http://www.enikonomia.gr/my-money/250651,meiomena-enoikia-iouniou-mechri-pote-prepei-na-ypovlithoun-oi-dil.html http://media.enikonomia.gr/data/photos/resized/125_250651_f48fd94046-974a83dc1af9a7d3.jpg Αποζημίωση για μειωμένα ενοίκια Ιουνίου... 7/26/2021 3:30:31 PM

Μειωμένα ενοίκια Ιουνίου: Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις για τις αποζημιώσεις

Μειωμένα ενοίκια Ιουνίου: Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις για τις αποζημιώσεις

Έως αύριο, Τρίτη, 27 Ιουλίου μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλουν δήλωση COVID στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για να λάβουν αποζημίωση για τα μειωμένα ενοίκια Ιουνίου, όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Η αποζημίωση αυτή, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 κατά περίπτωση, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του ποσού της παρ. 1 του παρόντος στην περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.
Διαδικασία προκαταβολής του ποσού στους δικαιούχους
1. Ειδικά για τον μήνα Ιούνιο 2021 προκαταβάλλεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τα κριτήρια της παρούσας απόφασης το ποσό της αποζημίωσης ως εξής:
α) για τα πρόσωπα που κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID-19 δεν εισπράττουν μίσθωμα κατά τον μήνα Ιούνιο 2021:
i) 80% του συνολικού μηνιαίου μισθώματος για τα φυσικά πρόσωπα και
ii) 60% του συνολικού μηνιαίου μισθώματος, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α' 32), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
β) για τα φυσικά πρόσωπα που κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID-19 εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης του μηνιαίου μισθώματος. Η καταβολή των ως άνω ποσών θα διενεργείται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με την διάταξη του δεύτερου εδαφίου της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει.
2. Η προκαταβολή του ποσού της αποζημίωσης για τον μήνα Ιούνιο 2021 διενεργείται στους δικαιούχους είσπραξης, που έχουν υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση Covid») για τον μήνα Μάιο 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α.1003/2021 (Β' 37), Α.1030/2021 (Β' 702), 1057/2021 (Β' 1069), 1058/2021 (Β' 1072), ΓΔΟΥ 400 (Β' 1613), ΓΔΟΥ 500 (Β' 2225) και ΓΔΟΥ 615 (Β' 2830) κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών και της υπό στοιχεία Α.1139/2021 (Β' 2738) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.
β) Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
γ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
δ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να είναι κατά περίπτωση είτε δικαιούχος απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής του συνολικού μισθώματος είτε δικαιούχος απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος βάσει των ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α' και Πίνακα Β' αντιστοίχως της υπό στοιχεία Α.1139/2021 (Β' 2738) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών.
ε) Να τελεί σε αναστολή για τον μήνα Ιούνιο η σύμβαση εργασίας/ναυτολόγησης, του μισθωτή ή συζύγου/ έτερου μέρους συμφώνου συμβίωσης.
στ) Να τελεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας, για τον μήνα Ιούνιο, ενός τουλάχιστον γονέα με τέκνο - εξαρτώμενο μέλος το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, Η προκαταβολή υπολογίζεται αναλογικά με τις ημέρες που διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης και σε περίπτωση διακοπής της μισθώτριας επιχείρησης τον μήνα Ιούνιο 2021 αναλογικά με τις ημέρες που παρέμεινε ενεργή.
3. Η προκαταβολή της αποζημίωσης για τον μήνα Ιούνιο 2021, πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4270/2014, από την Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το ποσό της αποζημίωσης προκαταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.
Διαδικασία υποβολής «Δήλωσης Covid» και διαδικασία ανάκτησης των ποσών
1. Ο δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης για τον μήνα Ιούνιο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής, ανεξαρτήτως του εάν έλαβε την προκαταβολή του άρθρου 2 της παρούσας, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση Covid»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή της με τις υπό στοιχεία Α.1139/2020 (Β' 2269), Α.1243/2020 (Β' 4914), Α.1253/2020 (Β' 5180), Α.1264/2020 (Β' 5345), Α.1050/2021 (Β' 956) και Α. 1168 (Β' 3579) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μέχρι τις 27.08.2021.
2. Για τις περιπτώσεις που προκαταβληθεί αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας αλλά δεν υποβληθεί «Δήλωση Covid» εντός της προθεσμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, ή για τις περιπτώσεις που τροποποιείται η «Δήλωση Covid» μηνός Ιουνίου σε σχέση με το μήνα Μάιο 2021, το ποσό καθίσταται απαιτητό και η διαδικασία αναζήτησής του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος θα προσδιοριστεί με την απόφαση που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΓΔΟΥ 400/20.04.2021 (Β' 1613).
3. Η διαδικασία καταβολής του ποσού της αποζημίωσης σε νέους δικαιούχους για τον μήνα Ιούνιο που δεν είχαν υποβάλλει «Δήλωση Covid» ή δεν είχαν αποζημιωθεί για τον μήνα Μάιο θα καθοριστεί με νέα απόφαση.

Σχόλια Αναγνωστών

σχολίασε και εσύ