Quantcast
ΕΝΦΙΑ σε 5 δόσεις, αφορολόγητα τα κέρδη της λοταρίας από την εφορία, επιστροφή φόρου χωρίς έλεγχο, νέες αντικειμενικές - enikonomia.gr
share

ΕΝΦΙΑ σε 5 δόσεις, αφορολόγητα τα κέρδη της λοταρίας από την εφορία, επιστροφή φόρου χωρίς έλεγχο, νέες αντικειμενικές

δημοσιεύτηκε:

Αφορολόγητα θα είναι τα κέρδη που θα μοιράζει από τον Αύγουστο η λοταρία των ηλεκτρονικών αποδείξεων στους τυχερούς φορολογούμενους που πραγματοποιούν πληρωμές με πλαστικό χρήμα αλλά και η δημιουργία ενός νέου συστήματος αντικειμενικών αξιών προβλέπουν τροπολογίες που κατατέθηκαν προς ψήφιση λίγο πριν κλείσει η Βουλή.

Παράλληλα με μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, το υπουργείο ξεπερνά τον σκόπελο της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων που γνωμάτευσε αρνητικά για την υποχρεωτική προμήθεια POS από δικηγόρους, αντικαθιστώντας τον όρο «καταναλωτής» με τη λέξη «πληρωτής».

Ετσι, με τον τρόπο αυτόν, οι δικηγόροι υποχρεούνται να διαθέτουν POS και να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές από τους πελάτες τους.

Με την ίδια τροπολογία, καθορίζεται σε πέντε μηνιαίες δόσεις η εξόφληση του φετινού ΕΝΦΙΑ, με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, καθιερώνονται διαδικασίες-εξπρές για επιστροφές φόρων σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες έως 10.000 ευρώ και παρέχεται η δυνατότητα στους αγρότες για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, χωρίς την επιβολή προστίμων.

Επίσης προβλέπεται η δημιουργία ενός νέου συστήματος αντικειμενικών αξιών (με νέες τιμές ζώνης και νέους αυξητικούς και μειωτικούς συντελεστές), το οποίο θα προσδιορίζει τις φορολογητέες αξίες των ακινήτων σε επίπεδα όσο το δυνατόν πιο κοντά στις πραγματικές τιμές τους – και όχι την αντικατάσταση των αντικειμενικών αξιών με φορολογητέες αξίες που θα αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές τιμές των ακινήτων – προωθεί η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτεται από τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η τροπολογία προβλέπει τη σύσταση Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής με επιικεφαλής τον υπουργό Οικονομικών, η οποία θα αναλάβει την εποπτεία της διαδικασίας δημιουργίας του νέου “αντικειμενικού” συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων.

Πιο συγκεκριμένα οι τροπολογίες προβλέπουν:

ΕΝΦΙΑ έτους 2017: Πληρωμή σε 5 ίσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) καταβάλλεται μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.

Λοταρία αποδείξεων: Απαλλάσσονται από τον φόρο κερδών από τυχερά παίγνια, τα χρηματικά ή κάθε είδους έπαθλα που θα προσφέρονται όταν ξεκινήσει (το φθινόπωρο πιθανότατα) το πρόγραμμα δημόσιων κληρώσεων στους τυχερούς που πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών. Στόχος είναι η τόνωση της αγοραστικής κίνησης και η πάταξη της φοροδιαφυγής. Η προτεινόμενη απαλλαγή θεσπίζεται δεδομένου ότι τα έπαθλα της λοταρίας χορηγούνται ως κίνητρο από το Δημόσιο και συνεπώς η τυχόν επιβολή φόρου θα καταστρατηγούσε τον λόγο της θέσπισής τους.

POS: Αντικαθίσταται ο όρος «καταναλωτής» με τη φράση «πληρωτής που ενεργεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα». Η συγκεκριμένη τροποποίηση ορίζει ότι οι δικαιούχοι πληρωμής (επιχειρήσεις και επαγγελματίες), στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με πληρωτές οι οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, υποχρεούνται, ανάλογα με τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ) και εντός ορισμένης προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής. Η εναρμόνιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση ως προς το πεδίο εφαρμογής του νόμου τόσο στους υπόχρεους προς συμμόρφωση, όσο και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Διοίκησης.


Επιστροφές φόρων έως 10.000 ευρώ χωρίς έλεγχο: Ορίζεται ότι σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή ΦΠΑ, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό ανέρχεται μέχρι του ύψους των 10.000 ευρώ ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή θα διενεργείται άμεσα, χωρίς έλεγχο, εκτός εάν έχει παρέλθει η τριετής προθεσμίας παραγραφής. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες – κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του υπό ψήφιση νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – νοούνται οι υποθέσεις ελέγχους για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Για τις επιστροφές αυτές δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.


Εκ των υστέρων αναγνώριση δικαιώματος έκπτωσης φόρου σε κατ’ επάγγελμα αγρότες: Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016, χωρίς επιβάρυνση με κυρώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, σε όσους κατ’ επάγγελμα αγρότες, λόγω μη έγκαιρης ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των σχετικών μ’ αυτούς κωδικών 037-038 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, έχασαν το δικαίωμα της ετήσιας έκπτωσης φόρου εισοδήματος των 1.900-2.100 ευρώ, η οποία ισοδυναμεί με παροχή αφορολογήτου ορίου εισοδήματος 8.636-9.545 ευρώ. Οι τροποποιητικές αυτές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν από 1-8-2017 έως 31-10-2017.

Φορολόγηση κερδών φυσικών προσώπων από πωλήσεις μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο τίτλων με συντελεστή 15%: Παύουν να φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με συντελεστές κλιμακούμενους από 22% έως και 45%, τα κέρδη των φυσικών προσώπων από μεταβίβαση τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μη οργανωμένη αγορά. Εφεξής το προκύπτον εισόδημα από τις πράξεις αυτές θα φορολογείται ως εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, δηλαδή με συντελεστή 15%. Η διάταξη αυτή ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η-1-2017 και μετά.


Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Παρατείνεται μέχρι 29-12-2017 η ισχύς της διάταξης που προβλέπει ότι ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ) απαλλάσσεται της υποχρέωσης προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για όλες τις πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτούνται τα συγκεκριμένα αποδεικτικά, πλην της μεταβίβασης ακινήτων.

Επίσης παρατέινεται μέχρι 29-12-2017 η ισχύς της διάταξης σύμφωνα με την οποία:

α) δεν επιτρέπονται συμψηφισμοί απαιτήσεων του ΟΜΜΑ με βεβαιωμένες χρηματικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία

β) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (κατασχέσεων κ.λπ.) κατά του ΟΜΜΑ για ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς επίσης και η λήψη οποιουδήποτε διασφαλιστικού μέτρου (δεσμεύση τραπεζικών λογαριασμών στελεχών κ.λπ.).

Οι παραπάνω ευνοϊκές για τον ΟΜΜΑ διατάξεις, αν δεν παρατείνονταν εκ νέιου, θα έπαυαν να ισχύουν την 31η-8-2017.

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.