Quantcast
Έρχεται νομοσχέδιο για τον αιγιαλό - enikonomia.gr
share

Έρχεται νομοσχέδιο για τον αιγιαλό

δημοσιεύτηκε:

Ποδαρικό με δύο νομοσχέδια εντός του Ιανουαρίου θα κάνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, που σχεδιάζει ένα πλούσιο νομοθετικό έργο για το 2024. Ένα από τα νομοσχέδια θα ρυθμίζει και λεπτομέρειες για τον αιγιαλό. Η αρχή θα γίνει με την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας που προέκυψε μετά τη συμφωνία στον ΟΟΣΑ για τη δίκαιη φορολόγηση πολυεθνικών, με την καθιέρωση ελάχιστου πραγματικού φορολογικού συντελεστή 15% στα κέρδη τους.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ

Στο ίδιο νομοσχέδιο, ο αρμόδιος υπουργός Κωστής Χατζηδάκης αναμένεται να εντάξει και τα κίνητρα για περαιτέρω συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, με στόχο την ενδυνάμωσή τους. Παράλληλα, θα κατατεθεί και νομοσχέδιο για τον αιγιαλό και τις παραλίες, με το οποίο θα επιλύονται μια σειρά από σημαντικά θέματα, μεταξύ των οποίων και οι παραβάσεις επιχειρηματιών στα νησιά, που κάνουν κατάληψη στις παραλίες με ξαπλώστρες με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ελεύθερος χώρος για τους λουόμενους. Ειδικότερα:

Μέσα στον Ιανουάριο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό, που θα προβλέπει ένα ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα δημοπρατήσεων χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
Θα υπάρξει ένα νέο πλέγμα παρεμβάσεων στη νομοθεσία για την εκμετάλλευση του αιγιαλού και της παραλίας, με την ανάπτυξη ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις δημοπρασίες. Στο σχέδιο προβλέπεται η δημιουργία μιας εφαρμογής, μέσω της οποίας θα ενημερώνεται ο πολίτης  για το νομικό πλαίσιο σχετικά με τις ξαπλώστρες στις παραλίες, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα όπως αυτά που έλαβαν χώρα πέρυσι με το «κίνημα της πετσέτας».

Θεσπίζεται ελάχιστος φορολογικός συντελεστής 15% σε μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, καθώς και σε ελληνικούς ομίλους μεγάλης κλίμακας, με ετήσια έσοδα που υπερβαίνουν τα 750 εκατ. ευρώ από το 2026. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των 136 χωρών που συμμετείχαν στη συμφωνία για ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 15% στα κέρδη των πολυεθνικών εταιρειών, από την οποία εκτιμάται ότι θα ανακατανεμηθούν στα κράτη τουλάχιστον 125 δισ. δολάρια.

Στόχος της συμφωνίας είναι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να καταβάλουν στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται τον φόρο που πράγματι τους αναλογεί. Το πλαίσιο δύο πυλώνων που προβλέπει η συμφωνία επικαιροποιεί βασικά στοιχεία του παγκόσμιου φορολογικού συστήματος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας και των νέων επιχειρηματικών μοντέλων του 21ου αιώνα που επιτρέπουν τη μεταφορά κερδών σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολόγηση. Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου θα αφορά:

  • Τους ημεδαπούς επιχειρηματικούς ομίλους, που ξεπερνούν σε ενοποιημένο τζίρο τα 750 εκατ. ευρώ.
  • Τις ελληνικές θυγατρικές («συνιστώσες οντότητες») πολυεθνικών ομίλων που ξεπερνούν, σε ενοποιημένο επίπεδο, τα παραπάνω όρια. Η εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα αποσκοπεί στην επίτευξη ενός ελάχιστου επίπεδου φορολογικής επιβάρυνσης των πολυεθνικών ομίλων με βάση τα κέρδη τους, παγκοσμίως. Με τη σειρά της, η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση των φορολογικών εσόδων των επιμέρους κρατών που θα εφαρμόσουν τον δεύτερο πυλώνα.

Ποιοι εξαιρούνται

Από την εφαρμογή του ελάχιστου συντελεστή, στη χώρα μας και διεθνώς, εξαιρούνται:

– Κρατικές οντότητες.
– Διεθνείς οργανισμοί.
– Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

-Οργανισμοί και φορείς επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε ακίνητα) που αποτελούν την τελική μητρική οντότητα ενός ομίλου.

– Συνταξιοδοτικά ταμεία.
– Το διεθνές ναυτιλιακό εισόδημα.
– Η θυγατρική εταιρεία πολυεθνικού ή ημεδαπού ομίλου με ετήσια ακαθάριστα έσοδα κάτω των 10 εκατ. ευρώ και ετήσια κέρδη προ φόρων κάτω από 1 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το υπουργείο εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δρομολογεί από το 2024 νέο πακέτο κινήτρων και διευκολύνσεων για την προώθηση των συνεργασιών και των συγχωνεύσεων των μικρών επιχειρήσεων. Οι νέες ρυθμίσεις έρχονται σχεδόν δύο χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση φορολογικών κινήτρων με τον νόμο 4935/2022 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, που, μεταξύ άλλων, έφερε μείωση του φόρου εισοδήματος έως και κατά 30% για τις συγχωνεύσεις και τις συνεργασίες προσώπων και εκπτώσεις δαπανών για την απόκτηση εταιρικών συμμετοχών. Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι, μετά τις αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς 750.000 ελεύθερων επαγγελματιών, που θα ισχύσουν για τα εισοδήματα από το 2023, πολλοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να συστήσουν εταιρείες για να αποφύγουν τις μεγάλες επιβαρύνσεις.

Το άρθρο 19 μπορεί να επιβάλει τεκμαρτή φορολόγηση και για όσους παύουν το επάγγελμα και ανοίγουν μονοπρόσωπη εταιρία (ΕΠΕ, ΙΚΕ κ.λπ.), αν το ίδιο φυσικό πρόσωπο είναι μοναδικός εταίρος ή μέτοχος και η δραστηριότητα ταυτίζεται, ως προς τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας, με εκείνη που ασκούσε πριν δηλώσει διακοπή, αλλά δεν θέτει προσκόμματα στη δημιουργία διπρόσωπων ή πολυπρόσωπων εταιρειών από επαγγελματίες. Η παρέμβαση θα ενσωματώνει την οδηγία 2009/133/ΕΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς που ισχύει για συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών-μελών, ενώ θα επικαιροποιείται και θα ενοποιείται η φορολογική αντιμετώπιση των μετασχηματισμών εταιρειών. Ειδικότερα, σχεδιάζεται μεταξύ άλλων:

– Επέκταση του ευνοϊκού πλαισίου του Ν. 4935/22 για την προώθηση των συγχωνεύσεων, ώστε να καλύπτει και την απορρόφηση μικρών από μεγαλύτερες επιχειρήσεις, καθώς
σήμερα αυτό εστιάζεται μόνο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι ο νόμος 4935/22 προβλέπει μείωση φορολογίας κατά 30%-50% στη νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί από τη συγχώνευση για εννέα έτη.

– Παροχή κινήτρων για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, έχοντας ξεπεράσει το πρώτο στάδιο της δημιουργίας τους.

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.