Quantcast
Δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία: Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ - enikonomia.gr
share

Δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία: Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ

δημοσιεύτηκε:

Το νέο πλαίσιο του υπουργείου Οικονομικών για τη διαχείριση και αξιοποίηση των δεσμευμένων κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, προβλέπει μεταξύ άλλων «πωλητήρια», «ενοικιαστήρια», αλλά και παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος.

Όπως επισημαίνεται στις νέες  διατάξεις που συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, το δημόσιο θα έχει τη δυνατότητα να πουλά κινητά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 300.000 ευρώ που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, αλλά και να δεσμεύονται, να κατάσχονται ή  να δημεύονται στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, όπως έργα τέχνης και άυλοι τίτλοι.

Ταυτοχρόνως, θα δίνεται και η δυνατότητα στην ΕΤΑΔ να διαχειρίζεται τα δεσμευμένα ακίνητα, αποκλειστικά μέσω της εκμίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης τους έναντι ανταλλάγματος , ενώ θα αποκλείεται η εκποίησή τους.

Αναλυτικά, το νομοσχέδιο αναφέρει τα εξής:

Νέος Φορέας Διαχείρισης και Μητρώο

  • Την εποπτεία της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων θα έχει ο Φορέας Διαχείρισης υπό τη Γενική Διεύθυνση του ΣΔΟΕ , ενώ συστήνεται Κεντρικό Μητρώο Διαχείρισης Δεσμευμένων και Δημευμένων Περιουσιακών Στοιχείων, ήτοι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα συμβάλλει στον συντονισμό όλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην αξιοποίηση τω δεσμευμένων, κατασχεμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων.
  • Για κάθε περιουσιακό στοιχείο καταρτίζεται και τηρείται φάκελος όπου καταχωρίζονται από την αρμόδια αρχή διαχείρισης το είδος των δεσμευμένων ή κατασχεμένων ή δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, ανά κατηγορία, όπως ενδεικτικά ακίνητο, τροχοφόρο όχημα, μηχάνημα, πλωτό σκάφος, εναέριο μέσο, μετρητά, τραπεζικός λογαριασμός, θυρίδα, άυλος τίτλος. Η καταχώριση περιλαμβάνει επιπλέον αναλυτική περιγραφή τους, βάσει των εξατομικευμένων χαρακτηριστικών τους.

Η αξιοποίηση

Ο Φορέας Διαχείρισης μπορεί να προβαίνει στην αξιοποίηση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων, πριν από την έκδοση αμετάκλητης απόφασης που καθορίζει την τύχη τους, να εκποιεί τα κινητά περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις, πλην Φ.Π.Α. και ειδικού φόρου κατανάλωσης, να διαθέτει τα κινητά περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις για την κάλυψη των αναγκών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της και να εκποιεί ή διαθέτει δεσμευμένα κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης οικονομικής αξίας.

Στα κινητά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται χερσαία, πλωτά ή εναέρια μέσα, έργα τέχνης, άυλοι τίτλοι ή αντικείμενα που αποτελούν πολιτιστικά αγαθά, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα, από την τέλεση ποινικών αδικημάτων ή χρησιμοποιήθηκαν ως όργανα για τη διάπραξη αυτών και ενόψει πιθανής δήμευσής τους, όταν προβλέπεται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο η δήμευση ως παρεπόμενη ποινή, και λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία.

Ως κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης οικονομικής αξίας θεωρούνται αυτά των οποίων η εκτιμηθείσα αξία υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ. Η εκποίηση διενεργείται μόνο εάν επιτευχθεί πλειστηρίασμα ίσο ή μεγαλύτερο του 85% της εκτιμηθείσας αξίας. Αν δεν επιτευχθεί πλειστηρίασμα τουλάχιστον ίσο με το 85% της αξίας ύστερα από τρεις δημοπρασίες, είναι δυνατή η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων με αναπροσαρμογή του κατώτατου τιμήματος.

Προβλέπεται διαδικασία επιστροφής των χρηματικών ποσών στον δικαιούχο σε περίπτωση που διαταχθεί άρση της δέσμευσης ή της κατάσχεσης και κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των καλόπιστων τρίτων. Αν διατάσσεται η άρση των μέτρων της δέσμευσης ή της κατάσχεσης των παρακρατηθέντων μετρητών, αυτά αποδίδονται από το Τ.Π.Δ. στους δικαιούχους κατόπιν εντολής του Φορέα Διαχείρισης, εντόκως, από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας μεταφοράς τους στον λογαριασμό. Το ίδιο ισχύει και για το τίμημα της εκποίησης των παρακατατεθέντων δεκτικών ακριβούς αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων.

Στην περίπτωση που η απόδοση ακινήτου στον ιδιοκτήτη του καταστεί αμετάκλητη, η συναφθείσα από τον Φορέα Διαχείρισης ή την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. σύμβαση εκμίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης του, λύεται αυτοδικαίως και ζητείται η απόδοση αυτού, εκτός αν ο ιδιοκτήτης του συμφωνήσει με τον μισθωτή τη συνέχισή της, με όρους που συνομολογούνται και από κοινού γίνονται αποδεκτοί.

 

 

 

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.