Quantcast
Market pass: Οδηγός για τις αιτήσεις, τις πληρωμές και τα ποσά - enikonomia.gr
share

Market pass: Οδηγός για τις αιτήσεις, τις πληρωμές και τα ποσά

δημοσιεύτηκε:

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα gov.gr με τους κωδικούς taxisnet θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι για τη χορήγηση της κάρτας αγορών ” market pass” που θα αφορά διάστημα 6μηνών.

Μέσω της πλατφόρμας αυτής οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για το μηνιαίο ύψος του market pass.

Μετά θα πρέπει να επιλέξουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή την λήψη του market pass  σε τραπεζικό λογαριασμό.

Σε περίπτωση λήψης του market pass σε τραπεζικό λογαριασμό, τότε θα λαμβάνουν το 80% του ύψους της ενίσχυσης σε τριμηνιαία βάση και θα μπορούν να κάνουν χρήση του ποσού όπως επιθυμούν.

Σε περίπτωση χρήσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, το πλήρες ποσό της ενίσχυσης πιστώνεται σε μηναία βάση και ειδικότερα η πρώτη πίστωση πραγματοποιείται πριν από το τέλος του Φεβρουαρίου 2023 και στη συνέχεια εντός της πρώτης εβδομάδας κάθε μηνός.

Πότε θα λειτουργήσει η πλατφόρμα και πώς θα γίνονται οι πληρωμές

Παράλληλα επισημαίνεται πως η σχετική πλατφόρμα θα λειτουργήσει στις αρχές Φεβρουαρίου του 2023 και πως από το τέλος του ίδιου μήνα θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές οι οποίες και θα ολοκληρωθούν 6 μήνες μετά, δηλαδή τον Ιούλιο του 2023. Ενώ οι καταβολές θα γίνονται την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα.

Μarket pass: Πώς θα λειτουργήσει η κάρτα και πού θα μπορείτε να το χρησιμοποιείτε

Τo market pass θα λειτουργεί όπως το Fuel pass. Δηλαδή ο δικαιούχος θα επιλέγει εάν επιθυμεί τα χρήματα του market pass να πιστωθούν είτε σε ψηφιακή κάρτα είτε σε τραπεζικό λογαριασμό με μειωμένο χρηματικό ποσό. Συνεπώς την κάρτα αυτή θα μπορούν οι  υπόχρεοι να τη χρησιμοποιήσουν:

 • σε σούπερ μάρκετ
 • σε μίνι μάρκετ
 • σε φούρνους
 • σε οπωροπωλεία
 • σε κρεοπωλεία
 • σε ιχθυοπωλεία
 • σε γαλακτοπωλεία
 • αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου αρκεί να διαθέτουν POS

Η τροπολογία

Δίνεται ενίσχυση ύψους 10% επί των αγορών νοικοκυριών που πληρούν τα κριτήρια ένταξης, σε σουπερμάρκετ και άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων (φούρνους, μίνι-μάρκετ, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, γαλακτοπωλεία κτλ.), όπως αναφέρεται σε σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή. Σημειώνεται δε πως η παρέμβαση αυτή αφορά περίπου 8,5 εκατ. πολίτες.

Η ενίσχυση δίνεται σε επίπεδο νοικοκυριού. Ως μέλη του νοικοκυριού λαμβάνονται οι σύζυγοι ή μέλη με σύμφωνο συμβίωσης, τα εξαρτώμενα τέκνα αυτών, τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη και τα φιλοξενούμενα μέλη. Το μηνιαίο όριο αγορών ανά νοικοκυριό επί του οποίου λαμβάνει την ενίσχυση 10% ανέρχεται σε 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, αυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και έως 1.000 ευρώ αγορές.

Market pass: Πώς υπολογίζονται τα ποσά της κάρτας -Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα με το μηνιαίο όριο αγορών και το ύψος ενίσχυσης του market pass.Αναλυτικά:

Μονομελές νοικοκυριό:

 •  μηνιαίες αγορές 220 ευρώ
 • μηναία ενίσχυση 22 ευρώ

Ζευγάρι χωρίς τέκνα:

 • μηνιαίες αγορές 320 ευρώ
 • μηναία ενίσχυση 32 ευρώ

Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο:

 • μηνιαίες αγορές 320 ευρώ
 • μηναία ενίσχυση 32 ευρώ

Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα:

 • μηνιαίες αγορές 420 ευρώ
 • μηναία ενίσχυση 42 ευρώ

Ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο:

 • μηνιαίες αγορές 420 ευρώ
 • μηναία ενίσχυση 42 ευρώ

Ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα:

 • μηνιαίες αγορές 520 ευρώ
 • μηναία ενίσχυση 52 ευρώ

Ζευγάρι με τρία εξαρτώμενα τέκνα:

 • μηνιαίες αγορές 620 ευρώ
 • μηναία ενίσχυση 62 ευρώ

Ζευγάρι με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα:

 • μηνιαίες αγορές 720 ευρώ
 • μηναία ενίσχυση 72 ευρώ

Τα ανωτέρα ποσά θα πιστώνονται μηνιαίως σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε καταστήματα λιανικού εμπορίου τροφίμων. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό τα ποσά καταβάλλονται ανά τρίμηνο και το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 80% των ανωτέρω ποσών.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του market pass είναι φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα.

Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται της ενίσχυσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται:

 • έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και
 • 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος του νοικοκυριού.
 • Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 24.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2022, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, να μην υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 400.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από τη χορήγηση της ενίσχυσης:

α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του ν. 4172/2013.

β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.

γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

δ) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής.

ε) Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλλει οριστικά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω εξαιρέσεων χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2021, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022 και άλλες πηγές.

Υπολογισμός κόστους/δικαιούχων

● Τα εισοδηματικά κριτήρια εκτιμάται ότι τα καλύπτουν το 83% των νοικοκυριών και τα περιουσιακά το 95% των νοικοκυριών. Δυνητικοί ωφελούμενοι εκτιμούνται περί τα 3,2 εκατ. νοικοκυριά (εκ των 4,1 εκατ. νοικοκυριών) με περίπου 8,5 εκατ. μέλη (εκ των 10,4 εκατ. πληθυσμού).

● Το μεσοσταθμικό όριο αγορών εκτιμάται στα περίπου 380 ευρώ και αφορούν αγορές ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ μηνιαίως.

● Το δημοσιονομικό κόστος για τους έξι μήνες, υπό την υπόθεση ότι περίπου τα μισά νοικοκυριά θα επιλέξουν τη χρήση χρεωστικής ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ανέρχεται σε περίπου 650 εκατ. ευρώ.

● Το σύνολο του κόστους θα καλυφθεί από το αποθεματικό του Προϋπολογισμού για την καταπολέμηση της ενεργειακής κρίσης.

Παραδείγματα ενισχύσεων

 

 

 

 

 

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.