share

Σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων: Η νέα ΚΥΑ για τους δικαιούχους και τις ενισχύσεις

δημοσιεύτηκε:

Στην εφημερίδα Κυβέρνησης  δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση του υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα Σχέδια Βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Πρόκειται για την Υπουργική Απόφαση 427/02.03.2023 που φέρει τον τίτλο  «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.5 “Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022»και στην οποία επισημαίνεται πως για την πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης έχουν προβλεφθεί πιστώσεις 180 εκατ. ευρώ οι οποίες, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων θα αυξηθούν στα 230 εκατ. ευρώ με υπερδέσμευση.

Υπενθυμίζεται πως μέσω της δράσης 4.1.5 δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα, γεωργούς, στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

Πώς θα γίνει η επιλεξιμότητα των φυσικών προσώπων

Οι βασικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των φυσικών προσώπων είναι:

  • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους.
  • Να έχουν υποβάλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022
  •  Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι) ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο
  • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

Αντίστοιχα για τα νομικά οι βασικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας είναι:

  • Να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας.
  • Να έχουν υποβάλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022
  • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
  • Να έχουν διάρκεια κατ’ ελάχιστο μέχρι τις 31.12.2033
  • Να είναι δικαστικά φερέγγυα.

Ως επιλέξιμες επενδύσεις μπορεί να κριθούν όλα τα πάγια επενδυτικά αγαθά που είναι καινούρια και αμεταχείριστα, προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης. Επίσης ενισχύονται οι αναγκαίες μελέτες και το απαραίτητο λογισμικό.

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι τα κτίρια, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η εγκατάσταση φυτειών, οι επενδύσεις που συμβάλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ, η αγορά γης όμορης προς ιδιόκτητη γη.

Οι αρχές των κριτηρίων επιλογής είναι:
• Ο προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.
• Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης.
• Η δυναμική της εκμετάλλευσης.
• Οι επενδυτικές δαπάνες που καθιστούν ανθεκτική την εκμετάλλευση στους εξωγενείς κινδύνους.
• Η εισαγωγή/χρήση καινοτομίας με  προτεραιότητα σε αυτές που αφορούν σε γεωργία ακριβείας και έξυπνη γεωργία.
• Η συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας.
• Οι επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ

Αναφορικά με την υπογραφή των «Σχεδίων Βελτίωσης» ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Στύλιος δήλωσε ότι «συνεχίζουμε με πράξεις να είμαστε δίπλα στους Έλληνες παραγωγούς». Προσθέτοντας πως: «Τα νέα «Σχέδια Βελτίωσης» βάζουν την παραγωγή μας σε μια νέα εποχή, αυτή της «ευφυούς γεωργίας» και της «γεωργίας ακριβείας» καθώς και των Ανανεώσιμων Πηγών  Ενέργειας. Τα οφέλη είναι πολλά: μειώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της γεωργίας -αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής- μειώνουμε το  κόστος της ενέργειας, βελτιώνουμε τα προϊόντα μας. Δημιουργούμε, δηλαδή, ένα πραγματικά βιώσιμο και «πράσινο» πρωτογενή τομέα».

Η  χρηματοδότηση της επένδυσης

Μεταξύ άλλων  επισημαίνεται πως το ποσό της  χρηματοδότησης  της επένδυσης για όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μπορεί να φτάσει μέχρι  και τις 150.000 ευρώ,   ωστόσο αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης  έως και 80% θα έχουν  οι νέοι αγρότες και οι αγρότες ορεινών περιοχών.

Σε ό,τι αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τη φύτευση δέντρων ο προϋπολογισμός θα αγγίζει τις 160.000 ευρώ ενώ η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη για τρακτέρ φτάνει στα 125.000 ευρώ.

«Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης που παρέχεται από το υπομέτρο 4.1 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις δράσεις του υπομέτρου τις 500.000 ευρώ στην περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου που υποβάλει ή έχει υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεων εντός της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2022, λαμβάνοντας υπόψη και τις συμμετοχές του φυσικού ή νομικού προσώπου σε άλλα νομικά πρόσωπα ή/και συλλογικά σχήματα που έχουν αιτηθεί ή/και υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.1», σημειώνεται μεταξύ άλλων στην απόφαση.

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.