Quantcast
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μετ' εμποδίων η αμφισβήτηση των τεκμηρίων - Πότε «ανοίγει» η ειδική πλατφόρμα - enikonomia.gr
share

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μετ’ εμποδίων η αμφισβήτηση των τεκμηρίων – Πότε «ανοίγει» η ειδική πλατφόρμα

δημοσιεύτηκε:

Ενστάσεις για τον φόρο που τους προκύπτει θα μπορούν να υποβάλλουν από τις αρχές Απριλίου, οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Τότε αναμένεται πως θα τεθεί σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την περιβόητη τεκμαρτή αμοιβή.

Η «ειδική» αυτή πλατφόρμα θα επιτρέπει σε επαγγελματίες και επιτηδευματίες να αμφισβητήσουν τα τεκμήρια, εφόσον θεωρούν ότι το εισόδημα τους είναι χαμηλότερο από αυτό που τους υπολόγισε η Εφορία.

Για να κάνουν όμως την αίτηση θα πρέπει να πληρούν και κάποιες προϋποθέσεις.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Η πρώτη είναι να πληρώσουν τον φόρο που θα τους προκύψει με βάση το τεκμαρτό τους εισόδημα, με άλλα λόγια θα πρέπει να έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση και αυτή να έχει εκκαθαριστεί.

Η διαδικασία για την αμφισβήτηση των τεκμηρίων

Εν συνεχεία μπορούν να ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές υπηρεσίες, με μία ακόμη προϋπόθεση: Να επιτρέψουν στην φορολογική Αρχή να προχωρήσει σε έλεγχο των οικονομικών τους στοιχείων προκειμένου να αποδειχθεί η ακρίβεια των ισχυρισμών τους.

Επί της ουσίας μέσω της πλατφόρμας οι ενδιαφερόμενοι θα θέσουν τα βιβλία τους αλλά και τα περιουσιακά τους στοιχεία προς έλεγχο από τις φορολογικές Αρχές.

Με άλλα λόγια, θα προκαλέσουν οι ίδιοι τον έλεγχο για να αποδειχθεί το πραγματικό τους εισόδημα. Οι ελεγκτές θα «ξεσκονίσουν» τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητη περιουσία, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, ώστε να διαπιστώσουν ποιο είναι το πραγματικό εισόδημα των επαγγελματιών.

Στην περίπτωση που από τα στοιχεία προκύψει ότι τα πραγματικά τους εισοδήματα είναι χαμηλότερα από αυτά που καθορίζει ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης, θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό σημείωμα από την ΑΑΔΕ.

Πότε μπορεί να αμφισβητηθεί το τεκμήριο

Οι φορολογούμενοι σε κάθε περίπτωση μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμήριο και στις περιπτώσεις, που:

α) υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,

β) είναι φυλακισμένοι,

γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,

δ) βρίσκονται σε αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας με βάση την εργατική νομοθεσία,

ε) έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,

στ) τελούν υπό ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους,

ζ) τελούν υπό απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον,

η) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανωτέρας βίας δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Τεκμήριο ακόμη και σε περίπτωση… διακοπής του επαγγέλματος

Για την αντιμετώπιση καταχρηστικών ενεργειών ορίζεται ότι φορολογούμενος που διακόπτει το ελεύθερο επάγγελμα και συμμετέχει ως μοναδικός μέτοχος ή εταίρος σε μονοπρόσωπη εταιρεία που ασκεί την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα, μπορεί να φορολογείται με το τεκμήριο αν από τη σύγκριση των φόρων στις δυο περιπτώσεις προκύπτει μικρότερη φορολογική επιβάρυνση.

Προβλέπεται ότι η προσαύξηση λόγω ΚΑΔ δεν ισχύει όταν ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου Κ.Α.Δ. δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ή όταν το πλήθος των επιτηδευματιών που υπάγονται στον συγκεκριμένο Κ.Α.Δ. δεν υπερβαίνει τους 30. Διευκρινίζεται επίσης ότι για τον υπολογισμό του μέσου όρου του κύκλου εργασιών δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιτηδευματίες με μηδενικό τζίρο.

Για τους επαγγελματίες που δηλώνουν ζημιές και φορολογούνται με το τεκμήριο, προβλέπεται ότι οι ζημιές δεν μεταφέρονται για να συμψηφιστούν με τα κέρδη επομένων ετών

Πώς υπολογίζεται το τεκμήριο

Η φιλοσοφία της υιοθέτησης της ελάχιστης τεκμαρτής αμοιβής είναι ότι η προσωπική συνεισφορά κάθε ελεύθερου επαγγελματία στην ατομική του επιχείρηση δεν μπορεί να αποτιμάται σε επίπεδο χαμηλότερο από το εισόδημα του μισθωτού που πληρώνεται με τον κατώτατο μισθό.

Προκειμένου να μην υπάρχει εξισωτική αντίληψη, το ύψος της προσωπικής αυτής συνεισφοράς προσαυξάνεται ανάλογα με τα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας, το σύνολο της μισθοδοσίας και το ύψος του τζίρου της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό της φορολογίας λαμβάνονται υπόψιν:

α) Ο εκάστοτε ισχύων κατώτατος μισθός προσαυξημένος κατά 10% για κάθε 3 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την πρώτη εξαετία ή ο ανώτερος ετήσιος μισθός που ο ελεύθερος επαγγελματίας καταβάλλει σε υπάλληλό του. Λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά με ανώτατο όριο σε κάθε περίπτωση τις 30.000 ευρώ.

β) Το ύψος του τζίρου της επιχείρησης που θα προσαυξάνει την ελάχιστη αμοιβή προσαυξάνεται στο 5% επί του ποσού που ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κ.Α.Δ.

γ) Το 10 % του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού με όριο τις 15.000 ευρώ.

Το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο 50.000 ευρώ και είναι το άθροισμα τριών συντελεστών.

Ορίζεται ότι το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται κατά τα τρία πρώτα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας, για το τέταρτο έτος μειώνεται κατά 67 % και για το πέμπτο έτος κατά 33 %.

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.