. Μέσω του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2021-’22 οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν –μεταξύ άλλων- να διεκδικήσουν έως και 10 διανυκτερεύσεις σε συγκεκριμένα νησιά με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή!

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Άγγιξαν τις 200.000 οι αιτήσεις για 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι μέχρι σήμερα τα μεσάνυκτα και την λήξη της προθεσμίας θα έχει καλυφθεί η προσφορά, κάτι που αποκλείει την πιθανότητα παράτασης.

Τι «καλύπτουν» οι επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού
Και φέτος επιδοτούνται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ για πρώτη φορά η επιδότηση των τουριστικών καταλυμάτων ενισχύεται κατά 20% τον Αύγουστο, ώστε να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη των επιχειρήσεων και αυξημένη διαθεσιμότητα δωματίων κατά την «αιχμή» της περιόδου των διακοπών. Οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν από 1 Αυγούστου 2021 έως 31 Ιουλίου 2022 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων είναι 6 βράδια με ιδιωτική συμμετοχή που κυμαίνεται από 1 ευρώ και φτάνει έως και 11,5 ευρώ/διανυκτέρευση ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος.


Σε
ποιες περιοχές δεν… βάζει ευρώ ο δικαιούχος

Πάντως ειδικά για τα νησιά της Κω, Λέρου,
Λέσβου, Σάμου, Χίου και το Νομό Έβρου η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων είναι
10 βράδια με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή. Η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων
δικαιολογητικών από τους δικαιούχους και τους παρόχους, γίνεται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr με
τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων
χρηστών ΟΑΕΔ στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:


Δικαιούχοι

Πάροχοι

Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr →
Εργασία και ασφάλιση → Αποζημιώσεις και παροχές → Προγράμματα κοινωνικού
τουρισμού (ΟΑΕΔ) ή Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού


Να σημειωθεί πως η ορθή και πλήρης
συμπλήρωση των αιτήσεων, καθώς και η ταυτόχρονη υποβολή των απαραίτητων
δικαιολογητικών θα βοηθήσει στην ταχύτερη επεξεργασία τους.


Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιοι εξαιρούνται
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι
εργαζόμενοι και άνεργοι, οι οποίοι το έτος 2020:


– είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση
του e-ΕΦΚΑ (με κρατήσεις υπέρ ΟΕΕ) ή


– έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής
παροχής προστασίας μητρότητας ή


– έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 50
ημερών ή


– συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες
αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας
μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) ή


– ήταν εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο
Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.


Δεν θεωρούνται δικαιούχοι – ωφελούμενοι του
προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022:


 • οι επιλεγέντες δικαιούχοι -
  ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου
  2020-2021, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι. Αντιθέτως,
  μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα δύο συνεχόμενων περιόδων όσοι δικαιούχοι
  ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω ή δηλώνουν
  στην αίτησή τους ωφελούμενο μέλος με αναπηρία στο ίδιο ποσοστό.
 • οι δικαιούχοι – ωφελούμενοι
  συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο
  υλοποίησης του προγράμματος, ως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της
  παρούσας.
Πώς επιλέγονται οι δικαιούχοι
Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων
βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων οικονομικών, οικογενειακών και
ασφαλιστικών κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση
μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα
και ακτοπλοϊκές εταιρίες, όπως ορίζει η Δημόσια Πρόσκληση. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση
Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού
ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.


Τα μοριοδοτούμενα κριτήρια για την επιλογή των
δικαιούχων είναι τα εξής:


ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

2019 1. έως 10.000,99 € 30

2. 10.001,00 -20.000,99 € 20

3. 20.001,00-30.000,99€ 10

4. 30.001,00€ και άνω 0


Οι πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα
των δικαιούχων θα αναζητηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ως ατομικό εισόδημα φορολογικού έτους
2019 νοείται το πραγματικό δηλωθέν εισόδημα του υποχρέουείτε φορολογείται με
τις γενικές διατάξεις είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου είτε φορολογείται
αυτοτελώς – για το έτος χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, όπως αυτό
δηλώθηκε στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν το έτος 2020. Ως οικογενειακό εισόδημα φορολογικού
έτους 2019 νοείται το πραγματικό δηλωθέν εισόδημα – είτε φορολογείται με τις
γενικές διατάξεις είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου είτε φορολογείται
αυτοτελώς -του υποχρέου, της συζύγου του και των εξαρτωμένων τέκνων του για το
έτος χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, όπως αυτό δηλώθηκε στις δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν το έτος 2020.


