Quantcast
Αλλάζουν όλα στην άρση παρακράτησης οχημάτων – Με λίγα κλικ η διαδικασία - enikonomia.gr
share

Αλλάζουν όλα στην άρση παρακράτησης οχημάτων – Με λίγα κλικ η διαδικασία

δημοσιεύτηκε:

«Κέρδος» σε χρόνο και χρήμα για όσους αγόρασαν οχήματα με δόσεις: Η ηλεκτρονική άρση παρακράτησης κυριότητας επεκτάθηκε πλέον και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, επιτρέποντας έτσι στους ιδιοκτήτες επιβατικού αυτοκινήτου ή δικύκλου να γλιτώσουν… εργατοώρες ή ακόμη και τα κόστη που θα χρεώνονταν εάν έδιναν εξουσιοδότηση σε τρίτους για να φέρουν εις πέρας τις σχετικές διαδικασίες. Πλέον με λίγα κλικ, η άρση παρακράτησης μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε σημείο της χώρας και μέσα σε λίγα λεπτά.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης 

Η παρακράτηση κυριότητας συμβαίνει συνήθως, όταν αγοράζουμε ένα όχημα με δόσεις. Το όχημα μέχρι να αποπληρωθεί ο δανειστής ανήκει ουσιαστικά σε εκείνον. Είναι μια πρακτική ασφαλείας, η οποία ουσιαστικά προστατεύει τον δανειστή από τον δανειζόμενο και δεν του επιτρέπει να μεταβιβάσει το όχημα χωρίς να τον έχει αποπληρώσει.

Η ηλεκτρονική διαδικασία άρσης παρακράτησης

Μόλις λοιπόν αποπληρωθεί η όποια υποχρέωση, ο δανειζόμενος αν θέλει να αποκτήσει «ελευθερία» στην διαχείριση του οχήματός του, θα πρέπει να προβεί σε άρση της παρακράτησης ώστε το όχημα να περάσει στην κυριότητά του. Έως τώρα οι όποιες διαδικασίες έπρεπε να γίνουν στοίχιζαν σε εργατοώρες: Πλέον όμως είναι διαθέσιμη και για τις 13 Περιφέρειες της χώρας η ηλεκτρονική υπηρεσία για την  άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού ή δικύκλου οχήματος ιδιωτικής χρήσης, μέσω του gov.gr.

Η νέα υπηρεσία αφορά στις περιπτώσεις οχημάτων που η  μεταβίβαση της κυριότητας είχε πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο προσυμφωνημένης τμηματικής καταβολής του αντιτίμου (δόσεις) και πλέον έχει καταβληθεί το σύνολο του οφειλόμενου τιμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να αιτηθούν προς τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας την άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ), η οποία προέκυψε στο πλαίσιο προσυμφωνημένης τμηματικής καταβολής του αντιτίμου (δόσεις) μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, είτε μεταξύ ιδιωτών, είτε μεταξύ ιδιώτη/ών και Νομικού Προσώπου.

Οι πολίτες μπορούν να βρουν τη νέα υπηρεσία:

  • Είτε απευθείας από το gov.gr και την διαδρομή Πολίτης και καθημερινότητα / Μετακινήσεις / Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού ή δικύκλου οχήματος ιδιωτικής χρήσης,
  • Είτε απευθείας από τοhttps://drivers-vehicles.services.gov.gr.

Τι πρέπει να προσέξουμε με την παραλαβή της νέας άδειας

Οι ενδιαφερόμενοι, συνδέονται με τους κωδικούς Taxisnet και καταχωρούν, εκτός από τα απαραίτητα στοιχεία της αίτησης, το μοναδικό αναγνωριστικό επαλήθευσης της Υπεύθυνης Δήλωσης, μέσω του gov.gr, του παρακρατούντος την κυριότητα ή μεταφορτώνουν βεβαίωση περί και βούλησης προς επακόλουθη μεταβίβαση της κυριότητας.

Στην περίπτωση που υπάρχουν συνιδιοκτήτες του οχήματος καταχωρούνται τα μοναδικά αναγνωριστικά επαλήθευσης των Υπεύθυνων Δηλώσεων, μέσω του gov.gr, του κάθε συνιδιοκτήτη μέσω των οποίων συναινεί στην υποβολή της αίτησης.

Κατά την παραλαβή της νέας άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να προσκομιστεί η προηγούμενη πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας στην οικία Διεύθυνση της Περιφέρειας προς την οποία έγινε η αίτηση. Οι πολίτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσουν αντιπρόσωπο τους, για την παραλαβή της νέας άδειας κυκλοφορίας.

Η νέα υπηρεσία συμβάλλει περαιτέρω στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα των μεταφορών και προστίθεται σε ένα σύνολο από πάνω από 20 ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν υλοποιηθεί από τα δύο υπουργεία. Για τις υπηρεσίες αυτές χρειάστηκε τα μητρώα δεδομένων του δημοσίου να «μιλήσουν» μεταξύ τους με πάνω από 25 διαλειτουργικότητες μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών (web services).

Επιπλέον, με την ψηφιοποίηση όλων αυτών των διαδικασιών, μειώνονται δραστικά τα διοικητικά βάρη σε 59 Διευθύνσεις Μεταφορών που απασχολούν περισσότερους από 700 υπαλλήλους στις 13 Περιφέρειες της χώρας, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους και εργατοώρες προς όφελος των πολιτών, αλλά και του δημοσίου τομέα.

Πότε αίρεται «αυτόματα» η παρακράτηση

Πρέπει πάντως να σημειωθεί πως σύμφωνα με πρόσφατο νόμο και συγκεκριμένα, βάσει του άρθρο 50 του Νόμου 4784/2021 (ΦΕΚ 40/Α/16-03-2021):

  1. Σε περίπτωση μεταβίβασης οχήματος των κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3, Ν1 και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης, των οποίων η κυριότητα παρακρατείται από τον πωλητή, η παρακράτηση κυριότητας αίρεται αυτοδίκαια μετά την παρέλευση επτά (7) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας, στην οποία αυτή έχει καταγραφεί. Η ρύθμιση ισχύει και για τα αυτοκίνητα οχήματα των ανωτέρω κατηγοριών και τις μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης που ήδη κυκλοφορούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
  2. Η παρακράτηση κυριότητας δεν αίρεται, σύμφωνα με την παρ. 1 και εξακολουθεί να ισχύει σε περίπτωση που ο παρακρατήσας την κυριότητα αποδεικνύει εγγράφως, με αίτησή του προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, την ύπαρξη εκκρεμούς διαδικασίας ενώπιον των δικαστικών αρχών σχετικά με την κυριότητα του οχήματος, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικού διαστήματος δύο (2) μηνών προ της αυτοδίκαιης άρσης της παρακράτησης κυριότητας, σύμφωνα με την παρ. 1.

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.