Quantcast
ΟΠΕΚΑ: Έως τις 30 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για το επίδομα των 300 και των 600 ευρώ - Ποιοι το δικαιούνται - enikonomia.gr
share

ΟΠΕΚΑ: Έως τις 30 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για το επίδομα των 300 και των 600 ευρώ – Ποιοι το δικαιούνται

δημοσιεύτηκε:

Σε λίγες ημέρες εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο https://oreina.epidomata.gov.gr/Home/Login για τη χορήγηση του ετήσιου επιδόματος των 300 ευρώ και 600 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ. Αυτό αφορά μόνο στους κατοίκους που διαμένουν σε ορεινή ή/ και μειονεκτική περιοχή και μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 30 Οκτωβρίου στην πλατφόρμα για τη χορήγησή του.

Σημειώνεται δε πως οι αιτήσεις για το επίδομα υποβάλλονται  στον ΟΠΕΚΑ με τους κωδικούς taxisnet  και την ηλεκτρονική εφαρμογή του φορέα, μέσω της Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Eναλλακτικά η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και με την φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου, μέσω των εξουσιοδοτημένων χρηστών στα ΚΕΠ.

Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης 

Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης είναι η εξής:

 • Γίνεται η εκκίνηση της διαδικασίας
 • Γίνεται υποβολή ψηφιακής Αίτησης από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο μέσω της εφαρμογής του ΟΠΕΚΑ
 • Γίνεται υποβολή ψηφιακής Αίτησης μέσω ΚΕΠ
 • Οριστικοποιείται η Υποβολή της Αίτησης
 • Γίνεται Έγκριση
 •  Γίνεται Απόρριψη / Κατόπιν έκδοσης απορριπτικής απόφασης, ο αιτών δύναται να υποβάλει νέα αίτηση για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης το επόμενο έτος.
 • Γίνεται έλεγχος δικαιολογητικών
 • Γίνεται έγκριση της Aίτησης κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών

Γίνεται απόρριψη της Αίτησης κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών

Συνεπώς όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για αυτήν την εισοδηματική ενίσχυση των οικογενειών ορεινών/μειονεκτικών περιοχών θα πρέπει να γνωρίζουν πως βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση αυτού του επιδόματος είναι οι εξής:

 • Ο ίδιος κάτοικος αυτών περιοχών αυτών και η οικογένεια του να κατοικεί μόνιμα σε ορεινή ή/και μειονεκτική περιοχή για τουλάχιστον 2 χρόνια
 • Και το ετήσιο οικογενειακό  εισόδημα των κατοίκων των περιοχών αυτών να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ‎‎ευρώ

Η ενίσχυση που θα λάβουν οι δικαιούχοι είναι:

 • 600 ‎ευρώ το χρόνο, αν το ετήσιο οικογενειακό  τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 3.000 ‎ευρώ
 • 300 ‎ευρώ το χρόνο, αν το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 3.000,01 ευρώ και 4.700 ‎ευρώ

Σημειώνεται δε πως τα  στοιχεία  που πρέπει να δηλώσουν οι δικαιούχοι της ενίσχυσης κατά την υποβολή της αίτησής  τους είναι τα εξής: 

Α. Στοιχεία ενεργού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, η ΕΛ.ΤΑ, δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο ίδιος και στον οποίον θα πιστωθεί η εισοδηματική ενίσχυση

Β. Έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Γ. Τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου

Επίσης δηλώνεται ανά περίπτωση:

 • Εφόσον ο αιτών είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, δηλώνεται υποχρεωτικά και το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το όνομα της μητέρας και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του συζύγου ή του ετέρου μέρους του συμφώνου συμβίωσης
 • Εφόσον στην οικογένεια του αιτούντος υπάρχουν άγαμα ανήλικα τέκνα, που δηλώνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος ως εξαρτώμενα μέλη, συμπληρώνεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το όνομα της μητέρας και προαιρετικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ)

Οδηγός για το επίδομα των 300 και των 600 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ

Έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για την εισοδηματική ενίσχυση των οικογενειών ορεινών/μειονεκτικών περιοχών δημοσίευσε ο ΟΠΕΚΑ στην ιστοσελίδα  https://oreina.epidomata.gov.gr/Info/Faq

1.Ποιοι πολίτες δικαιούνται την ετήσια εισοδηματική ενίσχυση;

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες ( σύζυγοι με ή χωρίς ανήλικα τέκνα) συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών ( ένας εκ των συζύγων και τουλάχιστον 1 παιδί) όπου ένα τουλάχιστον μέλος τους έχει την ιδιότητα:

α) του Έλληνα πολίτη

β) πολίτη της ΕΕ

γ) πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο(Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) και

δ) της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

Στην περίπτωση που ένα μόνο μέλος της οικογένειας είναι πολίτης των παραπάνω χωρών, η αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης υποβάλλεται από το μέλος αυτό. Αν η ίδια προϋπόθεση συντρέχει στο πρόσωπο και των δύο συζύγων ή μερών του συμφώνου συμβίωσης, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εξ αυτών.

2. Είμαι έγγαμος (οικογένεια) από το προηγούμενο έτος. Δικαιούμαι την εισοδηματική ενίσχυση;

ΟΧΙ. Πρέπει να είστε οικογένεια τουλάχιστον τα δύο(2) τελευταία φορολογικά έτη πριν την υποβολή της αίτησης.

3. Πώς υπολογίζεται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα;

Για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος προσμετρούνται το φορολογητέο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος.

Δεν προσμετρούνται το ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ , το Επίδομα Παιδιού, το Επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων καθώς και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία καθώς και η εισοδηματική ενίσχυση που χορηγείται σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Ο υπολογισμός γίνεται μέσω διαλειτουργικότητας αυτόματα από την Α.Α.ΔΕ

4. Η αίτηση μου απορρίφθηκε. Πότε μπορώ να υποβάλλω νέα;

Μπορείτε το επόμενο έτος.

5. Μπορεί άλλο πρόσωπο να προσέλθει στα Κ.Ε.Π. και να υποβάλλει την αίτηση για λογαριασμό μου;

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στα Κ.Ε.Π. και από τρίτο πρόσωπο, αρκεί να έχει την σχετική γραπτή εξουσιοδότηση από τον αιτούντα.

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.