Quantcast
Τουρισμός για Όλους 2024: Νέες πληροφορίες για το άνοιγμα της πλατφόρμας - enikonomia.gr
share

Τουρισμός για Όλους 2024: Νέες πληροφορίες για το άνοιγμα της πλατφόρμας

δημοσιεύτηκε:

Καθυστερεί και άλλο το άνοιγμα της πλατφόρμας Tourism4all Vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων του προγράμματος “Τουρισμός για όλους” για το 2024″ στο πλαίσιο του οποίου θα χορηγηθούν voucher για φθηνές διακοπές. Δεν αποκλείεται μάλιστα η εν λόγω πλατφόρμα να ενεργοποιηθεί μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου ή ακόμη και αρχές Μαρτίου.

Παράλληλα επισημαίνεται πως μόλις ανοίξει η πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε σε αυτή με τους κωδικούς Taxisnet, είτε στα ΚΕΠ  και να αναλάβουν τη σχετική διαδικασία οι υπάλληλοι. Πάντως για να υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr Tourism4all  οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς Taxisnet και να ακολουθήσουν τα παρακάτω  βήματα:

 • Αρχικά θα πρέπει να καταχωρίσουν  τα στοιχεία επικοινωνίας και, ειδικότερα, το email και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιούν.
 • Θα πρέπει να δηλώσουν ότι δεν έχουν επιλεγεί ως δικαιούχος – ωφελούμενος στο πλαίσιο άλλου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού ή πρόγραμμα τος ενίσχυσης εσωτερικού τουρισμού που υλοποιείται κατά την ίδια χρονική περίοδο. Τα προγράμματα αυτά αναφέρονται ρητά στην πλατφόρμα.
 • Θα πρέπει να δηλώσουν  ότι το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον ίδιο τον δικαιούχο για την κάλυψη δαπανών διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενών του και δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του.
 • Θα πρέπει να καταχωρίσουν το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της  επιλογής τους , από το οποίο θα εκδοθεί η κάρτα, και αιτείστε την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού

Πώς θα υποβάλλονται αιτήσεις 

Οι  αιτήσεις για το πρόγραμμα αναμένονται να υποβάλλονται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δικαιούχου. Στην αρχή θα μπορούν να  υποβάλλουν  αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜ τα οποία θα λήγουν σε 1,2,3,4 και μετά θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα ΑΦΜ.

Τα ποσά

Σημειώνεται δε πως αφού υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα και γίνει η επιλογή του δικαιούχου μέσω της διαδικασίας κλήρωσης μετά τα ποσά των voucher που θα δοθούν διαμορφώνονται εξής:

 • 200 ευρώ θα είναι για φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις.
 • 300 ευρώ θα είναι για φυσικά πρόσωπα που είναι:

– άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022,

– έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ.

– Συνταξιούχοι όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2022, που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις.

 • 400 ευρώ θα είναι ειδικώς για ΑμεΑ, με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, σύμφωνα με την περιγραφόμενη στο Άρθρο 5 διαδικασία. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ιδιότητας ΑμεΑ είναι δυνατή άπαξ, είτε από το αιτούμενο πρόσωπο ΑμεΑ είτε από αιτούμενο με τέκνο ΑμεΑ, που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις.
  – Σε περίπτωση δικαιούχου που πληροί τις προϋποθέσεις περισσότερων της μίας εκ των ως άνω κατηγοριών, η αίτηση κατατάσσεται στην κατηγορία με το μέγιστο ποσό επιδότησης.

– Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.

Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος

 • Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2024» είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια της παρούσας (ετήσιο ατομικό/οικογενειακό εισόδημα).
 • Για τον δεύτερο (Β’ ) κύκλο του Προγράμματος, ήτοι για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2024», Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποβάλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2022, η οποία έχει εκκαθαρισθεί έως την τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους εμπίπτει στα οριζόμενα στον κάτωθι πίνακα εισοδηματικά κριτήρια.
 • Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν, από κάθε πηγή. Στο ως άνω εισόδημα δεν προσμετράται τυχόν επίδομα αναπηρίας του δικαιούχου ή των εξαρτώμενων από αυτόν μελών το οποίο απαλλάσσεται του φόρου.

 

 

Ποιοι μένουν εκτός

Ο  Β’ κύκλος  του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2024» δεν αφορά:

 • Τους  επιλεγέντες ως δικαιούχους στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2024 της Δ.ΥΠ.Α., ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι,
 • Τους κληρωθέντες του α’ κύκλου του Έργου «Τουρισμός για Όλους για τα έτη 2022-2025», ήτοι του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2022» ανεξαρτήτως αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι.

Η χρήση

Το voucher του προγράμματος θα  μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για διαμονή και αυτό θα ισχύσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Πάντως δεν υπάρχει περιορισμός στη περιοχή.

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.