share

Έλλειμμα ΦΠΑ: Μειώθηκε στα 3,178 δισ. ευρώ για την Ελλάδα το 2020 – Τα στοιχεία για την Ευρώπη και η δήλωση Σταϊκούρα

δημοσιεύτηκε:

Το 2022 η Ελλάδα ήταν η χώρα με την 4η μεγαλύτερη μείωση ελλείμματος ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προέκυψε από σχετικά στοιχεία  της έκθεσης της Κομισιόν.

Παράλληλα στην ίδια έκθεση επισημαίνεται πως η Ελλάδα έχασε την πρώτη χρονιά της πανδημίας, το 202ο το 19,7% των εσόδων ΦΠΑ που προσδοκούσε να εισπράξει ή 3,178 δισ. ευρώ . Το κενό ΦΠΑ μειώθηκε στη χώρα μας κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το 2019 το οποίο είχε υπολογισθεί στο 23,4%.

Δείτε αναλυτικά τον σχετικό πίνακα της Κομισιόν

ΦΠΑ: Ποιες χώρες  της ΕΕ  είχαν τη μεγαλύτερη μείωση ελλείμματος 

Ωστόσο την μεγαλύτερη μείωση ελλείμματος ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση την είχε η Ρουμανία η οποία έχασε το 35,7% των προσδοκώμενων εσόδων ΦΠΑ και ακολούθησαν  η Μάλτα (24,1%) και η Ιταλία (20,8%).  Την καλύτερη εικόνα εμφάνισαν στην ΕΕ οι παρακάτω χώρες: η Φινλανδία (1,3%), η Εσθονία (1,8%) και η Σουηδία (2%).  Το μεγαλύτερο έλλειμμα ΦΠΑ σε απόλυτους αριθμούς  καταγράφηκε σε Ιταλία με 26,2 δισ. ευρώ και στη Γαλλία με 14 δισ. ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι δε πως το  2020 τα κράτη μέλη έχασαν έσοδα από ΦΠΑ ύψους 93 δισ. ευρώ. Το κενό ΦΠΑ μειώθηκε σε 20 κράτη- μέλη της ΕΕ . Οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφηκαν στην Ουγγαρία, τη Γερμανία και την Ολλανδία (μεταξύ -4,7 και -4,1 ποσοστιαίες μονάδες σε αυτές τις τρεις χώρες). Αντίθετα οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο κενό ΦΠΑ παρατηρήθηκαν στην Κροατία (+6,0 ποσοστιαίες μονάδες) και στην Κύπρο (+5,0 ποσοστιαίες μονάδες).

Σύμφωνα μάλιστα την έκθεση της Κομισιόν το 1/4 το  των διαφυγόντων εσόδων μπορεί να αποδοθεί άμεσα στην απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που συνδέεται με το ενδοενωσιακό εμπόριο.

 

Πώς “διαβάζει” το ΥΠΟΙΚ  τα στοιχεία της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έλλειμμα ΦΠΑ (VAΤ gap)

Τα στοιχεία της έκθεσης  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έλλειμμα ΦΠΑ (VAΤ gap) σχολίασε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος  Σταϊκούρας . «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την 10η Έκθεση για το έλλειμμα ΦΠΑ (VAΤ gap) ή το λεγόμενο “κενό” ΦΠΑ, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ των προσδοκώμενων και των πραγματικών εσόδων από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Σύμφωνα με την Έκθεση, το 2020, παρά την εμφάνιση της πανδημίας και την επίδρασή της στον οικονομικό κύκλο, που επηρεάζει και τον ΦΠΑ, η Ελλάδα πέτυχε μια από τις μεγαλύτερες μειώσεις ελλείμματος ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιορίζοντας σημαντικά τις απώλειες εσόδων της, κυρίως λόγω φοροδιαφυγής.
Τάση, που αναμένεται να συνεχιστεί με ταχύτερους ρυθμούς το 2021.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, με άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο στα κρατικά έσοδα, στην εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής συνοχής και κυρίως, στη διασφάλιση των προϋποθέσεων για ακόμα χαμηλότερη συνολική φορολογική επιβάρυνση των πολιτών.

Μια ακόμη εξέλιξη, που πιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της ασκούμενης οικονομικής και φορολογικής πολιτικής των τελευταίων ετών, καταδεικνύοντας τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει – υπό δυσμενείς διεθνείς συνθήκες – η Χώρα μας, στη βελτίωση σημαντικών δεικτών της οικονομίας της » σημείωσε.

«Ειδικότερα, σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

→ Η Ελλάδα είναι η χώρα με την 4η μεγαλύτερη μείωση ελλείμματος ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020.

→ Η Ελλάδα παρουσιάζει μείωση στο έλλειμμα ΦΠΑ κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι στο 19,7% του VTTL (θεωρητικά προσδοκώμενα έσοδα υπό πλήρη συμμόρφωση) το 2020, έναντι του 23,4% το 2019, παρά τη μείωση του ΑΕΠ και την εφαρμογή μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών και απαλλαγών (policy gap) σε σημαντικούς τομείς λόγω και της πανδημίας. Συνεπώς, η σημαντικότατη αυτή μείωση προέρχεται κυρίως από την ουσιαστική αύξηση της συμμόρφωσης, εξαιτίας και της μείωσης φορολογικών συντελεστών από την Κυβέρνηση, από το 2019.

→ Το έλλειμμα ΦΠΑ στην Ελλάδα αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται με υψηλότερους ρυθμούς, της τάξεως των 5,7 ποσοστιαίων μονάδων, το 2021 κυρίως λόγω αύξησης της συμμόρφωσης.

→ Το κενό λόγω μη συμμόρφωσης μειώθηκε κατά 5,1 ποσοστιαίες μονάδες, δεδομένης της εντατικοποίησης των μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της ενίσχυσης  της συμμόρφωσης. Σημαντικό να τονισθεί ότι η αύξηση του κενού λόγω εφαρμογής μειωμένων συντελεστών, απορροφήθηκε πλήρως από την προαναφερόμενη μείωση του κενού λόγω μη συμμόρφωσης.

Αποδεικνύεται, συνεπώς,  ότι οι προσπάθειες της Κυβέρνησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, την ψηφιοποίηση της οικονομίας, την εντατικοποίηση των ελέγχων και την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε συνδυασμό με τις σημαντικές μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, αποδίδουν καρπούς.

Η φορολογική συμμόρφωση αυξάνεται.

Το κενό ΦΠΑ συρρικνώνεται.
Ενώ, αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ουσιαστική, μη συγκυριακή, πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ΦΠΑ.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών προχωράει με σχέδιο και όραμα, υλοποιώντας κατάλληλες πολιτικές, με στόχο την αντιμετώπιση χρόνιων ενδογενών αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας, τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, την αύξηση της ποσότητας και τη βελτίωση της ποιότητας του εγχώριου προϊόντος, ώστε να επιτύχουμε τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και την  ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής» συμπλήρωσε.

 

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.