Το κριτήριο για τα ανήλικα τέκνα
Για το κριτήριο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΤΕΚΝΩΝ», τα τέκνα πρέπει να είναι ανήλικα μέχρι και την ημερομηνία λήξης
υποβολής των αιτήσεων (17.06.2021). Διαφορετικά οι δικαιούχοι μοριοδοτούνται
μόνο για τα τέκνα εκείνα που παραμένουν ανήλικα μέχρι και την ημερομηνία λήξης
υποβολής των αιτήσεων. Ανήλικα τέκνα είναι όλα τα τέκνα της
οικογενείας που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι
πληροφορίες σχετικά με τα ανήλικα τέκνα θα αναζητηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο με
βάση τα στοιχεία που οι δικαιούχοι έχουν δηλώσει.
Η βαθμολογία που συγκεντρώνουν κατά τη
διαδικασία μοριοδότησης οι δικαιούχοι που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με
αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω διπλασιάζεται. Οι πληροφορίες για τη
μοριοδότηση θα επιβεβαιωθούν από τις Υπηρεσίες βάσει των βεβαιώσεων που θα
προσκομίσουν οι ασφαλισμένοι ή από το Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Επιλεγόμενοι από τη διαδικασία της
μοριοδότησης είναι εκείνοι οι δικαιούχοι που συγκεντρώνουν τη μέγιστη
βαθμολογία, μέχρι της πληρώσεως του αριθμού των 300.000 αθροιστικά με τους
ωφελουμένους τους. Υπέρβαση του ορίου αυτού είναι δυνατή
προκειμένου να συμπεριληφθούν όλοι οι ωφελούμενοι του τελευταίου επιλεγόμενου
δικαιούχου.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική
βαθμολογία, προηγείται ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια στο
δεύτερο κριτήριο κατάταξης και, αν αυτά συμπίπτουν, στο πρώτο κριτήριο. Αν και
πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία, προηγείται ο δικαιούχος που έχει υποβάλει
νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του, όπως προκύπτει από την ημερομηνία και ώρα
ηλεκτρονικής υποβολής αυτής. Σε περίπτωση που ο αριθμός των
δικαιούχων που υπέβαλαν αίτηση αθροιστικά με τους ωφελούμενους που έχουν
δηλωθεί δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό δεν θα εφαρμοστεί αυτονόητα η
διαδικασία μοριοδότησης. Στις περιπτώσεις συζύγων που και οι δύο
είναι δικαιούχοι της παροχής, η επιλογή του ενός θα εξασφαλίζει και την επιλογή
του άλλου ανεξαρτήτως του ύψους της μοριοδότησής του, εφόσον έχει υποβληθεί
αίτηση ή αιτήσεις.


Παραδείγματα μοριοδότησης


Παράδειγμα 1 – Οικογένεια με 2 παιδιά (5 και 10 ετών) που επιλέγει 6
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3 αστέρων με πρωινό σε νησί τον Αύγουστο:


 • Για τη
  διαμονή το κόστος επιμερίζεται ως εξής:

  Επιδότηση ΟΑΕΔ: 720 € (2 δίκλινα Χ 60 € /ημέρα Χ 6 διανυκτερεύσεις)

  Ιδιωτική Συμμετοχή: 96 € (2 δίκλινα Χ 8€ /ημέρα Χ 6 διανυκτερεύσεις)
 • Για τα
  ακτοπλοϊκά εισιτήρια (μετ’ επιστροφής) το κόστος επιμερίζεται ως εξής:

  Επιδότηση ΟΑΕΔ: 55 € (2 ενήλικες Χ 20 €, 1 παιδί 15 € +1 παιδί δωρεάν)

  Ιδιωτική συμμετοχή: 55 € (2 ενήλικες Χ 20 €, 1 παιδί 15 € +1 παιδί δωρεάν)


Συνολική επιδότηση ΟΑΕΔ: 775 € (84%)

Ιδιωτική συμμετοχή: 151 € (16%)


Παράδειγμα 2 – Δύο ενήλικες που επιλέγουν 10 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4
αστέρων με πρωινό στην Κω τον Σεπτέμβριο:


 • Για τη
  διαμονή το κόστος επιμερίζεται ως εξής:

  Επιδότηση ΟΑΕΔ: 700 € (1 δίκλινο Χ 70 € /ημέρα Χ 10 διανυκτερεύσεις)

  Ιδιωτική Συμμετοχή: 0 €Για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
(μετ’ επιστροφής) το κόστος επιμερίζεται ως εξής:

Επιδότηση ΟΑΕΔ: 60 € (2 ενήλικες Χ 30 €)

Ιδιωτική συμμετοχή: 60 € (2 ενήλικες Χ 30 €). Συνολική επιδότηση ΟΑΕΔ: 760 €
(93%)

Ιδιωτική συμμετοχή: 60 € (7%)

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.