share

Σε διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου για το Πόθεν Έσχες: Τι προβλέπει για τα πρόστιμα – Όλες οι αλλαγές

δημοσιεύτηκε:

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται έως τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 το σχέδιο νόμου  του υπουργείου Δικαιοσύνης που φέρει τον τίτλο  «Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων».

Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου απαλλάσσονται οι υπόχρεοι από την περιττή ταλαιπωρία συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων της δήλωσης (όπως βεβαιώσεις από κάθε τράπεζα για το υπόλοιπο των λογαριασμών, πιστωτικών καρτών), δεδομένου ότι όλα τα αναγκαία στοιχεία της δήλωσης αποτυπώνονται αυτόματα στη δήλωση, μέσω των οικείων ηλεκτρονικών συστημάτων, με αποτέλεσμα ο υπόχρεος να αρκεί απλώς να συναινέσει στην υποβολή της.

Μερικές από τις αλλαγές που έρχονται είναι:

 • Το Πόθεν Έσχες των φορολογουμένων θα υποβάλλεται σε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργείται σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, ενώ ενοποιούνται σε ένα όργανο οι υπηρεσίες ελέγχου.
 • Θα γίνεται ποσοτικός έλεγχος και όχι πλέον δειγματοληπτικός. Θα αντλούνται αυτόματα πιστοποιητικά όπως βεβαιώσεις τραπεζών για το υπόλοιπο των λογαριασμών, πιστωτικών καρτών κ.λπ.), χωρίς να χρειάζεται να εμπλακούν οι υπόχρεοι.
 • Υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση θα έχουν και οι σύζυγοι όσων προσώπων υπόκεινται σε έλεγχο πόθεν έσχες.

Οι ποινές

“Τσουχτερά” πρόστιμα έπρεπε να πληρώνουν έως τώρα όσοι παρέλειπαν να κάνουν δήλωση πόθεν έσχες ή έκαναν ανακριβή δήλωση ενώ προβλεπόταν και δίωξη σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ωστόσο τώρα αντιμετωπίζονται με πιο ορθολογικό τρόπο ποινικές παραβάσεις. Δηλαδή θα υπάρχει διοικητικό πρόστιμο μόνο σε περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων, όταν διαπιστωθεί ότι δεν υπήρχε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης αν τα περιουσιακά στοιχεία που δεν δηλώθηκαν είναι πάνω από 300.000 ευρώ, τότε η δίωξη θα είναι σε βαθμό κακουργήματος, ενώ αν είναι μικρότερης αξίας θα διώκεται ως πλημμέλημα.

Ποιους αφορά το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο αναφέρει μεταξύ άλλων πως:

 • Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που προέρχονται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και τους Ο.Τ.Α..
 • Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που υπέχουν τη σχετική υποχρέωση λόγω της ιδιότητάς τους στον δημόσιο τομέα, όπως στα υπουργεία, τις ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου, την Ε.Υ.Π., την Υ.Π.Α., τα δασαρχεία και δασονομεία, συλλογικά όργανα της πολεοδομικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων αρχών, της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και αυτοί που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα στα Περιφερειακά Κέντρα Ασφάλισης, τον Ε.Ο.Φ., τον Ε.Φ.Ε.Τ., τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τον ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ.
 • Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που προέρχονται από τον χώρο της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο ως άνω πλαίσιο, προβλέπεται και η υποχρέωση των συμβολαιογράφων για υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο των σχετικών εγγράφων που αφορούν σε περιουσιακά στοιχεία δικαστικών λειτουργών ή σχετιζόμενων με αυτά προσώπων.
 • Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που προέρχονται από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως από την Τράπεζα της Ελλάδος,
  τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.).
 •  Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που υπέχουν τη σχετική υποχρέωση λόγω της ιδιότητάς τους στον ραδιοτηλεοπτικό τομέα, καθώς και στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, όπως οι
  ιδιοκτήτες, μέτοχοι και εταίροι τηλεοπτικών σταθμών, οι ιδιοκτήτες, οι εκδότες, οι μέτοχοι και οι εταίροι επιχειρήσεων ή εταιρειών, που εκμεταλλεύονται διαδικτυακά ενημερωτικά μέσα ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας κυκλοφορίας και οι δημοσιογράφοι.
 • Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που προέρχονται από τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτά.
 •  Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που προέρχονται από τις ελεγκτικές και οικονομικές υπηρεσίες του δημοσίου και ιδίως του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε.. Στην υποχρέωση
  αυτή δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι που απλώς παρίστανται ή φαίνεται ότι συμμετέχουν σε έλεγχο, ενώ στην πραγματικότητα δεν ασκούν ελεγκτικό έργο.
 •  Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που προέρχονται από τον χώρο του αθλητισμού, όπως από αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικές
  ανώνυμες εταιρείες (Α.Α.Ε.) και τμήματα αμειβόμενων αθλητών (Τ.Α.Α.) και από τον χώρο της διαιτησίας.
 •  Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που υπέχουν τη σχετική υποχρέωση λόγω της ιδιότητάς τους στο πεδίο των δημόσιων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αν αυτοί εντάσσονται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
 •  Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι που προέρχονται από τον ιατρικό τομέα, όπως από τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας του
  Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, τις κλινικές και τα εργαστήρια, καθώς και τις Τοπικές Μονάδες Υγείας και τους Τομείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 3486/2017 (Α’ 115)
  Προβλέπονται οι υπόχρεοι που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες, όπως τα μέλη των επιτροπών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, ο πρόεδρος και οι διαχειριστές
  των Ο.Κοι.Π. της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4873/2021 (Α΄ 248), που επιχορηγούνται από το κράτος.
 • Προσδιορίζονται τα υπόχρεα πολιτικά πρόσωπα, όπως τα μέλη της Κυβέρνησης, οι υφυπουργοί, οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση κατά το πρώτο κεφάλαιο του ν. 3023/2002 (Α΄ 146) και του π.δ. 15/2022 (Α΄ 39), οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές, καθώς και όσοι διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3023/2002 και το άρθρο 11 του π.δ. 15/2022.

Σημειώνεται πως οι υπόχρεοι διαθέτουν προθεσμία 1 μήνα για την οικειοθελή συμπλήρωση ελλείψεων ή ανακριβειών

Διαβάστε ολόκληρο το σχέδιο νόμου για το πόθεν έσχες εδώ

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.